Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/05/1346

Bruselj, 25. oktobra 2005

Z zgodovinskim podpisom Pogodbe o Energetski skupnosti EU daje zagon združevanju energetskih sektorjev v jugovzhodni Evropi

Danes je bila v Atenah podpisana prva večstranska pogodba v jugovzhodni Evropi. S podpisom Pogodbe o Energetski skupnosti bodo Evropska unija in devet držav jugovzhodne Evrope – Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Albanija, Romunija, Bolgarija in UNMIK v imenu Kosova – vzpostavile pravni okvir za združen energetski trg, ki se razteza čez 34 evropskih držav. Potekajo tudi pogajanja s Turčijo, ki naj bi v prihodnosti pristopila k pogodbi. Predsednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso je pogodbo pozdravil kot „prvi korak držav zahodnega Balkana k vstopu v Evropsko unijo in pomemben prispevek k miru in stabilnosti v Evropi“. Evropski komisar za energijo Andris Piebalgs, ki je podpisal pogodbo v imenu Evropske unije, je dodal, da „bo Pogodba o Energetski skupnosti okrepila varnost oskrbe z energijo in podprla ključni strateški sektor“.

S podpisom Pogodbe o Energetski skupnosti se bo energetski notranji trg EU razširil na celotni Balkanski polotok. To pomeni, da bo v teh državah uveljavljena področna zakonodaja EU, ki ureja energijo, okolje in konkurenco. Pogodba bo pospešila odpiranje trga, spodbudila naložbena jamstva in vzpostavila trden zakonski nadzor nad energetskimi sektorji.

Države jugovzhodne Evrope so prvič v zgodovini podpisale pravno zavezujočo pogodbo, ki je tako ključen korak k spravi po vojnah v devetdesetih letih 20. stoletja. Pogodba o Energetski skupnosti je bila namenoma sestavljena po zgledu Evropske skupnosti za premog in jeklo, iz katere se je razvila Evropska unija.

Pogodba bo predvsem vzpostavila politični okvir, na podlagi katerega bosta Svetovna banka in Evropska banka za obnovo in razvoj podprli naložbe v infrastrukturo, ki bodo po ocenah znašale 30 milijard dolarjev, da bo elektroenergetski sektor jugovzhodne Evrope do leta 2015 dosegel standarde EU. Hkrati bo podlaga za razširitev plinovodnega sistema za vzpostavitev premostitvenega trga plina med Kaspijskim jezerom in Evropsko unijo.

S strateškega vidika pogodba utira pot dobavi plina v Evropsko unijo z Bližnjega vzhoda in iz Kaspijskega bazena, kar bo sčasoma povečalo konkurenco na ključnih trgih EU in zmanjšalo njihovo odvisnost od majhnega števila virov zemeljskega plina. Podjetja v Evropski uniji, ki so investirala v del dobavne verige, ki je najbliže potrošnikom, bodo lahko izboljšala svoje izvozne rezultate v EU.

Pogodba bo ponudila odgovore na lokalne in specifične energetske in okoljske težave v jugovzhodni Evropi, kot so povečana stopnja smrtnosti zaradi mraza in degradacija okolja zaradi emisij iz dotrajanih elektrarn, uporabe lesa za ogrevanje, ki povzroča krčenje gozdov, in netrajnostno gospodarjenje z mokrišči in vodotoki pri pridobivanju vodne energije.

Pričakuje se, da bo kratkoročno ta pobuda prinesla znatne naložbe v rudarskem in metalurškem sektorju, medtem ko bo dolgoročno stabilizacija energetskega sektorja močno spodbudila makroekonomsko obnovo regije, kar bo prispevalo k manjšemu izseljevanju, h gospodarski rasti in k ohranjanju miru.

Program, priloga in druge informacije so na voljo na naslednjem naslovu: http://ec.europa.eu/energy/index_fr.html


Side Bar