Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1171

Briuselis, 2005 m. rugsėjo 21 d.

Europos Komisija kuria ateities mokslinių tyrimų programos planus

Europos Komisija šiandien išdėstė savo pasiūlymo dėl naujos 2007–2013 m. mokslinių tyrimų ir plėtros finansavimo programos nuostatas. Komisijos pasiūlytos konkrečios programos padės įgyvendinti bendrąjį planą, kurį 2005 m. balandžio mėn. pasiūlė Komisija. Planą, vadinamą Septintąja pagrindų programa, sudaro 4 pagrindiniai elementai: bendradarbiavimas, idėjos, žmonės ir pajėgumai. Prieš Tarybai priimant sprendimą, šios programos bus aptartos su Europos Parlamentu.

„Europos moksliniams tyrimams nuo 2007 m. reikia solidžių pagrindų“ – teigė Janez Potočnik, Europos Komisijos narys, atsakingas už mokslą ir tyrimus. „Savo pasiūlymu siekiame sukurti tai, ko reikės Europos ateičiai. Dabar svarbu rasti pakankamai lėšų, kurios leistų įgyvendinti šio projekto tikslus – padidinti Europos konkurencingumą ir pagerinti jos piliečių gyvenimo kokybę. Kai tik bus baigtas teisės aktų leidybos procesas, Komisija imsis visų priemonių siekdama užtikrinti, kad mes būtume pasiruošę įgyvendinti programas.“

Pagrindinės keturios šiandien pasiūlytos konkrečios programos yra šios:

Bendradarbiavimas: bendradarbiavimo programa siekiama tapti lyderiais pagrindinėse mokslo ir technologijų srityse skatinant universitetų, pramonės šakų, mokslinių tyrimų centrų ir viešųjų institucijų bendradarbiavimą visoje Europos Sąjungoje ir kitose pasaulio valstybėse. Pasiūlytos devynios temos[1] atitinka pagrindines žinių ir technologijų pažangos sritis, kuriose būtina skatinti aukštos kokybės mokslinius tyrimus siekiant spręsti Europos socialinius, ekonominius, aplinkos apsaugos ir pramonės uždavinius.

Idėjos: remiantis idėjų programa bus sukurta Europos mokslinių tyrimų taryba, visoje Europoje veikiantis mechanizmas, remiantis iš tikrųjų kūrybingus mokslininkus, inžinierius ir specialistus. Jų smalsumas ir žinių troškulys galėtų paskatinti nenuspėjamus ir įspūdingus atradimus, kurie gali pakeisti žmonijos mąstymą ir atverti naujas technologijų progreso perspektyvas bei spręsti ilgalaikes socialines ir aplinkosaugos problemas.

Žmonės: žmonių programa siekia tiek kokybės, tiek kiekybės atžvilgiu sustiprinti visos Europos mokslo ir tyrimų srities žmogiškuosius išteklius. Ši programa skatins žmones pradėti ir tęsti mokslinę veiklą, ragins mokslininkus likti Europoje ir kvies geriausius protus į Europą.

Pajėgumai: specifinė pajėgumų programa yra skirta tobulinti visos Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų pajėgumus. Šią programą sudarys šie elementai: nauja mokslinių tyrimų infrastruktūra, parama mažoms ir vidutinėms įmonėms, „žinių regionų“ plėtra, mokslinių tyrimų potencialo realizavimas suartėjimo ir atokiausiuose regionuose bei mokslo pozicijų stiprinimas visuomenėje.

Be to, Komisija priėmė programą, kuria nustatoma jos vidaus mokslinių tyrimų bazės GD Jungtinio tyrimų centro ateities kryptis. Ši programa pagerins JTC galimybes teikti tinkamą mokslinę ir techninę paramą Komisijos tarnyboms ir valstybėms narėms, kad jos tinkamai reaguotų į naujus krizių, avarijų bei svarbių politinių pokyčių keliamus iššūkius.

Vėliau šiais metais Europos Komisija pateiks pasiūlymą dėl dalyvavimo įvairiose konkrečiose programose taisyklių. Šie pasiūlymai bus svarbūs turint omenyje Komisijos pastangas supaprastinti procedūras, kad šios programos taptų prieinamesnės ir paprastesnės jų dalyviams. Šios dienos pasiūlymas jau yra šioks toks žingsnis ta kryptimi dėl savo paprastos, aiškios struktūros ir sumažinto finansavimo priemonių rūšių skaičiaus.
Nuoroda į Mokslinių tyrimų GD tinklalapį:
http://ec.europa.eu/research/
http://ec.europa.eu/research/future/index_en.cfm

Nuoroda į GD Jungtinio tyrimų centro tinklalapį:

http://www.jrc.ec.europa.eu

+ MEMO/05/335MEMO/05/336


[1] Sveikata; Maistas, žemės ūkis ir biotechnologijos; Informacijos ir ryšių technologijos; Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagų ir naujos gamybos technologijos; Energetika; Aplinka (įskaitant klimato kaitą); Transportas (įskaitant aeronautiką), socialiniai ir ekonomikos mokslai bei humanitariniai mokslai; Saugumas ir erdvė.


Side Bar