Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1226

Bruselj, 5 oktobra 2005

Evropska komisija predlaga leto 2008 za „evropsko leto medkulturnega dialoga“

Komisija je danes sprejela predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o razglasitvi leta 2008 za „evropsko leto medkulturnega dialoga“. To zamisel je prvotno predlagal evropski komisar za kulturo Ján Figel’ na zaslišanju pred Evropskim parlamentom septembra 2004. Evropsko leto se bo s skupnim proračunom v višini 10 milijonov evrov opiralo na bogastvo in raznovrstnost sklopa posebnih projektov, ki se bodo izvajali v letu 2008 v okviru programov in drugih oblik dejavnosti Skupnosti. Zajeli bodo kulturo, izobraževanje, mladino, šport in državljanstvo.

Ján Figel’, evropski komisar za izobraževanje, usposabljanje, kulturo in večjezičnost je v okviru predstavitve predloga izjavil : „V zadnjih letih je Evropa z zaporednimi širitvami Unije, povečano mobilnostjo zaradi enotnega trga ter povečanim pretokom ljudi in blaga preko svojih meja doživela pomembne spremembe. To je sprožilo medsebojno vplivanje med Evropejci in različnimi kulturami, jeziki, etničnimi skupinami in religijami na kontinentu in drugod. Dialog med kulturami je nepogrešljivo sredstvo za zbliževanje evropskih narodov tako med njimi samimi kot med kulturami, ki jih sestavljajo.“

Zato Komisija predlaga, naj se leto 2008 razglasi za „leto medkulturnega dialoga“, evropsko leto torej, ki se bo zaradi svoje obsežne in povezovalne narave razvilo v edinstveno sredstvo za ozaveščanje državljanov in predvsem mladih o tej temi.

Splošni cilji evropskega leta so:

  • spodbujati medkulturni dialog kot sredstvo za pomoč državljanom pri pridobivanju znanja in razvoju zmožnosti, ki bi jim omogočali obvladovanje bolj odprtega in raznovrstnega okolja;
  • ozavestiti evropske državljane in vse, ki živijo v Evropski uniji, o pomembnosti razvoja dejavnega in v svet odprtega evropskega državljanstva, ki spoštuje kulturno raznolikost in temelji na skupnih vrednotah.

Evropsko leto medkulturnega dialoga predstavlja edinstveno priložnost za okrepitev „poenotenja“ v vseh programih in dejavnostih Skupnosti v letu 2008 in s tem povečanje opaznosti in vpliva teh dejavnosti v okviru tega leta. Na ta način se bo krepila skladna podoba dejavnosti Skupnosti, ki prispevajo k medkulturnemu dialogu, obenem pa se bodo razvijale sinergije med programi, predvsem tistimi, usmerjenimi k sosednjim in tretjim državam. Poleg tega bo to leto od držav članic zahtevalo tesno sodelovanje pri usmerjanju njihovih naporov v dejavnosti za ozaveščanje in sporazumevanje.

Komisija predlaga, da se za to leto nameni proračun v višini 10 milijonov evrov, s pomočjo katerega bi se oblikovale tri vrste dejavnosti, ki bodo določale operativne cilje:

  • za obveščevalno kampanjo, ki bi spodbujala cilje evropskega leta – opremljenega z razpoznavnim logom –, bi bila namenjena polovica proračuna;
  • nepovratna sredstva na ravni Skupnosti, namenjena omejenemu številu simboličnih dejavnosti na evropski ravni (npr. veliki praznični ali športni dogodki), ki bi predvsem mlade ozaveščale o ciljih evropskega leta;
  • sofinanciranje dejavnosti z močno evropsko razsežnostjo na nacionalni ravni.

Priprave na to leto bodo morale biti tesno povezane s pripravami za evropsko leto enakih možnosti za vse in njegovo izvedbo v letu 2007, da se čim bolj okrepijo sinergije in medsebojno dopolnjevanje obeh pobud.

Ta predlog morata proučiti Evropski parlament in Svet, da bo lahko s postopkom soodločanja sprejet do konca leta 2006.

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/culture/portal/index_en.htm


Side Bar