Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1226

Brüsszel, 2005. október 5

Az Európai Bizottság javasolja, hogy 2008 legyen a „Kultúrák közötti párbeszéd európai éve”

A Bizottság ma elfogadta azt az európai parlamenti és tanácsi határozatjavaslatot, amely 2008-at a „Kultúrák közötti párbeszéd európai évének” nyilvánítja. Az ötlet a kultúráért felelős európai biztostól, Ján Figeltől származik, aki elképzelését 2004. szeptemberi európai parlamenti meghallgatása alkalmával terjesztette elő. Az összesen 10 millió eurós költségvetéssel gazdálkodó Európai év elnevezésű rendezvénysorozat alapja elsősorban a 2008 során különböző közösségi fellépések és programok formájában megvalósuló konkrét projektek gazdagságára és sokszínűségére épít. A legkiemelkedőbb területek a kultúra, az oktatás, az ifjúság, a sport és az állampolgári tudat.

E javaslat benyújtásakor az oktatásért, továbbképzésért, a kultúráért és a többnyelvűségért felelős európai biztos, Ján Figel így nyilatkozott: „Az utóbbi években Európa jelentős változásokon ment keresztül az Unió egymást követő bővítései, az egységes piac teremtette megnövekedett mobilitás, valamint az Európán kívüli világgal folytatott, a kereskedelem és a munkaerő területén lezajlott jelentős, felélénkült cserefolyamatok összeadódó hatása révén. Ez pedig a kontinensen és azon kívül egyaránt kölcsönhatásokat indított el az európaiak, valamint a különböző kultúrák, nyelvek, népcsoportok, és vallások között. A kultúrák közötti párbeszéd nemcsak az európai népek egymáshoz való közeledésének nélkülözhetetlen eszköze, hanem azok kultúráit is közelebb hozza egymáshoz.”

Ezért a Bizottság azt javasolja, hogy 2008-at a „Kultúrák közötti párbeszéd európai évének” nyilvánítsák, amely sokszínűsége révén a polgárok – és különösen a fiatalok – körében a középpontjában álló témakörrel kapcsolatos tudatosítás egyedülálló eszköze.

Az Európai év általános céljai a következők:

  • Előmozdítani a kultúrák közötti párbeszédet, amely által az európai polgárok és az Unió területén átmeneti vagy állandó jelleggel tartózkodó személyek olyan ismereteket és képességeket szerezhetnek, amelyek segítségével meg tudnak birkózni a nyitottabb, és egyszersmind összetettebb környezet adta kihívásokkal;
  • Az európai polgárok és az Európai Unió területén élő valamennyi polgár ráébresztése egy olyan tevékeny és a világra nyitott európai polgárság megteremtésének jelentőségére, amely tiszteletben tartja a kulturális sokszínűséget, és alapjául közös értékek szolgálnak.

A 2008-ban megvalósuló legfontosabb közösségi programok és fellépések alkalmával az esélyegyenlőség általános érvényesítésére vonatkozó elv megerősítésének egyedülálló lehetőségeként a Kultúrák közötti párbeszéd európai éve hozzájárul e fellépések közérthetőségének és hatásának fokozásához.

Ezáltal hangsúlyt kap a kultúrák közötti párbeszédhez hozzájáruló számtalan közösségi fellépés koherens arculata, a – különösen a szomszédos és a harmadik országokat célzó – programok pedig fejlődésnek indulnak. Az Európai év emellett szoros egységbe fonja a tagállamokat annak érdekében, hogy erőfeszítéseit a tudatossággal és a kommunikációval kapcsolatos fellépésre összpontosítsa.

A Bizottság javaslatára az európai év 10 millió euró összegű költségvetésben részesül, amely az operatív célkitűzéseknek megfelelően az alábbi három csoportba sorolható fellépéseket teszi lehetővé:

  • A logóval jelölt Európai év célkitűzéseivel kapcsolatos információs és promóciós kampány – erre a költségvetés fele fordítható;
  • a fellépéseknek nyújtott közösségi szintű támogatások, amelyek várhatóan néhány európai szintű emblematikus fellépéseket – például kiemelkedő ünnepi vagy sporteseményeket – érintenek, melyek célja, hogy különösen a fiatalok körében fokozzák a Kultúrák közötti párbeszéd európai évének célkitűzéseivel kapcsolatos tudatosságot;
  • a hangsúlyozottan európai vonatkozású nemzeti szintű fellépések társfinanszírozása.

Az Európai év előkészítési munkáit szorosan össze kell hangolni a Mindenki Számára Biztosítandó Esélyegyenlőség Európai Éve – 2007 elnevezésű rednezvénysorozat végrehajtásával annak érdekében, hogy e két kezdeményezés szinergiái és egymást kiegészítő jellege a lehető legmagasabb szintűre emelkedjenek.

E javaslatot most az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell megvizsgálnia, hogy 2006 végéig együttdöntési eljárással elfogadják azt.

További információ :

http://ec.europa.eu/culture/portal/index_en.htm


Side Bar