Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1226

V Bruselu dne 5 října 2005

Evropská komise navrhuje vyhlásit rok 2008 „Evropským rokem mezikulturního dialogu“

Komise dnes přijala návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vyhlášení roku 2008 „Evropským rokem mezikulturního dialogu“. Tuto myšlenku původně vyslovil evropský komisař pro kulturu Ján Figeľ během svého slyšení před Evropským parlamentem v září 2004. Evropský rok bude mít celkový rozpočet 10 milionů EUR a bude vycházet z bohaté a rozmanité řady konkrétních projektů, které budou uskutečněny v roce 2008 prostřednictvím programů a dalších činností Společenství. Hlavními oblastmi, jichž se budou projekty týkat, budou oblasti kultury, vzdělávání, mládeže, sportu a občanství.

Při představení tohoto návrhu evropský komisař pro výchovu, vzdělávání, kulturu a mnohojazyčnost Ján Figeľ prohlásil: „Během posledních let došlo v Evropě k významným změnám, jež byly způsobeny spojeným účinkem postupných rozšíření Unie, zvýšené mobility díky jednotnému trhu a větších obchodních výměn a kontaktů mezi lidmi s ostatním světem. To vyvolalo interakce Evropanů s různými kulturami, jazyky, etniky a náboženstvími na kontinentě i jinde. Dialog mezi kulturami se ukazuje jako nezbytný nástroj budoucího sbližování mezi evropskými národy jak mezi nimi samotnými, tak mezi jejich kulturami.“

Komise proto navrhuje, aby byl rok 2008 vyhlášen „Evropským rokem mezikulturního dialogu“, který bude z důvodu svého mnohostranného účinku jedinečným nástrojem pro zvýšení povědomí občanů, zejména mladých lidí, o zvoleném tématu.

Obecně by měl mít evropský rok za cíl:

  • podporovat mezikulturní dialog jakožto nástroj, který pomáhá evropským občanům a všem, kteří žijí v Evropské unii, získat znalosti a schopnosti, jež jim umožní úspěšně se vyrovnat s otevřenějším, ale též složitějším prostředím;
  • uvědomit evropské občany a všechny, kteří žijí v Evropské unii, o tom, jak je důležité rozvíjet aktivní a vůči světu otevřené evropské občanství, které respektuje kulturní rozmanitost a které je založeno na společných hodnotách.

Tím, že představuje jedinečnou příležitost pro posílení zohledňování mezikulturního dialogu ve všech příslušných programech a činnostech Společenství v roce 2008, umožní Evropský rok mezikulturního dialogu zvýšit viditelnost a celkový dopad těchto činností v rámci evropského roku. Bude tak podporována soudržnost velkého počtu činností Společenství, které přispívají k mezikulturnímu dialogu, a bude se rozvíjet součinnost programů, zejména programů zaměřených na sousední země a třetí země. Rovněž tak evropský rok úzce spojí členské státy s cílem soustředit jejich úsilí na činnosti v oblasti zvýšení povědomí a komunikace.

Komise navrhuje, aby byl na evropský rok přidělen rozpočet ve výši 10 milionů EUR, který umožní tři druhy činností, jež budou představovat operační cíle:

  • informační a propagační kampaň týkající se cílů evropského roku – ten bude mít své logo –, na niž by mohla připadnout polovina rozpočtu;
  • subvencování činností na úrovni Společenství, které se bude týkat omezeného počtu reprezentativních akcí s celoevropským dosahem (např. velké slavnostní nebo sportovní události) majících za cíl zvýšit povědomí, zejména mladých lidí, o cílech evropského roku;
  • spolufinancování činností s výrazným evropským rozměrem na úrovni členských států.

Příprava evropského roku bude muset být úzce koordinována s přípravou a prováděním Evropského roku rovných příležitostí pro všechny v roce 2007 za účelem maximální součinnosti a doplňkovosti těchto dvou iniciativ.

Tento návrh musí být nyní projednán Evropským parlamentem a Radou, aby byl přijat spolurozhodovacím postupem do konce roku 2006.

Pro více informací:

http://ec.europa.eu/culture/portal/index_en.htm


Side Bar