Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL HU PL

IP/05/1145

Bruselj, 15 septembra 2005

Trgovinski sporazum o vinu med EU in ZDA bo povečal varstvo evropskih imen in zavaroval največji trg EU

Evropska unija in Združene države so dosegle prvo fazo sporazuma o trgovini z vinom, ki bo zaščitil imena vin EU in zavaroval največji in najdragocenejši trg EU z vinom. V skladu s sporazumom bo ameriška administracija predlagala Kongresu, da spremeni status imen vin EU, kot so burgundec, šampanjec, chablis, chianti, madeira, malaga, port, šeri in tokaj, ki zdaj v ZDA veljajo za polgenerične izraze, in da omeji njihovo uporabo v ZDA. Slednje bodo tudi oprostile EU novih zahtev certificiranja, sprejele glavna načela EU o pravilih označevanja in se zavezale, da bodo raje reševale katera koli dvostranska vprašanja o trgovini z vinom prek neformalnih dvostranskih posvetovanj kot pa z mehanizmi reševanja sporov. Obe strani sta se tudi obvezali, da bosta nadgradili sporazum s pričetkom pogajanj o bolj ambiciozno zastavljeni drugi fazi sporazuma 90 dni po začetku veljavnosti tega sporazuma.

Mariann Fischer Boel, komisarka za kmetijstvo in razvoj podeželja, je pozdravila sporazum: „Veseli me, da smo uspeli dokončati ta zelo pomemben sporazum po 20 letih pogajanj. Z uvozom vina iz EU v vrednosti 2 milijard evrov v letu 2004 so ZDA naš največji trg. Ta sporazum bo odstranil pravno negotovost, ki je visela nad to trgovino več let in bo v prid pridelovalcem na obeh straneh Atlantika. Sklenitev te prve faze sporazuma bo tlakovala pot za prihodnje tesno sodelovanje z ZDA v sektorju vina.“

Ozadje

Glavni elementi sporazuma so:

ZDA in EU izključno priznavajo druga drugi imena vin kot „imena porekla“.

Ameriška administracija bo Kongresu predlagala, da spremeni status in omeji uporabo 17 evropskih imen vin[1], ki zdaj v ZDA veljajo za polgenerična.

ZDA sprejemajo glavna načela EU o pravilih označevanja in soglašajo, da bodo reševale katera koli dvostranska vprašanja o trgovini z vinom prek neformalnih dvostranskih posvetovanj in ne z mehanizmi reševanja sporov.

ZDA lahko uporabljajo pod določenimi pogoji in za omejeno časovno obdobje 14 tradicionalnih izrazov EU[2].

EU priznava ameriško prakso pridelave vina, ki je zdaj odobrena v ZDA. Vendar bo navedena praksa, ki ni zajeta v obstoječih odstopanjih EU, sprejeta le za vina, izvožena v EU, ko bodo ZDA spremenile status 17 imen vin EU, ki se štejejo za polgenerična v ZDA.

Izvoz vin EU, ki vključujejo izvoz vin z vsebnostjo alkohola pod 7 %, je oproščen zahtev certificiranja iz leta 2004. Ko bodo ZDA spremenile status imen vin za 17 vin EU, ki v ZDA veljajo za polgenerična, bodo v EU lahko uporabljala zelo poenostavljene zahteve certificiranja.

Druga faza pogajanj se bo začela 90 dni po datumu začetka veljavnosti sporazuma in bo med drugim vključevala dialog o geografskih označbah, imenih porekla ter o prihodnosti izrazov polgenerična, dialog o uporabi tradicionalnih izrazov, vinih z nizko vsebnostjo alkohola, certificiranju, praksah pridelave vina in ustanovitvi skupnega odbora o vinski problematiki.

Obe strani tudi soglašata o izmenjavi pogledov glede vprašanj vina, ki vplivajo na mednarodno trgovino, in glede tega, kako se lahko najbolje strukturira mednarodno sodelovanje, ki zadeva vinsko problematiko.


[1] Burgundec, chablis, šampanjec, chianti, klaret, haut-sauterne, hock, madeira, malaga, marsala, moselle, port, retsina, rhine, sauterne, šeri in tokaj.

[2] Château, classic, clos, cream, crusted,/crusting, fine, late bottled vintage, noble, ruby, superior, sur lie, tawny, vintage in vintage character.


Side Bar