Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1171

Bruselj, 21. septembra 2005

Evropska komisija razvija načrte za naslednji raziskovalni program

Evropska komisija je danes določila podrobnosti v zvezi z njenim predlogom za novi program za raziskave in razvoj v letih od 2007 do 2013. Posebni program, ki ga je predlagala Komisija, uresničuje glavne prvine Sedmega okvirnega programa. Tega je Komisija predložila aprila 2005 in je sestavljen iz štirih glavnih elementov: sodelovanje, zamisli, človešk viri in zmogljivosti. O njih bodo pred odločitvijo Sveta razpravljali v Evropskem parlamentu.

„Evropa potrebuje trden okvir za raziskave po letu 2007,“ je dejal Janez Potočnik, evropski komisar za znanost in raziskave. „Naš predlog vsebuje to, kar Evropa potrebuje v prihodnosti. Zdaj je pomembno zagotoviti potrebna sredstva, da bo lahko projekt dosegel cilj večje konkurenčnosti Evrope in boljšo kakovost življenja njenih državljanov. Komisija bo storila vse, kar je v njeni moči, da bo po zaključku zakonodajnega postopka pripravljena na izvajanje programov.“

Štirje glavni posebni programi, ki so bili predloženi danes, so:

Sodelovanje: Cilj programa Sodelovanje je pridobiti vodilno vlogo na ključnih znanstvenih in tehnoloških področjih s sodelovanjem med univerzami, industrijo, raziskovalnimi centri in javnimi organi v Evropski uniji kot tudi drugod po svetu. Devet predlaganih tem[1] ustreza glavnim področjem napredka znanja in tehnologije, kjer je treba okrepiti raziskave na visoki ravni, da se bomo lahko odzvali na evropske družbene, gospodarske, okoljske in industrijske izzive.

Zamisli: Program Zamisli bo ustanovil Evropski raziskovalni center, panevropski mehanizem, ki bo podpiral zelo aktivne znanstvenike, inženirje in akademike. Njihova vedoželjnost in želja po znanju bosta verjetno vodili do nepredvidljivih in presenetljivih odkritij, ki lahko spremenijo način človekovega razumevanja in odprejo nove poglede na tehnološki napredek ter rešijo trajne družbene in okoljske probleme.

Človeški viri: Cilj programa Človeški viri je tako kvalitativno kot tudi kvantitativno povečati človeške vire na področju znanosti in raziskav v Evropi. Program bo spodbujal nastopanje in nadaljevanje znanstvene kariere, znanstvenike pa spodbujal k temu, da ostanejo v Evropi, ter bo skušal v Evropo privabiti najboljše strokovnjake.

Zmogljivosti: Posebni program Zmogljivosti bo spodbujal zmogljivosti na področju raziskav in inovacij po vsej Evropi. To vključuje elemente, kot so nova raziskovalna infrastruktura, podpora malim in srednjevelikim podjetjem, razvoj „regij znanja“, sprostitev raziskovalnega potenciala v „konvergenčnih“ in najbolj oddaljenih regijah ter izboljšanje položaja znanosti v družbi.

Komisija je sprejela tudi program, ki določa smer njene interne raziskovalne strukture v prihodnosti, tj. GD Skupno raziskovalno središče (JRC). S tem programom bo JRC lahko službam Komisije in državam članicam nudil učinkovito znanstveno in tehnično podporo, da se bodo ti lahko ustrezno odzvali na nove kritične izzive, nujne primere in glavna področja razvoja politik.
Evropska komisija bo še v tem letu predložila predlog o Pravilih za udeležbo v posameznih posebnih programih. Ti predlogi bodo pomembni za poenostavitev programa, ki naj bi izboljšal dostopnost in uporabnikom omogočil lažjo uporabo, za kar si prizadeva Komisija. Današnji predlog že gre v tej smeri zaradi svoje enostavne, jasne strukture in zmanjšanja finančnih instrumentov.

Povezava do spletne strani GD za raziskave:
http://ec.europa.eu/research/
http://ec.europa.eu/research/future/index_en.cfm

Povezava do spletne strani GD Skupno raziskovalno središče:
http://www.jrc.ec.europa.eu

+ MEMO/05/335MEMO/05/336


[1] Zdravje; Prehrana, kmetijstvo in biotehnologija; Informacijske in komunikacijske tehnologije; Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije; Energetika; Okolje (vključno s podnebnimi spremembami); Promet, vključno z aeronavtiko; Socialno-ekonomske in humanistične vede; Varnost in vesolje.


Side Bar