Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/05/1326

Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2005

Γρίπη των πτηνών συμφωνηθέντα περαιτέρω προληπτικά μέτρα και εγκριθέντες περιορισμοί στις εισαγωγές από τη Ρωσία

Τα κράτη μέλη ενέκριναν σήμερα τρεις αποφάσεις της Επιτροπής με στόχο την περαιτέρω μείωση της απειλής της γρίπης των πτηνών, στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων (SCFCAH). Οι αποφάσεις σχετίζονται με τη λήψη περαιτέρω μέτρων βιοασφάλειας για τα οικόσιτα σμήνη, τον προληπτικό εμβολιασμό των πτηνών ζωολογικών κήπων και την επέκταση της απαγόρευσης των εισαγωγών από τη Ρωσία. Η μόνιμη επιτροπή εξέδωσε επίσης δήλωση, η οποία παρατίθεται παρακάτω, και σημείωσε την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα.

Πρόσθετα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για περιοχές ιδιαίτερου κινδύνου

Η μόνιμη επιτροπή υπερψήφισε σχέδιο απόφασης της Επιτροπής για τον περιορισμό της εκτροφής πουλερικών ελευθέρας βοσκής σε περιοχές που κινδυνεύουν ιδιαίτερα από τη γρίπη των πτηνών. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό των περιοχών κινδύνου, βάσει κοινών παραγόντων κινδύνου, σε επίπεδο ΕΕ, που συμφωνήθηκαν την περασμένη εβδομάδα (βλ. IP/05/1284). Ο περιορισμός πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα άγρια πτηνά δεν έρχονται σε επαφή με την τροφή και το νερό που προορίζονται για τα πουλερικά. Το σχέδιο απόφασης περιορίζει επίσης τη χρήση ορισμένων πτηνών-δολωμάτων. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ενημερώσουν την Επιτροπή και την SCFCAH σχετικά με τα μέτρα που θα λάβουν μέχρι την 5η Νοεμβρίου.

Η μόνιμη επιτροπή συμφώνησε επίσης σχετικά με την άμεση απαγόρευση, σε ολόκληρη την ΕΕ, της συλλογής πτηνών σε αγορές, επιδείξεις, εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκτός εάν έχει δοθεί ειδική άδεια από τις αρχές του εκάστοτε κράτους μέλους βάσει θετικής αξιολόγησης του κινδύνου.

Προστασία και εμβολιασμός των πτηνών ζωολογικών κήπων

Η μόνιμη επιτροπή ενέκρινε σχέδιο απόφασης της Επιτροπής που προβλέπει πρόσθετα μέτρα βιοασφάλειας για την προστασία των πτηνών που φυλάσσονται σε ζωολογικούς κήπους. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να προβούν σε σχετικό εμβολιασμό, εφόσον κρίνεται κατάλληλος. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής των εν λόγω μέτρων στην Επιτροπή μέχρι τις 30 Νοεμβρίου και να υποβάλουν στην SCFCAH πρόγραμμα για τον εμβολιασμό των πτηνών που φυλάσσονται σε ζωολογικούς κήπους.

Όλα τα εμβολιασμένα πτηνά πρέπει να αναγνωριστούν και να καταχωριστούν, ενώ το εμπόριο αυτών των πτηνών θα απαγορεύεται, εκτός εάν υπάρχει ειδική άδεια. Η SCFCAH θα επανεξετάσει την απόφαση στις αρχές Δεκεμβρίου.

Περιορισμοί εισαγωγών από τη Ρωσία

Μετά την επιβεβαίωση χθές από τη Ρωσία εστίας της γρίπης των πτηνών H5N1 στην Τούλα (νοτίως της Μόσχας), η μόνιμη επιτροπή υποστήριξε σχέδιο απόφασης της Επιτροπής για την απαγόρευση όλων των εισαγωγών ζωντανών οικόσιτων πτηνών και μη επεξεργασμένων φτερών από το ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας.

Οι μόνες περιοχές για τις οποίες δεν θα ισχύει η απαγόρευση είναι το Καλίνινγκραντ* και ορισμένες περιφέρειες στα σύνορα με τη Φινλανδία. Η απόφαση επεκτείνει την απαγόρευση των εισαγωγών από τις περιφέρειες της Ρωσίας ανατολικά των Ουραλίων, η οποία ισχύει από τις 8 Σεπτεμβρίου. Δεν απαιτείται απαγόρευση για τα αβγά, το κρέας και τα προϊόντα κρέατος πουλερικών, δεδομένου ότι δεν υπάρχει εμπόριο των εν λόγω προϊόντων μεταξύ Ρωσίας και ΕΕ. Η απόφαση εγκρίθηκε από την Επιτροπή σήμερα το βράδυ.

*Περιφέρεια Καλίνινγκραντ, περιφέρεια Λένινγκραντ, Δημοκρατία της Καρελίας, περιφέρεια Μούρμανσκ, Αγία Πετρούπολη (Ομοσπονδιακός δήμος)

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Η Επιτροπή δήλωσε επίσης ότι παρακολουθεί στενά την περίπτωση υπόνοιας γρίπης των πτηνών στην Ελλάδα και σημείωσε ότι μέχρι σήμερα δεν επιβεβαιώθηκε παρουσία του ιού. Ήδη πραγματοποιούνται περαιτέρω δοκιμές σε δείγματα.

Η μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων προέβη, στις 20.10.2005, στην ακόλουθη δήλωση:

«Η μόνιμη επιτροπή εξέτασε σήμερα την κατάσταση σε σχέση με την περίπτωση του υποτύπου H5N1 του ιού της γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας, ιδίως σε σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Τουρκία, τη Ρουμανία και τη Ρωσία. Η μόνιμη επιτροπή παρακολουθεί στενά την κατάσταση στην Ελλάδα, για την οποία οι τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες δεν δείχνουν την παρουσία του ιού της γρίπης των πτηνών.

Πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ της γρίπης των πτηνών που ανιχνεύτηκε πρόσφατα στα πουλερικά στην Τουρκία, τη Ρουμανία και τη Ρωσία, της γρίπης των πτηνών που προσβάλλει σποραδικά τον άνθρωπο, της κανονικής εποχικής γρίπης του ανθρώπου και ενός πιθανού κινδύνου για πανδημία γρίπης.

Η μόνιμη επιτροπή συμφώνησε για την έκδοση απόφασης που θα υποχρεώνει τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τον κίνδυνο εισαγωγής του υποτύπου H5N1 στις εκμεταλλεύσεις εκτροφής πουλερικών. Πρέπει εν προκειμένω να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για να προληφθεί κατά το δυνατόν η επαφή μεταξύ άγριων και οικόσιτων ειδών. Πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή συστήματα ταχείας ανίχνευσης και ταχείας αναφοράς της γρίπης των πτηνών. Συμφωνήθηκαν πρόσθετα μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων, όπου απαιτείται, περιορισμών σχετικά με την εκτροφή πουλερικών σε χώρους ελευθέρας βοσκής που κινδυνεύουν ιδιαίτερα από τη γρίπη των πτηνών.

Οι πρόσφατες πληροφορίες από τις εστίες γρίπης των πτηνών στην Ανατολική Ευρώπη (Ρουμανία, Τουρκία και Ρωσία) καταδεικνύουν ότι η νόσος περιορίζεται στα πουλερικά και στα άγρια πτηνά, ενώ, στην παρούσα φάση, δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανθρώπινα κρούσματα. Ως εκ τούτου, η γρίπη των πτηνών δεν αντιπροσωπεύει κίνδυνο για το ευρύ κοινό.

Το ευρωπαϊκό κέντρο πρόληψης και ελέγχου νόσων (ΕΚΠΕΝ) θεωρεί ότι είναι πολύ λιγότερο πιθανόν να εκτεθεί σε κίνδυνο το κοινό στην Ευρώπη από ό,τι στην Κεντρική Ασία και την Άπω Ανατολή, λόγω του γενικώς μεγαλύτερου διαχωρισμού των ανθρώπων και των εμπορικά εκτρεφόμενων πτηνών στην Ευρώπη. Πολλές χώρες εξέδωσαν οδηγίες για την υγεία στην εργασία, προκειμένου να προστατεύσουν όσους εργάζονται με μολυσμένα πτηνά, ενώ σχετικές οδηγίες προετοιμάζονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το ΕΚΠΕΝ.

Στην ΕΕ ενισχύθηκαν η παρακολούθηση, προκειμένου να εντοπιστεί ταχέως πιθανή εισαγωγή της μόλυνσης, και τα μέτρα βιοασφάλειας στις πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Επιπλέον, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι εμπειρογνώμονες αξιολογούν τις διαθέσιμες πληροφορίες για σχετικά είδη αποδημητικών πτηνών. Ακόμη, η θετική εμπειρία από την επιδημία του 2003 στην ΕΕ έδειξε ότι οι κοινοτικοί κανόνες, και ιδίως τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, που επανεξετάζονται και δοκιμάζονται περιοδικά, είναι αποτελεσματικά εργαλεία για τον έλεγχο των εστιών της γρίπης των πτηνών. Οι κανόνες σχετικά με τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, οι οποίοι επικαιροποιούνται συνεχώς (π.χ. Ρωσία), διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία της ΕΕ. Συμφωνήθηκαν επίσης διατάξεις για προληπτικά μέτρα για τα πτηνά που φυλάσσονται σε ζωολογικούς κήπους, οι οποίες ενδέχεται να συμπεριλάβουν και τον εμβολιασμό, εφόσον χρειαστεί. Ομοίως, ενισχύονται οι έλεγχοι των εισαγωγών στα κοινοτικά σύνορα και δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην πρόληψη της παράνομης εισαγωγής ζωντανών πτηνών και προϊόντων πουλερικών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κίνδυνο εισαγωγής του ιού της γρίπης των πτηνών. Εντούτοις, υπάρχει γενική απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης για προσωπική κατανάλωση.

Οι καταναλωτές στην Ευρώπη ανησυχούν για την ασφάλεια των προϊόντων πουλερικών όπως το κρέας. Για το θέμα αυτό, η ΠΟΥ δηλώνει τα ακόλουθα: «Η ΠΟΥ δεν καταλήγει, επί του παρόντος, στο συμπέρασμα ότι οποιαδήποτε μεταποιημένα προϊόντα πουλερικών (διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα ολόκληρα σφάγια και προϊόντα προερχόμενα από αυτά) και αυγά σε περιοχές ή προερχόμενα από περιοχές που παρουσιάζουν σήμερα εστίες του υποτύπου H5N1 της γρίπης των πτηνών παρουσιάζουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία». Επιπλέον, οι εισαγωγές προϊόντων πουλερικών, όπως αβγά και κρέας, από τις πληγείσες περιοχές απαγορεύονται για λόγους υγείας των ζώων. Συνεπώς, οι καταναλωτές δεν πρέπει να ανησυχούν.

Οι υπαίθριες δραστηριότητες που φέρνουν σε επαφή τους ανθρώπους με άγρια πτηνά, όπως το κυνήγι και η ορνιθολογία, δεν χρειάζεται προς το παρόν, στην ΕΕ, να περιοριστούν. Μετά το χειρισμό νεκρών πτηνών πρέπει να ακολουθούν κανονικά μέτρα υγιεινής (πλύσιμο των χεριών, ασφαλής προετοιμασία τροφίμων κ.λπ.). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφέρεται στις αρχές οποιαδήποτε μαζική αλλαγή στη συμπεριφορά των άγριων πτηνών, έτσι ώστε να εντοπίζονται τα πτηνά που έχουν προσβληθεί από τη νόσο. Παρομοίως, οι κυνηγοί και άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες και μέλη του ευρέος κοινού απαιτείται να έρχονται σε επαφή με τις αρχές όταν παρατηρούν οποιαδήποτε μη φυσιολογική θνησιμότητα των άγριων πτηνών. Οι άνθρωποι που συλλέγουν τα εν λόγω νεκρά πτηνά πρέπει να γνωρίζουν τη σημασία και την ανάγκη της ορθής χρήσης της υγιεινής των χεριών μετά την επαφή με αυτά, τη χρήση γαντιών και τον καθορισμό και την απολύμανση.

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της νόσου ή υπόνοιας για την εκδήλωσή της σε μια περιοχή, πρέπει να αξιολογείται ο ρόλος του κυνηγιού πτηνών στη διασπορά των άγριων πτηνών και την πιθανή περαιτέρω εξάπλωση της νόσου και, στη συνέχεια, να λαμβάνονται στη συγκεκριμένη περιοχή κατάλληλα μέτρα. Έχουν ληφθεί ειδικά περιοριστικά μέτρα για τον πιθανό ρόλο των πτηνών-δολωμάτων που χρησιμοποιούνται από τους κυνηγούς στη μετάδοση καθώς και στην ανίχνευση της μόλυνσης.

Εκτός από την υπάρχουσα απαγόρευση της εισαγωγής στην ΕΕ, το εμπόριο και οι μη εμπορικές μετακινήσεις εντός της Κοινότητας, από κυνηγούς, νεκρών δειγμάτων άγριων πτηνών, και ιδίως υδρόβιων, πρέπει να αποθαρρύνονται έντονα.

Tα κράτη μέλη αναγνωρίζουν και εκτιμούν βαθύτατα το συντονισμό που εξασφαλίζουν οι υπηρεσίες της Επιτροπής, οι οποίες, για την αντιμετώπιση των πρόσφατων εξελίξεων, εργάζονται σε στενή συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες (υγεία των ζώων), τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας και τις υπηρεσίες προστασίας της άγριας πανίδας όλων των κρατών μελών.»


Side Bar