Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1171

Brussel, 21 september 2005

Plannen van de Europese Commissie voor toekomstige onderzoekprogramma’s

De Europese Commissie heeft vandaag nadere bijzonderheden gegeven over haar voorstel voor een nieuw programma voor financiering van onderzoek en ontwikkeling (2007-2013). Met de door de Commissie voorgestelde specifieke programma’s worden de grote lijnen ten uitvoer gelegd van het in april 2005 voorgestelde zevende kaderprogramma, dat bestaat uit 4 hoofddelen: Samenwerking, Ideeën, Mensen en Capaciteiten. Deze zullen worden besproken in het Europees Parlement, waarna de Raad er over zal beslissen.

“Europa heeft een stevig kader nodig voor haar onderzoek vanaf 2007”, zei Janez Potočnik, Europees commissaris van onderzoek en wetenschap. “Ons voorstel is erop berekend Europa te geven wat het nodig heeft voor zijn toekomst. Waar het nu op aankomt is voldoende geld uit te trekken, zodat dit project zijn doel, een groter concurrentievermogen voor Europa en een betere levenskwaliteit voor de Europese burger, kan bereiken. De Commissie zal alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat we met de uitvoering van de programma’s kunnen beginnen, zodra het wetgevingsproces is voltooid.”

De vandaag voorgestelde vier grote specifieke programma’s zijn:

Samenwerking: Het Samenwerkingsprogramma is erop gericht de leiding te veroveren op essentiële wetenschappelijke en technologische gebieden, door samenwerking te bevorderen tussen universiteiten, industrie, onderzoekcentra en overheid in de gehele Europese Unie en de rest van de wereld. De negen voorgestelde thema’s[1] corresponderen met de voornaamste gebieden van vooruitgang, waarop, met het oog op de sociale, economische, milieu- en industriële uitdagingen waar Europa voor staat, meer excellent onderzoek moet worden verricht.

Ideeën: Het programma ‘Ideeën’ voorziet in de oprichting van een Europese Onderzoekraad, een pan-europees mechanisme ter ondersteuning van echt creatieve wetenschappers, ingenieurs en geleerden. Hun nieuwsgierigheid en dorst naar kennis zullen hoogstwaarschijnlijk de onvoorspelbare en spectaculaire ontdekkingen opleveren die baanbrekend kunnen zijn voor het menselijk kennen, uitzichten op nieuwe technologische ontwikkelingen openen, en oplossingen bieden voor hardnekkige maatschappelijke en milieuproblemen.

Mensen: Het programma ‘Mensen’ beoogt kwalitatieve en kwantitatieve versterking van het menselijk potentieel waarover onderzoek en wetenschap in heel Europa kunnen beschikken. Het programma moet mensen stimuleren tot het kiezen en volgen van een wetenschappelijke carrière, onderzoekers aanmoedigen om in Europa te blijven en de knapste koppen naar Europa lokken

Capaciteiten: Het specifiek programma “Capaciteiten” wil de onderzoek- en innovatiecapaciteit in heel Europa vergroten. Programma-onderdelen zijn onder meer: nieuwe onderzoekinfrastructuur, steun voor kleine en middelgrote ondernemingen, ontwikkeling van ‘kennisregio’s’, ontsluiting van onderzoekpotentieel in convergentie- en ultraperifere regio’s en verbetering van de positie van de wetenschap in de maatschappij.

De Commissie heeft ook een programma goedgekeurd dat de grote lijnen geeft voor de toekomst van de eigen onderzoekfaciliteiten, DG Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek. Dit programma zal het vermogen van het GCO tot degelijke wetenschappelijke en technische ondersteuning van de diensten van de Commissie en de lidstaten versterken, zodat zij passende antwoorden kunnen ontwikkelen op nieuwe crises, rampen en belangrijke politieke ontwikkelingen.

Later dit jaar zal de Europese Commissie met een voorstel komen met betrekking tot de regels voor deelname aan de verschillende specifieke programma’s. Deze voorstellen zullen belangrijke pogingen tot vereenvoudiging zijn, die het programma toegankelijk en eenvoudiger voor de gebruikers moeten maken. Het vandaag ingediende voorstel gaat met zijn duidelijke, heldere opbouw en de beperking van het aantal soorten financieringsinstrumenten al een beetje in die richting.
Link met de website van DG Onderzoek:
http://ec.europa.eu/research/
http://ec.europa.eu/research/future/index_en.cfm

Link met de website van DG Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek:
http://www.jrc.ec.europa.eu

+ MEMO/05/335 en MEMO/05/336


[1] Gezondheid; Voeding, landbouw en biotechnologie; Informatie- en communicatietechnologieën; Nanowetenschapppen, nanotechnologieën, materialen en nieuwe productietechnologieën; Energie; Milieu, inclusief van klimaatverandering; Vervoer, inclusief luchtvaart, Sociaal-economische wetenschappen en geesteswetenschappen; Veiligheid en ruimtevaart.


Side Bar