Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1473

Brüsszel, 2005. november 24.

Az EU radikálisan megreformálja cukorágazatát a termelők jövőbeli hosszú távú versenyképessége érdekében

Az Európai Unió agrárminiszterei ma politikai megállapodást kötöttek a cukorpiac közös szervezésének széleskörű reformjáról az Európai Bizottság által júniusban beterjesztett javaslat alapján. A reformnak köszönhetően javul az EU cukorágazatának versenyképessége és piacorientáltsága, garantálttá válik az ágazat gazdasági szempontból életképes hosszú távú jövője és az EU a jelenlegi világkereskedelmi fordulón megerősödött tárgyalási pozícióval rendelkezik majd. Az elmúlt körülbelül 40 év során nagyrészt változatlanul maradt rendszer így összhangba kerül a Közös Agrárpolitika már megreformált részeivel. A fehércukor garantált ára négy év alatt 36 százalékkal fog csökkenni; a termelők az árcsökkenés átlagosan 64,2%-áért termeléstől független, a mezőgazdasági üzem egységes támogatásába tartozó kifizetésekkel kompenzációt kapnak, amelynek feltétele a környezetvédelmi és területgazdálkodási előírások betartása; a termelési kvótájuk több mint felét feladó országok további termeléstől függő kifizetést nyújthatnak a bevételkiesés 30%-ára öt éves átmeneti időszakon keresztül; nagyvonalú önkéntes szerkezetátalakítási rendszert állítanak fel annak ösztönzése érdekében, hogy a kevésbé versenyképes termelők hagyják el az ágazatot; négy év elteltével a többlet termelés intervenciós felvásárlása megszűnik. A fejlődő országok továbbra is kedvezményes feltételekkel és vonzó árak biztosítása mellett juthatnak be az EU piacára. A rászoruló AKCS-országok részesülhetnek a további segítségnyújtást megalapozó, 2006-ra 40 millió eurós segítségnyújtási tervből.

„Nagy örömömre szolgál ez a történelmi jelentőségű megállapodás” – mondta Mariann Fischer Boel mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos. „Gratulálok a minisztereknek egy olyan ágazat megreformálására vonatkozó bátor és határozott döntésükért, amelyet a múltban senki nem volt képes vagy nem akart megreformálni. Kemény csata volt, de a józan ész diadalmaskodott. A megállapodásnak köszönhetően az EU cukorágazata gazdaságilag életképes és versenyképes jövő elé nézhet. A fellépést azért kezdtük meg most, mert rendelkezésre áll az ágazatban elkerülhetetlen szerkezetátalakítással járó nehézségek enyhítéséhez szükséges pénz, amelyből a termelőknek kompenzáció nyújtható. Az elért megállapodás az ágazatnak hosszú távon biztonságot nyújt, nem szükséges hozzá egyetlen eurócentnyi extra közpénz sem és a külkapcsolatokban is nagyon fontos. Új politikánk kereskedelembarát, megerősítve ezzel pozíciónkat a WTO-tárgyalások következő hónapban tartandó hong-kongi miniszteri konferenciáján. A termelők közvetlen, a termeléstől teljesen elválasztott kifizetést fognak kapni. 2009-től kezdődően a világ legszegényebb országai teljesen szabad piacra jutási lehetőséget kapnak az EU-tól.

Mivel az EU a cukoreladás szempontjából továbbra is vonzó piac marad a fejlődő országok számára, AKCS-partnereinknek pénzügyi segítséget fogunk nyújtani így segítve a változásokhoz való alkalmazkodásukat. A megállapodás azt is lehetővé teszi, hogy hamarosan megfeleljünk a WTO paneleljárás keretében meghatározott irányelveknek.”

A cukorágazat összhangba kerül a KAP 2003-as és 2004-es reformjával. A reform megfelelően figyelembe veszi a termelők bevételeit, a fogyasztók érdekeit és a feldolgozóipar helyzetét. Ennek köszönhetően megerősödik az EU cukorágazatának versenyképessége, javul piacorientáltsága és az EU nemzetközi kötelezettségvállalásaival összhangban megvalósíthatóvá válik a fenntartható piaci egyensúly.

Az európai termelők számára mostantól kezdve hosszú távon garantáltan nem változnak a betartandó szabályok. A reform 2014/2015-ig felülvizsgálati záradék nélkül határozza meg az európai cukorágazat gazdasági és jogi keretét. A 36%-os árcsökkentést egy 4 évig működő nagyvonalú szerkezetátalakítási alap kíséri. A szerkezetátalakítási alap három fő célja a következő: először is annak ösztönzése, hogy a kevésbé versenyképes termelők hagyják el az ágazatot, másodszor pénz biztosítása annak érdekében, hogy meg lehessen birkózni a gyárbezárások társadalmi és környezeti hatásaival (szociális tervek, átképzés, a gyárterület megfelelő környezeti állapotának helyreállítása) és harmadszor a leginkább érintett régiókban új üzleti tevékenységek kialakulásának támogatása az európai uniós strukturális és vidékfejlesztési alapokkal összhangban.

Európa a cukoreladás szempontjából továbbra is vonzó piac marad a fejlődő országok számára. A Bizottság javaslata értelmében a hagyományosan az EU-ba cukrot exportáló afrikai, karibi és csendes-óceáni országok támogatási rendszere kezdetben a 2006-os évre 40 millió eurót tesz ki. A pénzügyi tervvel kapcsolatos tárgyalások kimenetelétől függően további, hosszú távú támogatásról is gondoskodni fognak a 2007-2013 közötti időszakra.

A megállapodás részletei:

2006/07-től kezdődően négy év alatt 36%-ot elérő árcsökkentés a fenntartható piaci egyensúly biztosítása érdekében, -20% az első évben, -27,5% a második évben, -35% a harmadik évben és -36% a negyedik évben.

A termelőknek nyújtott kompenzáció átlagosan 64,2% az utolsó 36%-os árcsökkentés alapján. A támogatás bevonása a mezőgazdasági üzem egységes támogatásába és a kifizetés összekapcsolása a környezetvédelmi és területgazdálkodási előírások betartásával.

A kvóta legalább 50%-át feladó országok esetében lehetőség van egy további, a bevételkiesés 30%-át lefedő, termeléstől függő kifizetés nyújtására legfeljebb öt éven keresztül, plusz korlátozott mértékű nemzeti támogatás.

A cukorkvóta rendszer kiterjesztését is magába foglaló új rendszer 2014/15-ig érvényes. Nem tartalmaz felülvizsgálati záradékot.

Az „A” és a „B” kvóta egyetlen termelési kvótába történő összevonása.

Az intervenciós rendszer felszámolása négyéves átmeneti időszak eltelte után és az intervenciós ár referenciaárral történő helyettesítése.

A magántárolási rendszer bevezetése biztonsági hálóként szolgál abban az esetben, ha a piaci ár a referenciaár alá esik.

Az EU területén lévő cukorgyáraknak, valamint az izoglükóz és inulinszirup gyártóknak 4 éves időtartamra kidolgozott önkéntes szerkezetátalakítási rendszer, amely a gyár bezárását és a kvóta feladását ösztönző kifizetésből áll, illetve segíti a szerkezetátalakítási folyamat társadalmi és környezeti hatásaival való megbirkózást.

A kifizetés az első és a második évben 730 euro tonnánként, amely a harmadik évben 625, az utolsó évben pedig 520 euróra esik vissza.

Ebből az összegből lehetőség van a gyárbezárások miatt nehéz helyzetbe került cukorrépa-termelők kompenzálására is.

Egy további, a tevékenységek diverzifikációját támogató alap az olyan tagállamok számára, amelyekben a kvóta csak nagyon kis mértékben csökken, és amely támogatás a feladott kvóta mennyiségével arányosan nő.

Mindkét kifizetést a kvóták jogosultjaira kivetett járulék fedezi, amely három évig marad érvényben.

A cukorrépa után – amennyiben nem élelmezési célra termesztik –területpihentetési támogatást kell adni, valamint az energianövények után járó hektáronkénti 45 euro támogatásban is részesülhet.

A jelenleg „C” cukrot termelő országokban a termelés bizonyos szintjének fenntartása érdekében 1,1 millió tonnával megnő a keret egy egyszeri kifizetés ellenében, ami megfelel az első év során egy tonnáért fizetendő szerkezetváltási támogatásnak.

A vegyipar és a gyógyszeripar számára termelt cukor, valamint a bioetanol előállítására szánt cukor nem képezi részét a termelési kvótáknak.

Az izoglükóz-kvóta 300 000 tonnával történő növelése a meglévő termelők esetében. Az emelést három éven keresztül, évi 100 000 tonnával hajtják végre.
Extra izoglükóz kvóta vásárlásának lehetősége szerkezetátalakítási támogatási áron Olaszországban (60 000 tonna, Svédország 35 000 t és Litvánia 8 000 t).
http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/sugar/index_en.htm

http://ec.europa.eu/mediatheque/photo/barroso/index_en.cfm?id=7187


Side Bar