Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/05/1289

Brusel, 17. října 2005

Ochrana obchodní značky v EU zlevňuje

Evropská komise rozhodla o snížení poplatků splatných agentuře OHIM (Office for the Harmonization in the Internal Market), která v rámci EU odpovídá za udělování práv na ochranu obchodní značky.; jejím sídlem je španělské Alicante. Toto opatření – bezprecedentní v rámci EU a schválené členskými státy - zlevní ochranu duševního vlastnictví pro podniky působící v rámci jednotného trhu EU, což pro ně znamená úsporu 37 až 40 miliónů euro ročně.

Komisař pro vnitřní trh a služby Charlie McCreevy v této souvislosti uvedl: „Vítám toto snížení poplatků. Je to dobrá zpráva pro podniky, které budou nyní moci získat ochranu obchodní značky v rámci Evropské unie za velice atraktivní ceny, zejména pokud ji získají online. Zároveň to bude stimulovat ekonomickou aktivitu v tomto sektoru. Agentura OHIM uvádí, že stejně jako podniky, jimž poskytuje služby, si je velmi dobře vědoma nezbytnosti efektivně spravovat své záležitosti a nabízet za své ceny kvalitní služby.“

Součástí snížení poplatků je:

snížení poplatku při přihlášce obchodní značky Společenství (CTM – Community Trade Mark) z 975 euro na 900 euro;

snížení poplatku za registraci obchodní značky Společenství z 1100 euro na 850 euro;

snížení poplatku za prodloužení registrace obchodní značky Společenství z 2500 euro na 1500 euro.
Těm subjektům, které zaevidují své přihlášky nebo žádosti o prodloužení prostřednictvím Internetu při použití nejmodernější technologie OHIM v oblasti elektronické evidence, je poskytnuto dokonce ještě další snížení poplatků (zvláštní sleva ve výši 150 euro).

Proč se přistoupilo ke snížení poplatků?

Agentura OHIM byla založena Radou ministrů v roce 1994. Od té doby se na ni obrátilo více než 200 000 organizací z celého světa za účelem získání právní ochrany svých obchodních značek v rámci EU. OHIM je agentura EU s vlastním financováním, což znamená, že je její rozpočet v plném rozsahu financován z poplatků placených podniky , které využívají služeb této agentury. Agentura nedostává žádnou dotaci ani finanční podporu ze strany plátců daní Evropské unie, a jelikož se jedná o neziskovou organizaci, musí být její rozpočet vyrovnaný.

V průběhu posledních několika let OHIM pod vedením svého předsedy Wubbo de Boera s úspěchem zavedla ambiciózní program zaměřený na zlepšení produktivity a zvýšení efektivity, zjednodušením postupů, modernizací metod práce, omezením byrokracie, zavedením jednoduchého finančního managementu, spoluprací s orgány členských států zabývajícími se duševním vlastnictvím (IP) a zavedením nejnovějších nástrojů a prostředků z oblasti informační technologie a současně nabídkou kvalitních služeb, které se stanou atraktivními pro neustále rostoucí počet uživatelů.

Výsledkem tohoto úsilí je, že zatímco OHIM dále investuje do zlepšování svých služeb – zejména svých služeb online – a zkracuje dobu odezvy, může sdílet výhody vzniklé v důsledku své vlastní výkonnosti s celou obchodní sférou. Uvedené snížení poplatků jistě přivítají zejména malé a střední podniky, pro něž jsou náklady na ochranu duševního vlastnictví a vymáhání práv v této oblasti často náročnou záležitostí.

Snížení poplatků vstupuje v platnost před datem 1. listopadu 2005. To umožní společnostem, které podaly své přihlášky obchodních značek v roce 1996, aby podaly svou žádost o prodloužení registrace na další desetileté období již za sníženou cenu.

V průběhu projednávání záležitostí souvisejících se snížením poplatků byly vzneseny dotazy týkající se vztahu mezi OHIM a národními úřady pro ochranu obchodních značek. V důsledku toho stále probíhají jednání mezi agenturou OHIM a těmito úřady ohledně struktury tohoto vztahu z hlediska systému Společenství v oblasti obchodních značek.

Pokud máte zájem o další informace, navštivte následující webové stránky:

http://ec.europa.eu/internal market/indprop/index en.htm

http://www.ohim.eu.int


Side Bar