Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

IP/05/1481

Bruselj, 25. novembra 2005

Svetovni dan boja proti aidsu 2005: ukrepi EU za boj proti ponovni epidemiji

Mladi v Evropski uniji in sosednjih državah so med glavnimi žrtvami ponovnega pojava smrtonosne epidemije virusa HIV/aidsa. V pričakovanju svetovnega dneva boja proti aidsu, 1. decembra, pravkar objavljeni podatki mreže „Euro-HIV“, ki jo financira EU, kažejo, da število ljudi, pri katerih se na novo ugotovi okužba z virusom HIV, neprekinjeno narašča. V 20 državah EU, za katere so bili na voljo podatki za zadnja štiri leta, je število zabeleženih novih primerov okužbe z virusom HIV naraslo za 23 %. Porast je bil največji v Združenem kraljestvu, in sicer 69 %. Leta 2004 je bilo v celotni evropski regiji WHO zabeleženih skoraj 72 000 primerov. Po novih ocenah UNAIDS v evropski regiji z virusom HIV in aidsom živi 2,3 milijona ljudi. Da bi pomagala v boju proti širitvi epidemije v Evropi in sosednjih državah, bo Komisija v kratkem sprejela sporočilo, v katerem bo natančno opisala konkretne ukrepe za obdobje 2006 – 2009. Ti ukrepi se bodo navezovali na vidike, kot so sodelovanje civilne družbe, partnerstva z industrijo, nadzor, preprečevanje novih okužb, odvisnost od drog, izobraževanje, svetovanje in testiranje, raziskave ter pobude za sosednje države. Evropska komisija še naprej vlaga v raziskovalne projekte, ki se osredotočajo na nova zdravila, pa tudi na mikrobicide in cepiva za preprečevanje širjenja virusa.

„Zelo sem zaskrbljen zaradi ponovnega pojava epidemije virusa HIV/aidsa, zlasti med mladimi Evropejci,“ je dejal komisar za zdravstvo in varstvo potrošnikov, Markos Kyprianou. „Mlade je treba opozoriti na tveganja, povezana z epidemijo, in na to, da je še vedno zelo resnična in rastoča grožnja. Povečevanje ozaveščenosti bo ena izmed glavnih prednostnih nalog nastajajočega sporočila Komisije o boju proti virusu HIV/aidsu, ki bo zlasti spodbujalo dialog in sodelovanje s civilno družbo, da bi opozorilo zaleglo.“

„Veliki družbeni izzivi, kot je širjenje virusa HIV/aidsa med evropsko mladino, terjajo vrhunske raziskave. S skupnimi prizadevanji na evropski ravni smo lahko bolj učinkoviti in inovativni, nove načine za preprečevanje širjenja bolezni pa bi lahko uresničili veliko hitreje,“ je dejal komisar za znanost in raziskave Janez Potočnik.

Ponovno v porastu
Od leta 1984 mreža za nadzor EuroHIV
(http://www.eurohiv.org),
ki jo deloma financira Evropska komisija, koordinira nadzorne ukrepe v zvezi z virusom HIV/aidsom v 52 državah evropske regije WHO. Leta 2008 bo mrežo prevzel Evropski center za preprečevanje in nadziranje bolezni (ECDC, http://ecdc.eu.int).

Po njegovih podatkih je vbrizgavanje drog še vedno glavni vir prenosa in prispeva k vedno večjemu deležu novih okužb z virusom HIV. Vendar je večina okuženih mladih in spolno aktivnih.

V 20 državah EU, za katere so na voljo podatki, je bilo do konca leta 2004 zabeleženih skoraj 22 000 novih primerov okužbe z virusom HIV. V EU narašča število okužb z virusom HIV preko heteroseksualnih spolnih odnosov ter med homo- in biseksualnimi moškimi.

Ukrepi EU za boj proti virusu HIV/aidsu

EU je v okviru svojega programa javnega zdravja financirala projekte in vzpostavila mreže za povezovanje javnih organov, nevladnih organizacij in zainteresiranih strani v EU, da bi spodbujala razširjanje dobrih praks in pomagala ranljivim skupinam, kot so uporabniki drog, seksualni delavci in zaporniki. Skupaj so sheme financiranja EU v obdobju 2003 – 2006 za boj proti virusu HIV/aidsu, skupaj z malarijo in tuberkulozo, namenile več kot 1,2 milijarde EUR. EU je začela vrsto pobud v zvezi s preprečevanjem (vključno z informacijskimi kampanjami in pozivi k uporabi kondomov), uporabo drog, prenosom z matere na otroka, varnostjo krvi in tkiv, zdravstvenim varstvom, vključno z dostopom do cenovno ugodnega antiretrovirusnega zdravljenja, podporo, nadzorom, raziskavami, sodelovanjem civilne družbe, socialno vključenostjo in sodelovanjem s sosednjimi državami. Nastajajoče sporočilo Komisije o „boju proti virusu HIV/aidsu v Evropski uniji in sosednjih državah v obdobju 2006 – 2009“ se bo še bolj podrobno posvetilo tem vidikom, se lotilo tudi drugih vprašanj ter predlagalo podroben akcijski načrt, ki se bo navezoval na priporočila.

Raziskovalne dejavnosti za razvoj novih zdravil, cepiv in mikrobicidov, ki se lahko uporabijo za preprečevanje širjenja bolezni, se delijo na dve kategoriji: klinične teste na ljudeh, okuženih z virusom HIV, in projekte, ki jih usmerja industrija. Raziskovalci, ki jih financira Evropska unija, trenutno sodelujejo s kitajskimi, tanzanijskimi in južnoafriškimi znanstveniki pri pripravi kliničnih preskusov morebitnih cepiv. V EU raziskovalci razvijajo kombinirano cepivo proti virusu HIV in ošpicam, s katerim bi bilo mogoče cepiti v otroštvu. Alternativni pristop, ki uživa podporo, je razvoj zdravil, ki bi lahko imela dodaten potencial in bi delovala kot preventivni produkt, ki uničuje virus in ščiti pred nadaljnjo okužbo.

Boj proti aidsu v državah v razvoju

S prispevkom 2 milijardi EUR je EU največji donator svetovnega sklada ZN za boj proti aidsu, tuberkulozi in malariji. Sklad je bil ustanovljen zato, da bi državam v razvoju lahko zagotavljal hitro in obsežno finančno pomoč za spodbudo njihovim programom za boj proti tem trem boleznim v skladu z njihovimi prednostnimi nalogami. Poleg tega ES zagovarja uvedbo stopnjevanja cen in spodbuja politični dialog za občutno znižanje cen zdravil, vključno z antiretrovirusnimi zdravili. Cenovno ugodna zdravila so glavni predpogoj za dostop do zdravljenja za tisoče ljudi v državah v razvoju. Na svetovni ravni je aids še vedno problem zlasti v državah v razvoju, pri čemer je najbolj prizadeta podsaharska Afrika.
Za nadaljnje informacije obiščite spletno stran:
http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/aids/aids_en.htm

http://www.eurohiv.org
Svetovni sklad za aids, malarijo in tuberkulozo:

http://www.theglobalfund.org/en/
Informativni paket z več podrobnostmi o omenjenih raziskovalnih projektih je na voljo na:

http://ec.europa.eu/research/press/2005/pr2511en.cfm


Side Bar