Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1189

Brussels, 27 September 2005

Jobb szabályozás: a Bizottság vissza kívánja vonni az átvizsgált javaslatok egyharmadát

Az Európai Bizottság a mai napon több eredményt is kiadott a jobb szabályozásra irányuló kezdeményezéseiből. Az Európai Parlamentnél és a Tanácsnál függőben lévő 183 EU törvényjavaslat átvizsgálása után a Bizottság úgy döntött, bejelenti több mint egyharmaduk (68) kiselejtezését A javaslatok egy része vagy nem áll összhangban az új, növekedést és foglalkoztatást célzó partnerség lisszaboni célkitűzéseivel, vagy nem felel meg a jobb szabályozási követelményeknek. Másik részük esetében vagy nem történt előrelépés a törvényhozási folyamat során, vagy egyszerűen elavultak. A mai döntés csak egy része a Bizottság azon átfogó kezdeményezésének, hogy visszaszorítsa a bürokráciát és a túlszabályozást. Ez a gyakorlat szemléletváltást jelent abban, ahogyan a Bizottság biztosítani igyekszik, hogy az európai törvényhozás minősége előmozdítsa a növekedést és foglalkoztatást célzó partnerség célkitűzését. Következő lépésként a Bizottság októberben nagy horderejű javaslatokat fog tenni a jelenlegi EU törvényhozás egyszerűsítésére. További részletekért lásd: MEMO/05/340.

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke így szólt: „Ez a kezdeményezés jól mutatja, hogy a Bizottság szilárdan elkötelezett a jobb törvényhozás mellett.” Végignéztünk minden előterjesztett javaslatot , és félresöpörtük azokat, amelyekre nincs szükségünk, és amelyekkel a Tanács és a Parlament soha nem fog egyetérteni. Ezáltal Európa jólétének felvirágoztatására összpontosíthatunk, illetve arra, hogy jobb legyen itt élni és dolgozni. Ugyanakkor van még mit tennünk, ezt követően tehát átnézzük a már hatályos törvényeket az egyszerűsítésük és hatékonyabbá tételük érdekében.”.

Günter Verheugen alelnök hozzátette: „Ez csak a kezdet. Minden szinten le akarjuk küzdeni a bürokráciát és a túlszabályozást. Ez viszont csak úgy működhet, ha a tagállamok is megteszik a magukét. A feladat semmiképpen sem kisebb Európát, hanem jobb Európát jelent. Az EU szabályozásnak csak akkor van értelme, ha értékteremtő – amennyiben nem az, elvetjük.

A Bizottság átvizsgált minden, a Parlament és a Tanács döntésére váró, 2004. január 1. előtti bizottsági javaslatot. 183 javaslatot elemeztek a következő szempontok alapján:

  • Hozzájárulnak-e a versenyképességhez?
  • Javítanak-e a szabályozáson?
  • Lenne-e esély az elfogadásukra, ha előterjesztésük napirenden maradna?
  • Idejétmúltak-e?

A 183 javaslatból mintegy 100 jelent valóban új törvényhozói kezdeményezést, míg a többi nemzetközi kötelezettségekhez, közigazgatási határozatokhoz, műszaki kiigazításhoz és bizonyos esetekben az EU-törvények egységes szerkezetbe foglalásához és egyszerűsítéséhez kapcsolódik.

68 javaslatot vonnak vissza

Ezek vagy nem álltak összhangban a lisszaboni stratégiával és a jobb rendelkezés kritériumaival, vagy valószínűtlennek tűnt előrehaladásuk a törvényhozói folyamatban, esetleg objektív okokból nem voltak már aktuálisak.
Példák:

Belső piaci reklámtevékenység
élelmiszerek címkézése
hétvégi teherautó-tilalom
kávé csomagolásának mérete

Öt fenntartott javaslat kapcsán a Bizottság gazdasági hatáselemzést fog benyújtani.

Példák:

Hulladékszállítás

Légi járművek mozgó berendezéseiről szóló egyezmények aláírása

Utazó ügynökök hozzáadottérték-adóval kapcsolatos és adminisztrációs együttműködése.

A többi 109 javaslatot fenntartják. Ezek európai értéktöbbletet jelentő és a lisszaboni stratégiát elősegítő, így jobb szabályozási, egységes szerkezetbe foglaláshoz kapcsolódó javaslatok, vagy például adminisztratív jellegű, kizárólag technikai javaslatok.

Az optikai sugárzásról szóló javaslat kapcsán az átvizsgáláskor a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a munkavállalók napfényben végzett munkáját szem előtt tartó szempontokat el kell törölni.

Az időszakos munkát vállalókról szóló javaslatot a Bizottság más javaslatok jövőbeni megvitatásának fényében fogja felülvizsgálni. .

A függőben lévő javaslatok visszavonása bizonyos esetekben a politikák általános felülvizsgálatának keretében vagy azzal a szándékkal fog végbemenni, hogy új politikai elemek és átfogó hatáselemzés fényében kerüljenek újabb átgondolásra.

Az Európai Parlament és a Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodásban foglalt kötelezettségvállalásokkal összhangban a Bizottság előzetes bejelentést tesz a Parlamentnek és a Tanácsnak javaslatai hivatalos visszavonása előtt.

A következő lépések
A Bizottság jobb szabályozásra irányuló erőfeszítései a továbbiakban a meglévő 80.000 oldalnyi EU-törvényhozásra fognak összpontosítani. A Bizottság 2005 októberében munkaprogramot is magában foglaló új szakaszt indít el. A Bizottság felkérte a tagállamokat, az üzleti vállalkozásokat és az állampolgárokat, hogy szóljanak azokról az esetekről, ahol a bürokrácia és a túlszabályozás visszaszorítható. December végéig a következő címen internetes konzultáció is rendelkezésre áll:http://ec.europa.eu/yourvoice/forms/dispatch?form=418&lang=EN

A Bizottság nem valósíthat meg önmagában jobb szabályozást, ezért a tagállamok a „Lisszaboni Nemzeti Reformprogramjaiknak” megfelelően a jobb rendelkezés előmozdítását célzó kezdeményezéseiket október 15-ig nyújtják be.
A bizottsági közlemény és a visszavonandó javaslatok teljes listája a következő címen található meg:

http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/better_regulation/index_en.htm


Side Bar