Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/05/1156

Brüsszel, 2005. szeptember 19

LIFE-Harmadik országok 2005: A Bizottság több mint 6 millió euróval támogatja a környezetvédelmi projekteket harmadik országokban

Az Európai Bizottság jóváhagyta 15 földközi-tengeri és balti régióbeli új környezetvédelmi projekt támogatását, a LIFE-Harmadik országok 2005 program keretében. Ezek a projektek kapacitásépítésre összpontosítanak. 9 223 000 eurós összbefektetést jelentenek, melyből 6 348 240 eurót az EU fedez.

„Fenntartható fejlődés csak akkor valósítható meg, ha azt közös célkitűzésnek tekintik: bármi történik egy adott országban vagy területen, az kihatással lesz a tágabb környezetre”, mondta Stavros Dimas környezetvédelmi biztos. „Kölcsönös támogatás és együttműködés révén olyan környezetvédelmi politika kidolgozásához és végrehajtásához járulhatunk hozzá a szomszédos országokban, amely mind most, mind pedig a jövőben megfelel a lakosság igényeinek”.

Az Európai Bizottság 15 projektet választott ki a LIFE-Harmadik országok programon keresztül történő támogatás céljából, a következő országokban: Algéria, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, Oroszország, Tunézia, Törökország, Ciszjordánia és a Gázai övezet.

Ezeknek a projekteknek a célja a környezet javítása és a fenntartható fejlődés megvalósítása, a vonatkozó intézmények, szakpolitikák, felügyeleti eszközök, képzési létesítmények, hálózatok és adatbázisok létrehozásához vagy megerősítéséhez való hozzájárulással.

Számos kérdéssel foglalkoznak, a hulladékgazdálkodástól és az ipari szennyezés megelőzésétől és csökkentésétől a talajfigyelésig és az éghajlatváltozásig. Néhány projekt előmozdítja az EU környezetvédelmi rendeletei felé való közelítést, vagy a regionális, illetőleg a határokon átnyúló együttműködést.

A projektek összköltsége 9 223 000 euró. Az EU pénzügyi támogatása ennek az összegnek hozzávetőlegesen a 69%-a.

A LIFE-Harmadik országok a LIFE program része. A LIFE az EU pénzügyi eszköze, mely EU-szerte, valamint néhány jelölt, csatlakozó és szomszédos országban támogatja a környezet- és természetvédelmi projekteket. Célkitűzése az EU környezetvédelmi politikája kidolgozásához és végrehajtásához való hozzájárulás, konkrét lépések pénzügyi támogatása révén. 1992 óta a LIFE mintegy 2500 projekt társfinanszírozásában vett részt, 1500 millió euróval hozzájárulva a környezetvédelemhez.

A LIFE-Harmadik országok különösen a kapacitás, valamint az igazgatási struktúrák kiépítéséhez járul hozzá, valamint a környezetvédelmi politikák és cselekvési programok kidolgozásában való segítségnyújtáshoz a Földközi-tenger és Balti-tenger körüli harmadik országokban[1].

A LIFE másik két eleme, a LIFE-Természetvédelem és a LIFE-Környezetvédelem a természetvédelemre és a környezetvédelmi intézkedések terén az innovációra összpontosít. A LIFE-Természetvédelem és a LIFE-Környezetvédelem keretében jóváhagyott projektek vonatkozásában lásd az IP/05/1155 és az IP/05/1157 sajtóközleményt.

A jelenlegi LIFE program („LIFE III”) 2006 végén fejeződik be. A Bizottság javaslatot tett egy új, „LIFE +” elnevezésű programra, amely 2007-től 2013-ig tartana, 2190 millió eurós költségvetéssel. A programnak és költségvetésének végleges elfogadása jelenleg folyamatban van a Miniszterek Tanácsában és az Európai Parlamentben.

A 15 kiválasztott harmadik országbeli projekt ismertetése az ezen sajtóközlemény mellékletében olvasható. Bővebb információ az egyes projektekről az alábbi helyen található:
http://ec.europa.eu/environment/life/project/index.htm

MELLÉKLET

A 2005. évi Life-Harmadik országok projektek országonkénti áttekintése

Bosznia-Hercegovina - 1 projekt

A projekt kedvezményezettje a szarajevói építőmérnöki kar vízépítési intézete; az EU-társfinanszírozás összege: 299 250 euró. A projekt célja egy „integrált környezetvédelmi engedélyezési” eljárás bevezetése, amely az élelmiszer- és italipar számára a lehető legjobb technológiákra összpontosít. A háború utáni ipari tevékenység szintjének csökkenése ellenére az ipari szennyezés még mindig jelentős mértékben kihat a környezetre Bosznia-Hercegovinában.

Horvátország – 4 projekt

Az első projekt kedvezményezettje a Horvát Környezetvédelmi Hivatal; az EU-társfinanszírozás összege 533 700 euró. A projekt célja az EU előírásainak megfelelő nemzeti szabványok és módszerek kidolgozása egy talajfigyelő program számára. Emellett arra törekszik, hogy meghatározza az országos talajfigyelő állomások elhelyezkedését a mezőgazdasági földterülethez, erdőterülethez és szennyezett területekhez tartozó koordinátákkal, valamint hogy meghatározza az adatok gyűjtésének és elemzésének potenciális referenciaközpontjait, és hogy javaslatokat nyújtson be egy talajfigyelő rendszer kiépítésére vonatkozóan, mely tartalmazná a rendszer jövőbeni megvalósításának pénzügyi tervét is.

A második projekt kedvezményezettje a nemzeti vízgazdálkodási hivatal – horvátországi vizek; az EU-társfinanszírozás összege 211 571 euró. A projekt célja új laboratórium létrehozása a szennyvíz biológiai lebomlásának elemzésére. Hozzájárul majd a nemzeti vízvédelmi stratégiához és segíti az EU vízügyi keretirányelvének való megfelelést.

A harmadik projekt kedvezményezettje a Lonsjko Polje természeti park közszolgáltatás; az EU-társfinanszírozás összege 496 845 euró. A projekt célja az integrált vízgyűjtő-gazdálkodás kidolgozása és javítása, az érdekelt feleket is bevonó konzultációs folyamatok kialakítása révén. Egy szabályozás-tervezési folyamat biztosítja a vizes élőhelyek igényeinek figyelembevételét. Biztosítva lesz egy fenntartható látogató-irányítási rendszer, Horvátország védett területeinek parkőri személyzetét pedig ellátják felszereléssel.

A negyedik projekt kedvezményezettje a Zágrábi Egyetem építőmérnöki kara; az EU-társfinanszírozás összege 492 584 euró. A projekt segíti a Környezetvédelmi, Területi Tervezési és Építési Minisztérium munkáját az építési és bontási hulladék kezelése fenntartható rendszerének létrehozásában. Sor kerül a hulladéklerakókról és szeméttelepekről, valamint az építési és bontási hulladék mennyiségéről és típusairól rendelkezésre álló adatok kielemzésére a jelenlegi állapot áttekintése érdekében, illetve abból a célból, hogy meg lehessen határozni azokat a területeket, amelyekkel kapcsolatban nem állnak rendelkezésre adatok. Jellemző telepeket választanak ki, melyek tükrözik a sokféle méretet, a hulladékok típusait és az alkalmazott logisztikai rendszereket. A zágrábi kísérleti régióban az összegyűjtött anyagokat a jakusevaci hulladéklerakó kísérleti hulladékfeldolgozó telepén újrahasznosítják. Horvátország építési ágazata évente 2 millió tonna építési és bontási hulladékot termel. Jelenleg e hulladék kevesebb mint 5%-a kerül újrahasznosításra és újrahasználatra.

Gázai övezet és Ciszjordánia – 2 projekt

Az első projekt kedvezményezettje Hebron; az EU-társfinanszírozás összege 770 000 euró. A projekt célja új környezetvédelmi rendelet megalkotása Hebron városára az ipari tevékenységből származó márványtörmelék, iszap és víz kezelésére. A márványiparban érdekelt palesztin és olasz szervezetek hálózatát fogják létrehozni, és megépül egy az ipari szennyvíz újrafeldolgozására és a kalcium-karbonát leválasztására szolgáló kísérleti központ.

A második projekt kedvezményezettje a jeruzsálemi Alkalmazott Kutatások Intézete; az EU-társfinanszírozás összege 200 819 euró. A projekt célja a helyi fenntartható fejlődési stratégiák kidolgozásában való segítségnyújtás és a korábbi kutatásból származó ismeretek terjesztése. A gyakorlatban a cél a kiválasztott helyi és országos hatóságok részvételének biztosítása és fenntartása, földrajzi információs rendszer létrehozása (GIS, intelligens térképek és a Föld felszínén lévő tereppontokat és azok viszonyait ábrázoló más felvételek), valamint az érintett városi és vidéki helyhatóságok műszaki képességeinek a megerősítése. Az e projekt során szerzett ismeretanyagot eljuttatják Ciszjordánia más helyi hatóságainak, annak érdekében, hogy ösztönözzék őket hasonló fenntarthatósági kezdeményezések véghezvitelére.

Izrael - 2 projekt

Az első projekt kedvezményezettje a Felső-galileai Regionális Tanács; az EU-társfinanszírozás összege 369 442 euró. A cél a felső-galileai régióban a fejlesztés és a környezetvédelmi szükségletek közötti egyensúly fenntartását szolgáló keretrendszer megalkotása, lehetővé téve az erőforrások fenntartható módon történő felhasználását. Főterv készül a földhasználat kijelölésére, a környezetgazdálkodásra, az árvízmegelőzésre és a megfelelő vízelvezetésre. Ez ösztönözni fogja a nyilvánosságnak a tervezési és döntéshozatali folyamatokban való részvételét; a természetes erőforrások megőrzése mellett fejleszti az ökoturizmust; oktatási programok és végrehajtás révén változtat a káros viselkedésmintákon; ösztönzi az ökológiai mezőgazdasági gyakorlatokat; valamint létrehozza a főterv kivitelezésére, irányítására és fenntartására szolgáló igazgatási keretrendszert.

A második projekt kedvezményezettje a Heschel Center for Environmental Learning and Leadership; az EU-társfinanszírozás összege 334 934 euró. A projekt célja széleskörű környezetvédelmi kapacitás kiépítése a helyi önkormányzatoknál Izrael-szerte. Sor kerül majd ügyvédek, helyhatósági szakemberek és polgármesterek képzésére, és hálózatok létrehozására kapcsolatépítés céljából. Kifejlesztik a helyhatósági tervezés, vezetés és jogalkotás (helyhatósági jogszabályok) helyi fenntarthatóságára szolgáló eszközöket, és létrejön az izraeli kezdeményezéseket összekapcsoló hálózat.

Jordánia – 1 projekt

A projekt kedvezményezettje a Hashemite Egyetem; az EU-társfinanszírozás összege 473 701 euró. A projekt célja stratégiák és eszközök kidolgozása a turizmus növekedése okozta problémák kezelésére. Az idegenforgalmi ágazattal való partnerség keretében kísérleti intézkedéseket és tanulmányokat folytatnak két szállodában, környezetvédelmi eredményeik javítása céljából. A projekt tapasztalatait, a projekt során kialakult stratégiákat és eszközöket munkaértekezletek során valamennyi érdekelt félnek bemutatják. Megterveznek egy iránymutatásra szolgáló eszközt és egy e-képzési modult a környezetvédelmi igazgatás támogatása céljából az idegenforgalmi ágazat egészében.

Marokkó – 1 projekt

A projekt kedvezményezettje a Chouaib Doukkali Egyetem; az EU-társfinanszírozás összege: 438 228 euro. A projekt célja hatékony komposztáló rendszer kifejlesztése kísérleti szinten, a szennyvíztisztító és ivóvíztelepek által termelt iszap kezelésére, jó minőségű komposzt előállítása céljából Marokkóban. Marokkóban évente hozzávetőlegesen 430 000 tonna szennyvíziszap keletkezik, és ez a mennyiség jelentős mértékben nő. Az iszapot jórészt a szennyvíztisztító telepek közelében tárolják, majd előzetes feldolgozás nélkül a talajba juttatják, vagy pedig ellenőrizetlen hulladéklerakókban helyezik el.

Libanon – 1 projekt

A projekt kedvezményezettje az Arcenciel; az EU-társfinanszírozás összege 449 697 euró. A projekt célja nemzeti szakpolitika megindítása a fertőző kórházi hulladék szabályozására és kezelésére Libanonban. A tevékenységek magukba foglalják a kórházi kulladék kezelését a South Mont Liban régióban, a kórházi személyzet képzését, valamint a kórházi hulladékkal kapcsolatos tudatosság erősítését célzó kampány megindítását.

Oroszország – 1 projekt

A projekt kedvezményezettje a kalinyingrádi helyhatósági intézményi környezetvédelmi központ (ECAT); az EU-társfinanszírozás összege 492 837 euró. A projekt támogatja és előmozdítja Kalinyingrád ipari ágazata környezetvédelmi és munkabiztonsági teljesítményének javítását. Arra törekszik, hogy biztosítsa az ezen tevékenységek illetékes hatóságok általi hatékony ellenőrzését és felügyeletét. Ez a környezetszennyezés integrált megelőzési és ellenőrzési gyakorlatának támogatásával, valamint a környezetvédelmi és munkabiztonsági irányítási rendszerek kifejlesztésével és alkalmazásával érhető el. A régió ipari tevékenységeiben résztvevő valamennyi szereplőt tájékoztatnak és szemináriumok és munkaértekezletek keretében képzésben részesítenek ezen eszközöket illetően. Egy webalapú információs könyvtár szolgáltatja majd az összes vonatkozó információt. A régió belföldi iparának kb. 80%-a Kalinyingrádban összpontosul, ami mintegy 300 nagy- és közepes vállalatot, illetve 40 000 kisvállalkozót jelent.

Tunézia, Algéria és Marokkó - 1 összevont projekt

A kombinált projekt kedvezményezettje az Observatoire du Sahara et du Sahel; az EU-társfinanszírozás összege 526 144 euró. A projekt fő célkitűzése a súlyos aszályok megelőzése a Földközi-tenger déli partjának ezen a részén, korai előrejelző rendszer alkalmazásával és az ezen országok cselekvőképességének erősítésével. Kifejlesztenek egy aszályra vonatkozó közös információs rendszert, valamint egy sor közös módszertant az időben történő értékeléshez. Az érintett nemzeti területeket ökorégiókra osztják fel, és felmérik ezek strukturális sebezhetőségét. A projekt során nyert eredményeket és know-how-t eljuttatják a közvetlen felhasználókhoz, a döntéshozókhoz, és a három ország intézményeihez.

Törökország - 1 projekt

A projekt kedvezményezettje a Regionális Környezetvédelmi Központ törökországi hivatala; az EU-társfinanszírozás összege 252 488 euró. Ez egy az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kapacitásépítési projekt. Érinti majd a nemzeti közigazgatást; támogatja a kormányközi együttműködést; erősíti az érintett felek tudatosságát, valamint befolyásukat az éghajlatváltozásról szóló vitában. A projekt közvetlenül támogatja a prioritást élvező ágazatokra vonatkozó, éghajlatváltozással kapcsolatos szakpolitikák kidolgozását; valamint fokozza a nyilvánosság részvételét és hozzáférését a környezetvédelemmel kapcsolatos információhoz.

Barbara Helfferich: 02.2982010 vagy 0496.583829

Lone Mikkelsen: 02.2960567 vagy 498.960567


[1] A LIFE-Harmadik országok keretében a következő országok támogathatók: Albánia, Algéria, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, Szíria, Tunézia, Törökország, Ciszjordánia és a Gázai-övezet, valamint Oroszország balti-tengeri partvonala (a kalinyingrádi és szentpétervári régiók).


Side Bar