Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1171

Brüsszel, 2005. szeptember 21.

Az Európai Bizottság jövőbeni kutatási programra vonatkozó terveinek kidolgozásáról

Az Európai Bizottság ma meghatározta a kutatás és fejlesztés 2007-2013 közötti támogatását érintő új programra vonatkozó javaslatának részleteit. A Bizottság által a 2005 áprilisában javasolt, hetedik keretprogramként is ismert átfogó kereteket végrehajtó, Bizottság által javasolt egyedi programok 4 fő elemből állnak: Együttműködés, Ötletek, Emberek és Kapacitás. Ezek Európai Parlamenttel történő megvitatására kerül sor a tanácsi döntéshozatalt megelőzően.

Európának szilárd keretekre van szüksége a 2007-től kezdődő kutatásaihoz„ – mondta Janez Potočnik, a Bizottság tudományos és kutatási főbiztosa. „A javaslatunk célja, hogy biztosítsa azt, amire Európának jövőjéhez szüksége van. Ami jelenleg fontos, hogy elegendő támogatás kerüljön kiosztásra annak érdekében, hogy e projekt elérje Európa nagyobb versenyképességének és polgárai jobb életminőségének a célját. A Bizottság megtesz minden tőle telhető lépést annak biztosítása érdekében, hogy készen álljunk a programok végrehajtására amint a jogalkotási folyamat befejeződik.”

A ma javasolt főbb egyedi programok a következők:

Együttműködés: az „Együttműködés” elnevezésű program célja vezető pozíció megszerzése a kulcsfontosságú tudományos és technológiai területeken az egyetemek, ipari ágazatok, kutatóközpontok és hatóságok közötti együttműködés támogatásával az Európai Unióban, valamint a világ többi részén. A kilenc javasolt téma[1] megfelel az ismeretek és a technológia fejlesztéséhez szükséges legfontosabb területeknek, amelyeken erősíteni kell a csúcskutatást az európai társadalmi, gazdasági, környezeti és ipari kihívások leküzdése érdekében.

Ötletek: az „Ötletek” elnevezésű programmal létrejön egy Európai Kutatási Tanács, az igazán kreatív tudósokat, mérnököket és akadémikusokat támogató páneurópai mechanizmus. A legnagyobb valószínűség szerint az ő kíváncsiságuk és tudásszomjuk vezet olyan előre meg nem jósolható és látványos felfedezésekhez, amelyek képesek megváltoztatni az emberi tudást, új utakat nyithatnak a technológiai haladás terén és megoldhatják a tartós társadalmi és környezeti problémákat.

Emberek: az „Emberek” elnevezésű program célja, hogy mind mennyiségileg, mind minőségileg erősítse a tudomány és kutatás számára Európa-szerte rendelkezésre álló emberi erőforrásokat. A program ösztönözni fogja az embereket, hogy kutatási karriert kezdjenek és folytassanak, bátorítani fogja a kutatókat, hogy Európában maradjanak, valamint a legjobbakat Európába fogja vonzani.

Kapacitások: a „Kapacitások” elnevezésű egyedi program Európa-szerte növelni fogja a kutatási és innovációs kapacitást. Ez magában foglal olyan elemeket, mint az új kutatási infrastruktúra, a kis- és középvállalkozások támogatása, a „tudás régiói” fejlesztése, a konvergencia- és legkülső régiók kutatási potenciáljának felszabadítása, valamint a tudomány helyzetének a társadalomban való erősítése.

A Bizottság elfogadott egy olyan programot is, amely meghatározza a házon belüli kutatás intézményi keretének, a Közös Kutatóközponti Főigazgatóságnak a jövőbeni irányát. E program erősíti a közös kutatóközpont azon képességét, hogy a Bizottság szolgálatainak és a tagállamoknak szilárd tudományos és technikai támogatást nyújtson annak érdekében, hogy azok a válságok, a vészhelyzetek és a politikafejlesztés főbb területeinek kihívásaira megfelelően tudjanak reagálni.

Később az év folyamán az Európai Bizottság javaslatot tesz a különböző egyedi programokban való részvételi szabályokra. E javaslatok fontosak lesznek a Bizottság egyszerűsítésre irányuló erőfeszítései szempontjából, amelyeknek a célja a program hozzáférhetőbbé és a felhasználók számára világosabbá tétele. A mai javaslat bizonyos szempontból ezen irányt követi egyszerűségén, világos felépítésén és a támogatási eszközök típusainak csökkentésén keresztül.
A Kutatási Főigazgatóság honlapja:
http://ec.europa.eu/research/
http://ec.europa.eu/research/future/index_en.cfm

A Közös Kutatóközpont Főigazgatóságának honlapja:
http://www.jrc.ec.europa.eu

+ MEMO/05/335MEMO/05/336


[1] Egészségügy; Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia; Információs és kommunikációs technológiák; Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és új gyártástechnológiák Energia; Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is); Közlekedés, beleértve a repüléstechnikát, a társadalom-gazdaságtant és a humán tudományokat Biztonság és űrkutatás.


Side Bar