Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1226

Bryssel 5 lokakuuta 2005

Komissio ehdottaa vuoden 2008 nimeämistä Euroopan kulttuurien välisen vuoropuhelun teemavuodeksi

Komissio hyväksyi tänään Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotuksen päätökseksi vuoden 2008 nimeämisestä Euroopan kulttuurien välisen vuoropuhelun teemavuodeksi. Alun perin tämän ajatuksen esitti kulttuurista vastaava komission jäsen Ján Figeľ kuulemistilaisuudessaan Euroopan parlamentissa syyskuussa 2004. Teemavuoden 10 miljoonan euron kokonaisbudjetilla rahoitetaan yhteisön ohjelmien ja toimien kautta useita erilaisia konkreettisia hankkeita, jotka toteutetaan vuonna 2008. Teemavuoden tärkeimmät alat ovat kulttuuri, koulutus, nuoriso, urheilu ja kansalaisuus.

Esitellessään tämän ehdotuksen koulutuksesta, kulttuurista ja monikielisyydestä vastaava Euroopan komission jäsen Ján Figel’ totesi seuraavaa: ”Viime vuosina Euroopassa on tapahtunut suuria muutoksia, joiden taustalla ovat unionin laajentumisaallot ja suurempi liikkuvuus, joka voidaan lukea yhteismarkkinoiden sekä lisääntyneen maailmanlaajuisen henkilövaihdon ja kaupan ansioksi. Tämä on parantanut vuorovaikutusta EU:n kansalaisten ja erilaisten kulttuurien, kielten, etnisten ryhmien ja uskontojen välillä EU:ssa ja maailmanlaajuisesti. Kulttuurien välinen vuoropuhelu on Euroopan kansojen ja kulttuurien lähentymisen edellytys”.

Siksi komissio ehdottaa vuoden 2008 nimeämistä Euroopan kulttuurien välisen vuoropuhelun teemavuodeksi. Kerrannaisvaikutustensa kautta teemavuosi on ainutlaatuinen väline, jolla kansalaisille ja erityisesti nuorille voidaan tiedottaa valikoiduista aiheista.

Teemavuodella pyritään yleisesti

  • edistämään kulttuurien välistä vuoropuhelua EU:n kansalaisten ja kaikkien Euroopan unionissa oleskelevien keinona hankkia tietoja ja taitoja entistä avoimemmassa ja monimuotoisemmassa ympäristössä toimimiseksi
  • tiedottamaan EU:n kansalaisille ja kaikille Euroopan unionissa oleskeleville siitä, kuinka tärkeää on kehittää aktiivista ja maailmanlaajuisesti avointa kansalaisosallistumista, joka perustuu kulttuurisen monimuotoisuuden kunnioittamiseen ja yhteisiin arvoihin.

Euroopan kulttuurien välisen vuoropuhelun teemavuosi tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden vahvistaa valtavirtaistamista kaikissa asianomaisissa yhteisön ohjelmissa ja toimissa vuonna 2008 ja lisätä niiden näkyvyyttä ja yhteisvaikutusta teemavuoden puitteissa. Näin voidaan antaa yhtenäinen kuva erilaisista yhteisön toimista, joilla edistetään kulttuurien välistä vuoropuhelua, ja luoda synergioita erityisesti naapurimaihin ja kolmansiin maihin suunnattujen ohjelmien välillä. Lisäksi teemavuosi tuo tiiviisti yhteen jäsenvaltiot, jotka keskittävät ponnistelunsa tiedotus- ja viestintätoimiin.

Komissio ehdottaa teemavuolle 10 miljoonan euron budjettia, josta rahoitettaisiin kolmentyyppisiä toimia, joiden toiminnalliset tavoitteet ovat

  • tiedotus- ja mainoskampanja teemavuoden tavoitteista; kampanjan yhteydessä käytetään teemavuoden logoa; kampanjaan osoitetaan puolet budjetin määrärahoista

- tuki yhteisön tason toimille, jotka koskevat rajoitettua määrää esimerkillisiä Euroopan laajuisia toimia (muun muassa suuret juhla- ja urheilutapahtumat), joilla pyritään tiedottamaan teemavuoden tavoitteista erityisesti nuorille

  • osarahoitus kansallisen tason toimille, joilla on vahva eurooppalainen ulottuvuus.

Teemavuoden valmistelut olisi nivottava tiiviisti yhteen vuodeksi 2007 suunnitellun Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden valmisteluiden ja täytäntöönpanon kanssa, jotta voidaan maksimoida näiden kahden aloitteen synergiat ja varmistaa niiden täydentävyys.

Ehdotus toimitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi. Se on määrä hyväksyä yhteispäätösmenettelyllä ennen vuoden 2006 loppua.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/culture/portal/index_en.htm


Side Bar