Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1224

V Bruselu dne 5. října 2005

Evropská Komise navrhuje komplexní strategii EU pro podporu Palestinců

Komise přijala sdělení určené Radě a Evropskému parlamentu „EU-Palestinian cooperation beyond disengagement - towards a two-state solution“. Cílem je zavést komplexní, střednědobou strategii EU pro podporu Palestinců. Strategie se soustředí na činnosti, jež jsou nutné k vytvoření životaschopného palestinského státu, a to jak po stránce politické, tak hospodářské. Jedná se o okamžitou reakci na nové příležitosti vzniklé stažením Izraele z Gazy a na posouzení potřeb, jež v současnosti provádí zvláštní vyslanec Kvarteta James Wolfensohn. Pan Wolfensohn vyzval mezinárodní společenství, aby zdvojnásobilo pomoc určenou Palestincům. To by v oblasti pomoci znamenalo nárůst z 200 milionů EUR na 300 milionů EUR z rozpočtu Společenství. Pokud stažení Izraele z Gazy povede k pokroku při provádění „cestovní mapy“ a za předpokladu, že také ostatní dárci výrazně zvýší své příspěvky, je Komise připravena navrhnout mobilizaci dodatečných fondů, pokud se na tom shodnou členské státy a Evropský parlament. Dnes představená strategie je založena na balíčku okamžité pomoci ve výši 60 milionů EUR, jenž je určen pro období po stažení Izraele a je již prováděn.

Komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství Benita Ferrero-Waldner v Bruselu uvedla: „Nesmíme dopustit, aby byla příležitost vzniklá stažením z Gazy, promarněna. EU jako největší dárce pomoci Palestincům je odhodlána využít veškerých svých možností a postavit se čelem k novým příležitostem a výzvám vyvolaným stažením Izraele. Strategie, kterou jsem dnes představila, stanoví úkoly, které můžeme podniknout, a podmínky, za kterých může taková pomoc přinášet výsledky. Doufám, že členské státy tento přístup podpoří, aby naše společné úsilí mělo co největší dopad”.

Dodala: „Pokud bude v oblasti „cestovní mapy“ dosaženo dostatečného pokroku, je Komise připravena požádat Evropský parlament a Rady o mobilizaci dalších významných zdrojů Společenství. Spoléháme, že ostatní dárci učiní totéž. Evropa je připravena stát se v mírovém procesu hlavním partnerem, pokud všechny strany vynaloží skutečné úsilí k vytvoření prostředí, jež umožní úspěšný průběh tohoto procesu.”

Strategie navazuje na akční plán evropské politiky sousedství schválený palestinskými orgány loňského roku, avšak odráží i nové příležitosti. Musíme doufat, že současná situace po stažení povede k vytvoření podmínek, za kterých bude možné opětovné oživení palestinského hospodářství, a návrhy ve sdělení se podrobně na potřebu podpořit tento aspekt příprav na palestinskou státnost a vznik politické správy zaměřují.

Sdělení stanoví řadu dalších kritérií, která je nutné splnit za účelem ospravedlnění dalšího zapojení EU, které závisí i na pokroku dosaženém v 6 prioritních oblastech stanovených zvláštním vyslancem Kvarteta[1].

Sdělení také podporuje praktické třístranné iniciativy mezi Evropskou unií, Izraelem a Palestinci, jež se zakládají na nedávných úspěších v oblasti energetiky a dopravy.

Podpora voleb, posílení soudního systému a právního státu

Pokračování v podpoře volebního procesu, poskytnout pomoc při palestinských snahách o reformu v oblasti justice, vypracovat krátkodobou strategii pro upevnění právního státu, včetně boje proti korupci a organizovanému zločinu.

Kritéria pro zapojení EU: Provedení doporučení volební pozorovatelské mise EU; závazek palestinských orgánů provést reformy stanovené v akčním plánu evropské politiky sousedství.

Podpora reforem palestinských orgánů

Podpora snah o modernizaci správy příjmů; poskytnutí pomoci pro další rozvoj finanční kontroly.

Na podporu palestinských reforem veřejné správy, které se budou dotýkat celé státní správy, je nutné přijmout nezbytná opatření. EU by měla tyto snahy podpořit prostřednictvím technické pomoci a twinningových projektů (vytváření úzkých vazeb s evropskými administrátory za účelem sdílení osvědčených metod).

Kritéria pro zapojení EU: Posílení odpovědnosti na úrovni veřejných institucí, pokrok v restrukturalizaci ministerstev.

Zlepšení investičních a obchodních podmínek v palestinském hospodářství

Aby byla zajištěna životaschopnost palestinského hospodářství, musí se západní břeh Jordánu a Gaza vymanit ze své silné závislosti na izraelském hospodářství a provést diverzifikaci trhů, což představuje ještě obtížnější úkol. Priority jsou následující:

  • Rozvoj dvoustranných a regionálních obchodních vztahů prostřednictvím lepšího přístupu na trh pro palestinské výrobky; technická pomoc; dialog, jak překonat překážky v právních předpisech; a integrace palestinského hospodářství do regionu.
  • Praktické třístranné iniciativy mezi Evropskou unií, Izraelem a Palestinci založené na nedávných úspěších v oblasti energetiky a dopravy.
  • Vytvoření celní správy prostřednictvím vysílání odborníků; a pokud všechny strany souhlasí, ustanovením třetí strany, která bude monitorovat přítomnost na hranicích.
  • Vytvoření příznivého prostředí pro investice soukromého sektoru prostřednictvím podpory palestinských orgánů při přezkumu právního rámce; podpora soukromého sektoru prostřednictvím možné podpory v oblasti odborného vzdělávání a mikroúvěrů, obnovení činností EIB na palestinských územích.

Kritéria pro zapojení EU: Značné zlepšení bezpečnosti a situace při vstupu na území a činnost v oblasti 6 bodů uvedených zvláštním vyslancem Kvarteta; Izraele se zaručí za bezpřekážkový přístup k letištím a přístavům.

Rekonstrukce infrastruktury západního břehu Jordánu a pásma Gazy.

Komise již stanovila své původní plány na podporu rekonstrukce infrastruktury (IP/05/1159: European Commission to support the Palestinians with €280 million in 2005). Další komplexní plán rekonstrukce bude muset zahrnovat dopravu, energetiku, vodní a odpadové hospodářství, rozvoj venkova, přestavbu institucí, jako jsou např. soudy a bezpečnostní komplexy.

Kritéria pro zapojení EU: Zrušení omezení svobody pohybu a přístupu pro osoby a zboží; nutná je koordinace mezi dárci.

Více informací o podpoře mírového procesu na Středním východě ze strany EU naleznete zde:

http://ec.europa.eu/external_relations/mepp/index.htm


[1] Překračování hranic, spojení mezi západním břehem Jordánu a pásmem Gazy, pohyb na západním břehu Jordánu, letiště a přístavy, domy v osadách a skleníky.


Side Bar