Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/130

Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2005

Η Επιτροπή δρομολογεί μια φιλόδοξη στρατηγική ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα μια νέα στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία απασχόλησης. Σκοπός της στρατηγικής αυτής είναι η αναζωογόνηση του αποκαλούμενου προγράμματος της «Λισσαβόνας» – του προγράμματος δράσης για την οικονομική μεταρρύθμιση της ΕΕ που εγκρίθηκε το 2000. Οι ενέργειες που προτείνει σήμερα η Επιτροπή θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επιπλέον αύξηση του ΑΕΠ κατά 3% έως το 2010 και να δημιουργήσουν πάνω από 6 εκατομμύρια νέες θέσεις απασχόλησης. Επιτακτική προβάλλει η ανάγκη για άμεση δράση στους τομείς αυτούς, αφού πέντε χρόνια μετά τη δρομολόγησή του, το πρόγραμμα της Λισσαβόνας δεν φαίνεται ικανό να αποφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Για να διατηρηθεί και στο μέλλον το κοινοτικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, πρέπει να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και να τονωθεί η οικονομία της. Η Επιτροπή καταρτίζει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της ώστε να επιτευχθεί βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργηθούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης. Καλεί τα κράτη μέλη, επ’ευκαιρία του Εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (22/23 Μαρτίου), να ξεκινήσουν μία νέα εταιρική σχέση της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Barroso δήλωσε: "Η Ευρώπη μπορεί να τα πάει καλύτερα. Αυτό που προτείνουμε σήμερα είναι να απελευθερώσουμε το τεράστιο οικονομικό δυναμικό της Ευρώπης. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για να διατηρηθεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο που έχει τόσο μεγάλη αξία για μας και αποτελεί το θεμέλιο της κοινωνικής δικαιοσύνης και μιας κοινωνίας που παρέχει ευκαιρίες σε όλους. Η φιλοδοξία μας παραμένει αμείωτη. Οι στόχοι της Λισσαβόνας ήταν σε γενικές γραμμές σωστοί, αλλά η υλοποίησή τους ανεπαρκής. Το δίδαγμα των τελευταίων πέντε χρόνων είναι ότι αν θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητες αυτού του προγράμματος. Με τη νέα αυτή στρατηγική, πιστεύω πως θα έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να πετύχουμε τους στόχους μας. Το πραγματικό πρόβλημα δεν έγκειται στα γραπτά στοιχεία και τους αριθμούς, αλλά αφορά την επίπτωσή τους στη ζωή των ανθρώπων: πώς πληρώνουμε την εκπαίδευσή μας, τις συντάξεις μας, τις κοινωνικές μας υπηρεσίες και την περίθαλψή μας. Για να φτάσουμε στις προτάσεις αυτές, αναγκαστήκαμε να κάνουμε δύσκολες επιλογές και κρίσεις. Όραμά μας ήταν και παραμένει η βιώσιμη ανάπτυξη. Η Επιτροπή θα συνεχίσει σταθερά να επιδιώκει την οικονομική ανανέωση".

Ο αντιπρόεδρος κ. Günter Verheugen πρόσθεσε: "Αυτή τη φορά πρέπει να προχωρήσουμε σωστά και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να δώσουμε στους πολίτες μας αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο: θέσεις απασχόλησης.

Το μήνυμα που θέλω να σας μεταδώσω σήμερα είναι ότι δεν υπάρχουν θαυματουργές λύσεις. Πρέπει να εργαστούμε με πνεύμα συνεργασίας και να ορίσουμε το πολιτικό πλαίσιο που θα ευνοήσει την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η Επιτροπή θα κάνει από την πλευρά της ό,τι είναι δυνατό για να μπουν αυτοί οι στόχοι σε εφαρμογή".

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα τις συστάσεις της στον τομέα της οικονομικής πολιτικής για την ενδιάμεση αναθεώρηση του προγράμματος της Λισσαβόνας. Η Επιτροπή πιστεύει ότι, για τη μετάβαση από τα λόγια στα έργα, χρειάζεται να υπάρξει ένα ανανεωμένο κίνητρο, καθώς και προσανατολισμός σε λιγότερους και εφικτούς στόχους. Η αδυναμία τήρησης του χρονοδιαγράμματος της Λισσαβόνας εξηγείται από το συνδυασμένο αποτέλεσμα των οικονομικών συνθηκών, της διεθνούς αβεβαιότητας, των αργών ρυθμών προόδου στα κράτη μέλη, καθώς και της σταδιακής απώλειας του πολιτικού προσανατολισμού.

Απέναντι στην πρόκληση που αντιπροσωπεύει η γήρανση των ευρωπαϊκών κοινωνιών και απέναντι στον εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό από χώρες όπως η Ινδία και η Κίνα, η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει την παραγωγικότητά της και τις θέσεις απασχόλησης.

Η Επιτροπή υπέβαλε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης με τους παρακάτω κύριους άξονες:

Να κάνουμε την Ευρώπη ένα πιο ελκυστικό μέρος για επενδύσεις και εργασία

 • Να συμπληρώσουμε την ενιαία αγορά στους τομείς που μπορούν να εξασφαλίσουν πραγματικά οφέλη σε επίπεδο ανάπτυξης και απασχόλησης και ενδιαφέρουν άμεσα τους καταναλωτές (υπηρεσίες, νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, ενέργεια, δημόσιες συμβάσεις και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, επίτευξη ισορροπημένης συμφωνίας για το σύστημα REACH, το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα χημικά προϊόντα, το οποίο λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, καθώς και τις ΜΜΕ).
 • Να εξασφαλίσουμε ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές εντός και εκτός Ευρώπης: οι κρατικές ενισχύσεις να κατευθύνονται στο εξής σε τομείς με μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό, να δημιουργηθεί ένα επιχειρηματικό περιβάλλον πιο ευνοϊκό για τις ΜΜΕ, να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε τρίτες αγορές, να απλοποιηθεί η ευρωπαϊκή και η εθνική κανονιστική νομοθεσία.
 • Να βελτιώσουμε την ευρωπαϊκή και την εθνική κανονιστική νομοθεσία ώστε να μειωθεί το βάρος των διοικητικών δαπανών.
 • Να επεκτείνουμε και να βελτιώσουμε την ευρωπαϊκή υποδομή.
 • Να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε τη θέσπιση κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και να προχωρήσουμε σε μία ενοποιημένη φορολογική βάση για τις επιχειρήσεις.

Να θέσουμε τη γνώση και την καινοτομία στην υπηρεσία της ανάπτυξης

 • Να επιτύχουμε το στόχο διάθεσης του 3% του ΑΕΠ σε δαπάνες Ε&Α
 • Να προωθήσουμε την εδραίωση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Να προωθήσουμε την ανάπτυξη πόλων καινοτομίας που θα συνδέουν περιφερειακά κέντρα, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις.
 • Να ενισχύσουμε τις πρωτοβουλίες στον τομέα της Ευρωπαϊκής Τεχνολογίας μέσω εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 • Να προωθήσουμε τις αποδοτικές από άποψη ενέργειας και χαμηλές σε εκπομπές οικολογικές καινοτομίες
 • Να συμβάλουμε σε μια ισχυρή ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση μέσω της κινητοποίησης για συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 • Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Τεχνολογίας το οποίο θα προσελκύσει στην Ευρώπη τα καλύτερα μυαλά, τις καλύτερες ιδέες και τις καλύτερες επιχειρήσεις.

Να δημιουργήσουμε περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης

 • Να προσελκύσουμε περισσότερα άτομα στην αγορά εργασίας, κυρίως μέσω ενεργειών που θα στοχεύουν στη μείωση της ανεργίας των νέων (Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νεολαία) και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνικής προστασίας.
 • Να αυξήσουμε την προσαρμοστικότητα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, καθώς και την ευελιξία των αγορών εργασίας αίροντας τα υφιστάμενα εμπόδια που αφορούν την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.
 • Να επενδύσουμε περισσότερο στο ανθρώπινο κεφάλαιο βελτιώνοντας την εκπαίδευση και τις δεξιότητες μέσω της αναδιάρθρωσης των διαρθρωτικών ταμείων και των ταμείων συνοχής της ΕΕ.

Εταιρική σχέση: Την ευθύνη για τους κυριότερους πολιτικούς τομείς, δηλ. την απασχόληση, τη μακροοικονομική πολιτική και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αναλαμβάνουν από κοινού η Ένωση και τα κράτη μέλη: απαιτείται επομένως η μεταξύ τους εταιρική σχέση. Το πρόγραμμα δράσης κάνει σαφή διάκριση μεταξύ των ενεργειών που αναλαμβάνονται σε επίπεδο κρατών μελών και εκείνων που θα αναληφθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης: με βάση την εμπειρία του προγράμματος εσωτερικής αγοράς, το πρόγραμμα δράσης προσδιορίζει τις αρμοδιότητες, ορίζει τις προθεσμίες και σταθμίζει την πρόοδο. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να διορίσουν «έναν κύριο ή μία κυρία Λισσαβόνα» που θα αναλάβει την ευθύνη της υλοποίησης.

Απλοποιεί τους μηχανισμούς εφαρμογής: θα υπάρχει, ύστερα από ευρείες διαβουλεύσεις, ένα ενιαίο εθνικό πρόγραμμα δράσης και μία ενιαία εθνική έκθεση εφαρμογής.

Η φιλοδοξία έχει κόστος: η Ένωση τότε μόνο θα μπορέσει να υλοποιήσει τους στόχους της στον τομέα των επενδύσεων και της κοινωνικής συνοχής όταν τα κράτη μέλη θα είναι διατεθειμένα να χορηγήσουν στην ΕΕ έναν προϋπολογισμό που να ανταποκρίνεται στις βασικές οικονομικές και κοινωνικές της προτεραιότητες και στις κοινές δεσμεύσεις.


Side Bar