Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT EL HU SL

IP/05/1145

Bruksela, dnia 15 września 2005 r.

Porozumienie między UE a USA w sprawie handlu winem wzmocni ochronę nazw europejskich i największego rynku eksportowego Unii

Unia Europejska i Stany Zjednoczone podpisały pierwsze porozumienie w sprawie handlu winem, które będzie chroniło nazw win pochodzących z UE oraz będzie stanowiło zabezpieczenie największego i najważniejszego dla UE rynku zbytu win europejskich. Zgodnie z porozumieniem, administracja USA przedstawi Kongresowi propozycję zmiany statusu nazw takich jak „Burgundy”, „Champagne”, „Chablis”, „Chianti”, „Madera”, „Malaga”, „Port”, „Sherry” i „Tokaj”, uznawanych obecnie w USA za pseudonazwy, oraz ograniczenia używania tych nazw. Nowe wymagania dotyczące certyfikacji nie będą obejmowały UE. USA także zaakceptują najważniejsze zasady etykietowania objęte przepisami wspólnotowymi oraz zobowiążą się podejmować starania w celu rozwiązywania wszelkich dwustronnych problemów dotyczących handlu winem poprzez nieformalne konsultacje dwustronne a nie na zasadzie mechanizmów rozstrzygania sporów. Obie strony zobowiązały się również, że negocjacje w sprawie kolejnego, bardziej ambitnego porozumienia, które rozpoczną się w ciągu 90 dni po wejściu w życie pierwszego porozumienia, będą oparte na już osiągniętych wynikach.

Mariann Fischer Boel, Komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, wyraziła zadowolenie z zawarcia tego porozumienia: „Jestem zachwycona, że udało nam się sfinalizować to bardzo ważne porozumienie po 20 latach przerywanych negocjacji. USA stanowią dla nas największy rynek zbytu, a import win z UE wyniósł w 2004 roku około 2 mld EUR. Umowa ta doprowadzi do wyeliminowania niepewności prawnej od lat zagrażającej temu sektorowi i przyniesie korzyści producentom po obu stronach Atlantyku. Sfinalizowanie pierwszego porozumienia utoruje drogę dla ścisłej współpracy z USA w sektorze wina.”

Kontekst

Głównymi elementami porozumienia są:

USA i UE wyraźnie uznają swoje nazwy win jako „nazwy pochodzenia”.

Administracja USA przedstawi Kongresowi propozycję zmiany statusu i ograniczenia używania 17 nazw win europejskich[1], uznawanych obecnie w USA za pseudonazwy.

USA akceptują najważniejsze zasady etykietowania, objęte przepisami wspólnotowymi, i zobowiązują się podejmować starania w celu rozwiązywania wszelkich dwustronnych problemów dotyczących handlu winem poprzez nieformalne konsultacje dwustronne a nie na zasadzie mechanizmów rozstrzygania sporów.

Używanie 14 wspólnotowych nazw tradycyjnych[2] jest dozwolone w Stanach Zjednoczonych na określonych warunkach i przez ograniczony czas.

Unia Europejska uznaje stosowane w USA praktyki enologiczne, obecnie zatwierdzone w USA. Jednakże praktyki te, nieobjęte istniejącymi odstępstwami wspólnotowymi, będą zaakceptowane jedynie w odniesieniu do win eksportowanych do UE od chwili, gdy USA zmienią status 17 nazw win pochodzących z UE, uznawanych obecnie w USA za pseudonazwy.

Eksport wina pochodzącego z UE, w tym eksport win poniżej 7 % obj. alkoholu, nie jest objęty obowiązującymi w USA wymaganiami dotyczącymi certyfikacji, przyjętymi w 2004 roku. Od chwili, gdy USA zmieniły status 17 nazw win pochodzących z UE, uznawanych obecnie w USA za pseudonazwy, będą one podlegały bardzo mocno uproszczonym wymaganiom wspólnotowym dotyczącym certyfikacji.

Drugi etap negocjacji rozpocznie się 90 dni po wejściu w życie porozumienia i obejmie między innymi dyskusje na temat oznaczeń pochodzenia geograficznego, nazw pochodzenia i przyszłości dawnych pseudonazw, używania nazw tradycyjnych, win o niskiej zawartości alkoholu, certyfikacji, praktyk enologicznych oraz dyskusję na temat utworzenia wspólnego komitetu ds. zagadnień dotyczących wina.

Obie strony zgadzają się również, co do wymiany poglądów w sprawach dotyczących międzynarodowego handlu winem i rozwiązań umożliwiających bardziej ustrukturyzowaną współpracę w sektorze wina.


[1] „Burgundy”, „Chablis”, „Champagne”, „Chianti”, „Claret”, „Haut-Sauterne”, „Hock”, „Madera”, „Malaga”, „Marsala”, „Moselle”, „Port”, „Retsina”, „Rhine”, „Sauterne”, „Sherry” oraz „Tokaj”.

[2] „Château”, „classic”, „clos”, „cream”, „crusted”/„crusting”, „fine”, „late bottled vintage”, „noble”, „ruby”, „superior”, „sur lie”, „tawny”, „vintage” oraz „vintage character”.


Side Bar