Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL SV FI

IP/05/1508

Bruxelles, den 30. november 2005

Konkurrence: Kommissionen pålægger 16 selskaber bøder på €290 mio. EUR for deltagelse i et industrikartel

Europa-Kommissionen har pålagt 16 selskaber bøder på 290,71 mio. EUR for at have indgået en ulovlig aftale på markedet for industrisække af plastik. Aftalen er i klar strid med reglerne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som forbyder aftaler og alle former for samordnet praksis (artikel 81). Aftalen bestod i fastsættelse mellem konkurrenter af priser og kvoter for salg opdelt på geografiske områder, fordeling af ordrer fra store kunder, samordning af bud ved visse licitationer og indførelse af ordninger for udveksling af oplysninger om salgsmængder til skade for konkurrencen, kunderne og brugerne, men med det formål at forøge de deltagende virksomheders fortjeneste. Industrisække af plastik anvendes som emballage til en række produkter, især industriprodukter, men også forbrugsvarer, f.eks. råvarer, gødning, landbrugsprodukter, levnedsmidler til dyr og byggematerialer. Bødernes størrelse er udtryk for, at Kommissionen er fast besluttet på at slå hårdt ned på virksomheder, som deltager i ulovlige aftaler.

"Karteller er den alvorligste hindring for konkurrencen, og jeg agter at straffe virksomheder, som ved deltagelse i sådanne karteller bringer vores markedsøkonomi i fare og skader forbrugerne. Jeg sender et klart signal til virksomhedsledere om, at sådanne handlinger er helt uacceptable" erklærede Neelie Kroes, der er medlem af Kommissionen med ansvar for konkurrencespørgsmål.

Efter uanmeldte besøg i juni 2002 hos producenterne og efterfølgende undersøgelser har Kommissionen konkluderet, at en række producenter i mere end 20 år har indgået hemmelige aftaler om salgspriser i Tyskland, Benelux, Frankrig og Spanien. Kommissionen har indledt sin undersøgelse på basis af oplysninger, som den modtog af en af karteldeltagerne, British Polythene Industries (BPI), som led i Kommissionens samarbejdsmeddelelse på kartelområdet (se IP/02/247 og MEMO/02/23). BPI fik derfor indrømmet fuldstændig bødefritagelse for at være den første virksomhed, der har stillet afgørende beviser til rådighed for Kommissionen, som dokumenterede, at der forelå en aftale, og som gav mulighed for at gennemføre undersøgelser.

Konkrete dokumenter

Det var virksomhedslederne og tilmed de administrerende direktører, der i forbindelse med møder i deres brancheorganisation, Valveplast, indbyrdes aftalte de forskellige aspekter i kartellet. Under undersøgelserne blev der beslaglagt interne notater med følgende indhold:

"Det blev derfor besluttet at udpege en anfører for hver enkelt kunde, som skulle samordne prisstigningen" eller

"På grund af risikoen ved denne type møder og de forelagte dokumenter er det nødvendigt at destruere dette dokument samt alle dokumenter vedrørende VALVEPLAST, som indeholder tal over opdeling af marked og priser".

De er ikke alene bevis for, at der foreligger aftaler mellem de pågældende producenter, men også bevis for, at disse var klar over, at deres adfærd var ulovlig.

De pågældende producenter kontrollerede sammen størstedelen af markedet for industrisække af plastik i de lande, der var omfattet af kartellet. I 2001 blev markedet for industrisække af plastik i disse lande anslået til ca. 265 mio. EUR.

Bøder

Kommissionen betragtede overtrædelsen som meget alvorlig. Ved fastsættelsen af bødernes størrelse tog Kommissionen hensyn til størrelsen af markedet i de lande, der var omfattet af kartellet, kartellets varighed, den relative betydning af de virksomheder, der deltog i kartellet samt deres samlede størrelse.

Det gode samarbejde med en række virksomheder, som har fremlagt oplysninger, der har været værdifulde for konstateringen af overtrædelsen, er blevet belønnet i overensstemmelse med Kommissionens samarbejdsmeddelelse. Som allerede nævnt opnåede BPI fuldstændig bødefrihed. Der er desuden indrømmet bødenedsættelse til en række virksomheder, som også har stillet oplysninger til rådighed for Kommissionen.

Sagsanlæg med erstatningsansvar

Enhver person eller enhver virksomhed, der har lidt skade som følge af konkurrencebegrænsende adfærd som beskrevet i ovennævnte sag, kan anlægge skadeserstatningssag ved medlemsstaternes domstole ved at fremlægge oplysningerne i den offentliggjort beslutning som bevis for, at adfærden har fundet sted og er ulovlig. Selv om Kommissionen har idømt de deltagende virksomheder bøder, kan der indrømmes skadeserstatning, uden at denne erstatning nedsættes som følge af den bøde, Kommissionen har pålagt.

Yderligere oplysninger om Kommissionens foranstaltninger over for kartellerne kan ses i dokument MEMO/05/454.

Kommissionen har idømt følgende bøder og indrømmet følgende bødenedsættelser:


Navn
Réduktion i bøde
% (millioner €)
Bøde
(millioner €)
(*) De sammenhørende juridiske enheder kan gøres fælles og solidarisk ansvarlige for en del af, eller hele den fastsatte bøde.
1.
Bernay Film Plastique
0%
0,94
2.
Bischof+Klein GmbH & Co KG og
Bischof+Klein France SA

25%
29,15
3,96
3.
Bonar Technical Fabrics NV og Low & Bonar PLC
10%
12,24(*)
4.
British Polythene Industries PLC og
Combipac BV

100% (52,95)

0(*)
5.
Cofira-Sac SA
25%
0,35
6.
Fardem Packaging BV

0%

34(*)
7.
Kendrion NV
8.
Koninklijke Verpakkingsindustrie Stempher CV og Stempher BV
0%
2,37(*)
9.
Nordenia International AG
0%

39,10(*)
10.
Nordfolien GmbH
10%
11.
Plásticos Españoles SA og
Armando Álvarez SA

0%

42(*)
12.
RKW AG Rheinische Kunststoffwerke og JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & Co KGaA

0%

39(*)
13.
Sachsa Verpackung GmbH og Groupe Gascogne
0%
13,2(*)
14.
Trioplast Wittenheim SA og
Trioplast Industrier AB

30%


17,85(*)
15.
FLSmidth & Co A/S og FLS Plast A/S
0%
16.
UPM-Kymmene Oyj
0%
56,55

TOTAL

290,71


Side Bar