Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/05/1310

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2005

Πανδημία γρίπης: Ο κ. Κυπριανού ανακοινώνει εκστρατεία για την ενίσχυση της ετοιμότητας της ΕΕ

Η ετοιμότητα της ΕΕ έναντι μιας πανδημίας γρίπης έχει βελτιωθεί κατά τους τελευταίους έξι μήνες, όμως τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση της ετοιμότητάς τους σε περίπτωση πανδημίας, σύμφωνα με τον κ. Μάρκο Κυπριανού, αρμόδιο Επίτροπο για την Υγεία και την Προστασία του καταναλωτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει ορισμένες πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν στόχο να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις ενέργειές τους σχετικά με το ζήτημα αυτό. Θα υπάρξει μια άσκηση βάσει κέντρου ελέγχου σε επίπεδο ΕΕ για την προσομοίωση μιας πανδημίας γρίπης και θα δημοσιευθεί ένα νέο έγγραφο πολιτικής σχετικά με την ετοιμότητα σε περίπτωση πανδημίας πριν από το τέλος του έτους. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Νόσων (ECDC) επανεξέτασαν επίσης τα εθνικά σχέδια των κρατών μελών πριν από την άτυπη συνεδρίαση των υπουργών Υγείας της ΕΕ (20-21 Οκτωβρίου στο Hertfordshire, UK) και την συνεδρίαση εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ECDC και του ΠΟΥ (24-26 Οκτωβρίου στην Κοπεγχάγη), στο πλαίσιο των οποίων θα συζητηθεί η ετοιμότητα σε περίπτωση πανδημίας.

«Οι εμπειρογνώμονες μας λένε ότι μια πανδημία γρίπης στον άνθρωπο αποτελεί ρεαλιστική πιθανότητα, που θα μπορούσε να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή μέσα στα επόμενα έτη,» ανέφερε ο κ. Κυπριανού. «Μια πανδημία γρίπης στον άνθρωπο θα έχει αντίκτυπο τόσο σε επίπεδο κυβέρνησης όσο και σε επίπεδο κοινωνίας. Πρέπει να προετοιμαστούμε για το ενδεχόμενο αυτό και οι δημόσιες υγειονομικές αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη εργάζονται σκληρά προκειμένου να ενισχύσουν την ετοιμότητα σε περίπτωση πανδημίας. Τα ζητήματα για τα οποία πρέπει να προβληματιστούν οι κυβερνήσεις στο πλαίσιο των εθνικών τους σχεδίων για την ετοιμότητα περιλαμβάνουν τις συνέπειες μιας πανδημίας σε βασικές δημόσιες υπηρεσίες όπως η υγεία, οι μεταφορές, η ενέργεια και η παιδεία.»

Μιλώντας σχετικά με την προγραμματισμένη άσκηση της ΕΕ για ετοιμότητα σε περίπτωση πανδημίας, ο κ. Κυπριανού ανέφερε ότι «αυτή η άσκηση θα υποβάλει σε δοκιμή την ικανότητα της Ευρώπης να απαντήσει σε μια πανδημία με συντονισμένο και αποτελεσματικό τρόπο. Η δοκιμαστική άσκηση των σχεδίων μας για την ετοιμότητα αποτελεί το κλειδί για να καταστούν τα σχέδια αυτά επιχειρησιακά. Πρέπει να μεταβούμε από τη θεωρία στην πράξη όσον αφορά τις άμυνές μας κατά της πανδημίας.»

Η άσκηση της ΕΕ για την ετοιμότητα σε περίπτωση πανδημίας

Η ικανότητα των αρμοδίων λήψης αποφάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για το συντονισμό της αντίδρασής τους σε μια πανδημία γρίπης θα ελεγχθεί πριν από το τέλος του έτους σε μια άσκηση προσομοίωσης κρίσης σε επίπεδο ΕΕ. Στη διήμερη άσκηση θα συμμετέχουν εθνικές δημόσιες υγειονομικές αρχές, η Επιτροπή, οργανισμοί της ΕΕ όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Νόσων (ECDC) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA), ο Παγκόσμιος Οργάνισμός Υγείας (ΠΟΥ) και εκπρόσωποι των βιομηχανιών παρασκευής εμβολίων και φαρμακευτικών προϊόντων.

Οι υπάλληλοι σε κέντρα ελέγχου σε ολόκληρη την Ευρώπη θα αντιδράσουν σε φανταστικά σενάρια έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να δοκιμαστεί η λήψη αποφάσεων και ο συντονισμός της επικοινωνίας όσον αφορά θέματα όπως μέτρα για τη δημόσια υγεία, επιπτώσεις μιας πανδημίας στην παροχή ιατρικής περίθαλψης και σε άλλες βασικές δημόσιες υπηρεσίες. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη διερεύνηση της ικανότητας των αρχών σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ΕΕ να συντονίσουν μια πανευρωπαϊκή απάντηση και να ανταλλάξουν πληροφορίες γρήγορα και αποτελεσματικά. Η άσκηση δεν θα περιλαμβάνει καμία κινητοποίηση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και προσωπικού ιατρικής περίθαλψης «στον πραγματικό κόσμο», αλλά θα έχει ως βάση το κέντρο ελέγχου και θα είναι άσκηση «επί χάρτου».

Η άσκηση χρηματοδοτείται από την Επιτροπή, ενώ τη διαχείρισή της έχει αναλάβει ο Οργανισμός Προστασίας της Υγείας στο ΗΒ. Οι ημερομηνίες της άσκησης και οι λεπτομέρειες των σεναρίων δεν ανακοινώνονται δημόσια, προκειμένου αυτά να είναι κατά το δυνατόν ρεαλιστικότερα. Πριν από την άσκηση προσομοίωσης πανδημίας γρίπης, θα πραγματοποιηθεί μια μικρότερης κλίμακας άσκηση επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με σκοπό να ελεγχθεί η ασφάλεια των επικοινωνιών στον εν λόγω τομέα. Η Επιτροπή θα διοργανώσει εκδήλωση ενημέρωσης των μέσων μαζικής επικοινωνίας μετά την ολοκλήρωση και των δύο ασκήσεων.

Τα διδάγματα που θα αντληθούν θα αποτελέσουν το υλικό τροφοδότησης για την επανεξέταση του εγγράφου πολιτικής του 2004 της Επιτροπής σχετικά με την ετοιμότητα σε περίπτωση πανδημίας (βλ. IP/04/432), που βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη.

Επανεξέταση των εθνικών σχεδίων ετοιμότητας σε περίπτωση πανδημίας

Το Μάρτιο, η Επιτροπή διοργάνωσε συνεδρίαση ανώτερων υπαλλήλων του τομέα υγείας από 52 ευρωπαϊκές χώρες (το σύνολο των 25 κρατών μελών της ΕΕ, συν τις λοιπές 27 χώρες που απαρτίζουν το ευρωπαϊκό παράρτημα της ΠΟΥ), για να συζητηθεί ο προγραμματισμός της ετοιμότητας σε περίπτωση πανδημίας (βλ. MEX /05/0302). Όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν για την ανάπτυξη ή την επικαιροποίηση των σχεδίων ετοιμότητάς τους κατά μιας πανδημίας γρίπης.

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σήμερα είτε διαθέτουν εθνικά σχέδια ετοιμότητας είτε τα αναπτύσσουν ταχύτατα. Η Επιτροπή και το ECDC έχουν λάβει αντίγραφα αυτών των εθνικών σχεδίων και τα έχουν αναλύσει· τα σχέδια αυτά θα συζητηθούν σε μια συνεδρίαση εμπειρογνωμόνων Ευρωπαϊκής Επιτροπής - ECDC – ΠΟΥ σχετικά με την ετοιμότητα σε περίπτωση πανδημίας, η οποία διοργανώνεται από την ΠΟΥ Ευρώπης στην Κοπεγχάγη στις 24-26 Οκτωβρίου.

Περαιτέρω πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/influenza_en.htm


Side Bar