Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL SV

IP/05/1508

Bryssel 30. marraskuuta 2005

Kilpailu: Komissio antaa 290 miljoonan euron sakot 16 kartelliin osallistuneelle yritykselle

Euroopan komissio antaa 290,71 miljoonan euron sakot 16 yritykselle kartellin perustamisesta muovisten teollisuussäkkien markkinoille. Se rikkoo selkeästi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen määräyksiä, joissa kielletään kartellit tai muut kilpailua rajoittavat käytänteet (81 artikla). Lisätäkseen voittoaan kartelliin kuuluvat kilpailijat vahvistivat keskenään myyntihinnat ja -kiintiöt alueittain, jakoivat suurasiakkaiden tilaukset, tekivät yhdenmukaistettuja tarjouksia tarjouskilpailujen yhteydessä ja loivat järjestelyn myyntimääriään koskevien tietojen vaihtamiseksi, mikä haittasi kilpailua ja koitui sekä asiakkaiden että käyttäjien vahingoksi. Muovisia teollisuussäkkejä käytetään useissa tuotteissa pakkauksina lähinnä teollisuudessa, mutta myös kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden, kuten raaka-aineiden, lannoitteiden, maataloustuotteiden, rehun tai rakennusmateriaalien pakkauksina. Sakon määrä osoittaa, että komissio puuttuu määrätietoisesti kartellien toimintaan.

”Kartellit ovat vakavin este kilpailulle. Tavoitteenamme on rangaista yrityksiä, jotka kartelleillaan kyseenalaistavat markkinataloutemme perustan ja toimivat kuluttajien vahingoksi. Viestini näiden yritysten johtajille on selkeä: tällaisia toimia ei hyväksytä,” totesi kilpailuasioista vastaava komissaari Neelie Kroes.

Kesäkuussa 2002 tuottajien tiloissa tehtyjen yllätystarkastusten ja niitä seuranneen tutkimuksen jälkeen komissio totesi, että tuottajat olivat sopineet salaisesti myyntihinnoista Benelux-maissa, Espanjassa, Ranskassa ja Saksassa, eräissä tapauksissa jo yli 20 vuoden ajan. Komissio aloitti tutkimuksensa saatuaan tietoja yhdeltä kartellin jäseneltä, British Polythene Industriesilta (BPI), sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä kartelliasioissa koskevan ohjelman puitteissa (ks. IP/02/247 ja MEMO/02/23). Tästä seurasi, että BPI vapautettiin sakoista kokonaan, koska se toimitti ensimmäisenä komissiolle ratkaisevia todisteita kartellista. Todisteiden perusteella pystyttiin järjestämään tarkastukset.

Yksiselitteiset asiakirjat

Yritysten myyntivastaavat ja jopa toimitusjohtajat sopivat keskenään kartellin yksityiskohdista järjestönsä Valveplastin kokouksissa. Tarkastusten yhteydessä löydettiin muistioita, joissa todetaan muun muassa seuraavaa:

”Päätettiin nimetä vastuutaho kutakin asiakasta kohden hintojenkorotusten koordinoimiseksi.” tai

”Kun otetaan huomioon tällaisiin kokouksiin ja toimitettuihin asiakirjoihin liittyvät riskit, on syytä tuhota tämä asiakirja sekä kaikki VALVEPLASTiin liittyvät asiakirjat, joissa esitetään markkinaosuuksia koskevia lukuja ja hintoja.”

Nämä muistiot paljastivat kyseisten tuottajien keskinäiset sopimukset sekä sen, että kokousten osallistujat olivat selvillä toimintansa laittomuudesta.

Kyseiset tuottajat valvoivat yhdessä suurinta osaa muovisten teollisuussäkkien markkinoista maissa, joissa kartelli toimi. Vuonna 2001 muovisten teollisuussäkkien markkinoiden arvioitiin olevan noin 265 miljoonan euron suuruiset.

Sakot

Komissio katsoo, että kyseessä on vakava rikkomistapaus. Sakon suuruutta määrätessään se otti huomioon markkinoiden laajuuden maissa, joissa kartelli toimi, kartellin keston, kartelliin osallistuneiden yritysten suhteellisen painoarvon ja niiden koon.

Eräät yritykset tekivät yhteistyötä komission kanssa ja toimittivat sille tietoja, joiden avulla rikkomistapaus vahvistettiin. Tästä korvauksena niihin sovellettiin sakoista vapauttamista ja sakkojen lieventämistä kartelliasioissa koskevaa tiedonantoa. Kuten edellä todettiin, BPI vapautettiin sakoista kokonaan. Tämän lisäksi useille yrityksille määrättyjä sakkoja lievennettiin, koska ne olivat toimittaneet komissiolle tietoja.

Vahingonkorvaukset

Jokainen henkilö tai yritys, jolle on koitunut haittaa tässä kuvatusta kilpailun vastaisesta toiminnasta, voi viedä asian tuomioistuimeen jäsenvaltioissa ja hakea vahingonkorvausta esittämällä otteita julkaistusta päätöksestä todisteena tästä laittomasta toiminnasta. Vaikka komissio on määrännyt sakkoja asianomaisille yrityksille, voidaan myöntää myös vahingonkorvausta, jota ei vähennetä komission määräämästä sakosta.

Lisätietoja komission kartellinvastaisesta toiminnasta saa asiakirjasta MEMO/05/454.

Komissio määräsi seuraavat sakot ja niiden lievennykset:


Nimi
Alennus sakkoihin
% (€ miljoonaa)
Sakko
(€ miljoonaa)
(*) vastaavia oikeudellisia yksiköitä voidaan pitää solidaarisesti vastuullisina määrätyistä sakoista osittain tai kokonaisuudessaan
1.
Bernay Film Plastique
0%
0,94
2.
Bischof+Klein GmbH & Co KG ja
Bischof+Klein France SA

25%
29,15
3,96
3.
Bonar Technical Fabrics NV ja Low & Bonar PLC
10%
12,24(*)
4.
British Polythene Industries PLC ja
Combipac BV

100% (52,95)

0(*)
5.
Cofira-Sac SA
25%
0,35
6.
Fardem Packaging BV

0%

34(*)
7.
Kendrion NV
8.
Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV ja Stempher BV
0%
2,37(*)
9.
Nordenia International AG
0%

39,10(*)
10.
Nordfolien GmbH
10%
11.
Plásticos Españoles SA ja
Armando Álvarez SA

0%

42(*)
12.
RKW AG Rheinische Kunststoffwerke ja JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co KGaA

0%

39(*)
13.
Sachsa Verpackung GmbH ja Groupe Gascogne
0%
13,2(*)
14.
Trioplast Wittenheim SA ja
Trioplast Industrier AB

30%


17,85(*)
15.
FLSmidth & Co A/S ja FLS Plast A/S
0%
16.
UPM-Kymmene Oyj
0%
56,55

YHTEENSÄ

290,71


Side Bar