Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SL

IP/05/1481

Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2005

Παγκόσμια ημέρα για το AIDS: δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση μιας επιδημίας που αναζωπυρώνεται

Στα κύρια θύματα της θανατηφόρας επιδημίας του HIV/AIDS, η οποία αναζωπυρώνεται, συγκαταλέγονται νέοι από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις γειτονικές χώρες. Καθώς πλησιάζει η παγκόσμια ημέρα για το AIDS (1η Δεκεμβρίου), πρόσφατα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από δίκτυο “Euro-HIV”, το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ, δείχνουν ότι αυξάνεται σταθερά ο αριθμός των ανθρώπων για τους οποίους η διάγνωση του HIV είναι θετική. Στις 20 χώρες της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για τα τελευταία τέσσερα έτη, ο συνολικός αριθμός των δηλωμένων νέων κρουσμάτων HIV αυξήθηκε κατά 23%. Η κλιμάκωση αυτή ήταν μεγαλύτερη στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η αύξηση έφθασε το 69% . Το 2004, λιγότερα από 72.000 κρούσματα είχαν δηλωθεί στο σύνολο της ευρωπαϊκής περιφέρειας που εντάσσεται στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Σύμφωνα με νέες εκτιμήσεις του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το AIDS (UNAIDS), 2,3 εκατ. άνθρωποι ζουν με τον ιό HIV και με AIDS εντός της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Για να συμβάλει στην καταστολή της επιδημίας στην Ευρώπη και στις γειτονικές χώρες, η Επιτροπή θα εκδώσει σύντομα ανακοίνωση, στην οποία θα παρουσιάζονται λεπτομερώς τα συγκεκριμένα μέτρα που θα ληφθούν για την περίοδο 2006-2009. Τα εν λόγω μέτρα θα ασχοληθούν με πτυχές όπως η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, οι εταιρικές σχέσεις με τη βιομηχανία, η επιτήρηση, η πρόληψη νέων μολύνσεων, η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, η εκπαίδευση, οι συμβουλευτικές ιατρικές επισκέψεις και η διεξαγωγή διαγνωστικών τεστ, η έρευνα και οι πρωτοβουλίες για τις γειτονικές χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να επενδύει σε ερευνητικά σχέδια τα οποία εστιάζονται σε νέα φάρμακα καθώς και σε μικροβιοκτόνα και εμβόλια για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού.

«Ανησυχώ ιδιαίτερα για την αναζωπύρωση της επιδημίας του HIV/AIDS, ιδίως μεταξύ των νέων Ευρωπαίων» δήλωσε ο Επίτροπος για την Υγεία και την Προστασία του Καταναλωτή, κ. Μάρκος Κυπριανού. «Πρέπει να υπενθυμίσουμε στους νέους τους κινδύνους που συνδέονται με αυτή την επιδημία καθώς και ότι πρόκειται για μια πολύ πραγματική και αυξανόμενη απειλή. Η εις βάθος συνειδητοποίηση του προβλήματος θα αποτελέσει μία από τις κύριες προτεραιότητες της επικείμενης ανακοίνωσης της Επιτροπής με θέμα την καταπολέμηση του HIV/AIDS, η οποία θα στηρίξει ιδιαίτερα τον διάλογο και τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, ώστε να διαδοθεί καλύτερα το μήνυμα».

«Οι μείζονος σημασίας κοινωνικές προκλήσεις, όπως η εξάπλωση του HIV/AIDS στην ευρωπαϊκή νεολαία, απαιτούν έρευνα αιχμής. Εάν εργαστούμε μαζί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικότεροι και πιο καινοτόμοι, έτσι ώστε να γίνουν πιο σύντομα πραγματικότητα οι νέοι τρόποι για την πρόληψη της νόσου» δήλωσε ο Επίτροπος για την επιστήμη και την έρευνα, κ. Janez Potočnik.

Νέα άνοδος

Από το 1984, το ευρωπαϊκό δίκτυο επιτήρησης για το HIV/AIDS (EuroHIV - http://www.eurohiv.org ), το οποίο χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συντονίζει τις δραστηριότητες επιτήρησης στον τομέα του HIV/AIDS στις 52 χώρες που αποτελούν την ευρωπαϊκή περιφέρεια της ΠΟΥ. Το 2008, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Νόσων (ECDC - http://ecdc.eu.int ) θα αναλάβει την αρμοδιότητα για το δίκτυο. Σύμφωνα με τα δεδομένα που διαθέτει, η ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών παραμένει η κύρια πηγή μετάδοσης και αποτελεί ένα όλο και μεγαλύτερο μερίδιο των νέων κρουσμάτων του HIV. Ωστόσο, οι περισσότεροι από αυτούς που μολύνονται είναι νέοι και σεξουαλικώς ενεργοί.

Για τις 20 χώρες της ΕΕ για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, ο αριθμός των νέων δηλωμένων κρουσμάτων HIV κατά τα τέλη του 2004 ήταν σχεδόν 22.000. Στην ΕΕ, αυξάνονται τα ποσοστά μόλυνσης από τον ιό HIV μέσω ετεροφυλόφιλου έρωτα καθώς και μεταξύ ομοφυλόφιλων και αμφιφυλόφιλων ανδρών.

Μέτρα της ΕΕ για την καταπολέμηση του HIV/AIDS

Στο πλαίσιο του προγράμματός της για τη δημόσια υγεία, η ΕΕ έχει χρηματοδοτήσει σχέδια και συγκροτήσει δίκτυα για να φέρει σε επαφή τις δημόσιες αρχές, τις ΜΚΟ και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες σε όλη την ΕΕ, ώστε να στηρίξει τη διάδοση των ορθών πρακτικών και να βοηθήσει τις ευάλωτες ομάδες όπως τους χρήστες ναρκωτικών, τα εκδιδόμενα άτομα και τους τροφίμους σωφρονιστικών ιδρυμάτων. Συνολικά, τα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ έχουν χορηγήσει περισσότερο από 1,2 δισεκατομμύριο ευρώ κατά την περίοδο 2003-2006 για την καταπολέμηση του HIV/AIDS, μαζί με την ελονοσία και τη φυματίωση. Η ΕΕ έχει δρομολογήσει σειρά πρωτοβουλιών στους τομείς της πρόληψης (συμπεριλαμβανομένων ενημερωτικών εκστρατειών και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη χρήση προφυλακτικών), της χρήσης ναρκωτικών, της μετάδοσης από τη μητέρα στο παιδί, της ασφάλειας του αίματος και των ιστών, της ιατρικής περίθαλψης συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή αντιρετροϊκή θεραπεία, της ηθικής και κοινωνικής υποστήριξης, της επιτήρησης, της έρευνας, της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, της κοινωνικής ένταξης καθώς και της συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες. Η επικείμενη ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις γειτονικές χώρες κατά την περίοδο 2006-2009, θα αναπτύξει περαιτέρω τις προαναφερθείσες πτυχές, θα εξετάσει νέα θέματα και θα προτείνει ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στις συστάσεις.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων, εμβολίων και μικροβιοκτόνων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου, εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες: κλινικές δοκιμές HIV σε ανθρώπους και σχέδια που διευθύνονται από τη βιομηχανία. Οι ερευνητές που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή εργάζονται με ερευνητές από την Κίνα, την Τανζανία και τη Νότιο Αφρική για την προετοιμασία κλινικών δοκιμών πιθανών εμβολίων. Εντός της ΕΕ, οι ερευνητές εργάζονται για την ανάπτυξη ενός συνδυασμένου εμβολίου για τον ιό HIV και την ιλαρά, το οποίο να χορηγείται κατά την παιδική ηλικία. Μια εναλλακτική λύση που υποστηρίζεται επίσης είναι η ανάπτυξη φαρμάκων που να έχουν την πρόσθετη δυνατότητα να δρουν ως προληπτικά προϊόντα, που θανατώνουν τον ιό και εμποδίζουν την περαιτέρω μόλυνση.

Καταπολέμηση του AIDS στις αναπτυσσόμενες χώρες

Συμβάλλοντας με 2 δισ. ευρώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος χορηγός του παγκόσμιου ταμείου του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας. Το ταμείο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή γρήγορης και μαζικής χρηματοδότησης στις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε να αναβαθμίσουν τα προγράμματά τους για την καταπολέμηση των τριών αυτών νόσων σύμφωνα με τις δικές τους προτεραιότητες. Επιπλέον, η ΕΚ είναι υπέρμαχος της καθιέρωσης της κλιμακωτής τιμολόγησης και προωθεί τον πολιτικό διάλογο για τη δραστική μείωση της τιμής των φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των αντιρετροϊκών. Τα προσιτής τιμής φάρμακα αποτελούν τη μόνη προϋπόθεση ώστε να έχουν πρόσβαση σε θεραπεία χιλιάδες άνθρωποι στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Σε παγκόσμια κλίμακα, το AIDS σήμερα εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα ιδιαίτερα των αναπτυσσόμενων χωρών, μεταξύ των οποίων η νοτίως της Σαχάρας Αφρική είναι η περισσότερο πληγείσα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους εξής ιστοχώρους:
http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/aids/aids_en.htm

http://www.eurohiv.org
Παγκόσμιο ταμείο για το AIDS, την ελονοσία και τη φυματίωση:

http://www.theglobalfund.org/en/
Υλικό τύπου με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ερευνητικά σχέδια που αναφέρονται εδώ είναι διαθέσιμο στην εξής διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/research/press/2005/pr2511en.cfm


Side Bar