Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1457

Brüsszel, 2005. november 23.

Szigorú intézkedések a tengeri szállítás biztonságának garantálására

Az ERIKA és a PRESTIGE balesetét követően az Európai Unió azonnal cselekedett és életbe léptetett egy védekező mechanizmust, amely Európát a balesetek és szennyezések kockázataival szemben hivatott védeni. A harmadik tengeriközlekedés-biztonsági csomaggal a Bizottság a mai napon offenzívabb politikát kíván javasolni, amelynek célja az egészséges versenyfeltételek tartós helyreállítása a nemzetközi szabályokat tiszteletben tartó piaci szereplők számára. „A piaci szereplők által nyújtott tengeri szállítási szolgáltatások minősége az ágazat versenyképességének kulcsfontosságú eleme, és ezzel összefüggésben alapvető jelentőséggel bír a biztonságos és a környezetet tiszteletben tartó szolgáltatások nyújtásának képessége”, jelentette ki Jacques Barrot, az Európai Bizottság alelnöke. „A tengeri szállítás minősége egyaránt függ a versenyt torzító tisztességtelen piaci résztvevőkkel szemben alkalmazott szigorúbb intézkedésektől, valamint a feladataikat maradéktalanul ellátó hajózási hatóságoktól és hajóosztályozó társaságoktól.”

A harmadik tengeriközlekedés-biztonsági csomag hét javaslatot tartalmaz, amelyek két fő tengely köré csoportosulnak:

1. Fokozott baleset- és szennyezésmegelőzés

A Bizottság első javaslata az európai lobogók engedélyezési feltételeinek szigorítását célozza, tekintettel arra, hogy 25 tagúvá bővülése folytán az Európai Unió jelentős tengeri közlekedési hatalommá vált. A Bizottság szeretné megkövetelni a tagállamoktól annak hatékony ellenőrzését, hogy a lobogóik alatt közlekedő hajókra vonatkozó nemzetközi szabványokat betartják, valamint azt, hogy a tagállamok e célból olyan hajózási hatósággal rendelkezzenek, amely szigorúan alkalmazza a minőségi kritériumokat. A kötelezettségek ezen előírása az európai lobogó jövőbeli kialakításának első lépése.

Két másik javaslatnak az a célkitűzése, hogy megerősítsék a hajóosztályozó társaságokra és a kikötő földrajzi helye szerinti állam által végzett ellenőrzésre vonatkozó meglévő jogszabályokat. A Bizottság egyébként megkezdte az említett két jogszabálycsoport átdolgozását, hogy egy egységes, világosabb és könnyebben olvasható joganyag álljon rendelkezésre.

  • A hajóosztályozó társaságok munkája minőségének javításához az szükséges, hogy független minőségellenőrzési rendszert, valamint lépcsőzetesebb és arányosabb pénzügyi szankciókat vezessenek be.
  • A kikötő földrajzi helye szerinti állam által végzett ellenőrzés terén a jelenlegi gyakorlat szigorításra kerül a szabványokat nem teljesítő hajókkal szemben, különösen a kitiltás rendszerének megerősítésén keresztül. A javaslat végezetül megfogalmazza azon átfogó reform vezérelveit, amely a jelenlegi gyakorlat (az egyes tagállamok a kikötőikbe befutott hajók 25 %-át ellenőrzik) helyébe az összes hajó ellenőrzésének közösségi célkitűzését léptetné, tekintettel annak szükségességére is, hogy csökkentsék a kiváló technológiával felszerelt hajók ellenőrzésével járó terhet.

A Bizottság végül javasolja a forgalom-megfigyelésről szóló irányelv módosítását. A célkitűzések között szerepel a veszélyben lévő hajók menedékhelyeire vonatkozó jogi keret javítása is. A független hatóság kijelölésének kötelezettsége és valamennyi lehetséges menedékhely előzetes azonosítása javítani fogja a döntéshozatal hatékonyságát és gyorsaságát tengeri balesetek esetén. A Bizottság ezen kívül javasolja, hogy lehetőleg szereljenek fel minden halászhajót automatikus azonosító és helymeghatározó rendszerrel (AIS) az összeütközések kockázatának csökkentésére.

2. A balesetek következményeinek kezelése

A tengeriközlekedés-biztonsági szabványok minősége függ a balesetek okai elemzésének és a tanulságok levonásának képességétől. Egy új irányelvjavaslat összehangolt európai keret kialakítását célozza a balesetek utáni vizsgálatok folytatására, valamint a vizsgálatot végző szervek függetlenségének megerősítésére.

Végezetül, a csomag két utolsó javaslata a balesetek révén felmerülő felelősség és kártalanítás átfogó keretének minőségi javítására irányul. Itt egyfelől a 2002-es athéni egyezmény rendelkezéseinek európai jogba való felvételéről van szó annak érdekében, hogy az egyezmény által bevezetett védelmi szabályozást valamennyi hajóutasra ki lehessen terjeszteni, ideértve az Európán belül tengeri közlekedést és belvízi hajózást is. Másfelől pedig több felelősséggel kell felruházni a hajótulajdonosokat, és az általuk okozott károk fedezésére felelősségbiztosítás kötésére vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtására kell kötelezni őket, amely egyúttal fedezi a hátramaradt tengerészek hazatelepítésének költségeit is.

A harmadik tengeriközlekedés-biztonsági csomag tartalmáról további, részletesebb információk a mellékletben találhatók. A harmadik csomag szövegei a Közlekedési és Energiaügyi Főigazgatóság oldalán a következő címen férhetők hozzá:

http://ec.europa.eu/transport/maritime/safety/2005_package_3_en.htm


Side Bar