Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/05/1140

Brussel, 14 september 2005

Concurrentie: Commissie legt producenten van industriële garens boete op van in totaal 43,497 EUR wegens kartelvorming

De Europese Commissie heeft garenproducenten uit Duitsland, België, Nederland, Frankrijk, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk een boete opgelegd van in totaal 43,497 EUR wegens deelname aan kartels op de markt voor industriële garens. Daarmee hebben de ondernemingen inbreuk gepleegd op de regels van het EG-Verdrag betreffende concurrentiebeperkende handelspraktijken (artikel 81). Industriële garens worden in verschillende bedrijfstakken gebruikt voor het naaien of borduren van verschillende producten zoals kleding, woninginrichtingartikelen, autostoelen en autogordels, lederwaren, matrassen, schoeisel en touwen.

"Kartelgedragingen zijn onwettig, ongerechtvaardigd en onrechtvaardigbaar, en zullen streng worden gestraft ongeacht de omvang van de betrokken ondernemingen" verklaarde Commissaris voor Concurrentie Neelie Kroes. "Ik zal niet toestaan dat consumenten de voordelen van de eengemaakte markt worden ontzegd door ondernemingen die de markten onderling verdelen".

De beslissing is onder meer gebaseerd op informatie die de Commissie heeft verkregen tijdens onaangekondigde inspecties in november 2001 ten kantore van verscheidene producenten van textiel/fournituren. Tijdens deze inspecties en het in een latere fase verricht onderzoek stuitte de Commissie op aanwijzingen dat de ondernemingen hadden deelgenomen aan de drie onderstaande kartelovereenkomsten:

  • een kartel op de markt voor garen voor industriële afnemers in de Benelux en de Noordelijke landen, van januari 1990 tot september 2001
  • een kartel op de markt voor garen voor industriële afnemers in het Verenigd Koninkrijk, van oktober 1990 tot september 1996
  • een kartel op de markt voor garen voor afnemers in de automobielsector in de Europese Economische Ruimte (EER), van mei/juni 1998 tot 15 mei 2000.

Voor deze markten hebben de garenproducenten regelmatig deelgenomen aan bijeenkomsten en hadden zij bilaterale contacten om afspraken te maken over prijsverhogingen en/of richtprijzen, om gevoelige informatie uit te wisselen over prijslijsten en/of prijzen die aan de afzonderlijke afnemers in rekening werden gebracht, en om te voorkomen dat de prijzen van de gevestigde leverancier werden onderboden met het oog op de verdeling van afnemers.

De volgende ondernemingen waren betrokken bij de kartels: Ackermann Nähgarne GmbH & Co (D), Amann und Söhne GmbH (D), Barbour Threads Ltd (UK), Belgian Sewing Thread N.V.(B), Bieze Stork B.V. (NL), Bisto Holding B.V. (NL), Coats Ltd (UK), Coats UK Ltd (UK), Cousin Filterie SA (France), Dollfus Mieg et Cie SA (France), Donisthorpe & Company Ltd (UK), Gütermann AG (D), Hicking Pentecost plc (UK), Oxley Threads Ltd (UK), Perivale Gütermann Ltd (UK), Zwicky & Co AG (CH).

De Commissie beschouwt de inbreuken als zeer ernstig. De uitvoering van het hierboven beschreven soort kartelovereenkomsten resulteert, wegens de aard ervan, in een aanzienlijke verstoring van de mededinging, die alleen voor de aan het kartel deelnemende producenten gunstig is en schadelijk is voor de afnemers en, uiteindelijk, de eindgebruikers.

Bij de vaststelling van het bedrag van de boete hield de Commissie rekening met de ernst en de duur van de inbreuken, het bestaan van eventuele verzwarende of verzachtende omstandigheden en de rol die elk van de ondernemingen heeft gespeeld in de inbreuken op de verschillende markten. De Commissie nam ook in aanmerking dat een aantal van de betrokken ondernemingen hun medewerking hebben verleend in het kader van de clementieregeling van de Commissie

Individuele bedragen van de opgelegde geldboeten (in miljoen EUR):

Voor het kartel op de markt voor garen voor industriële afnemers in de Benelux en de Noordelijke landen legde de Commissie de volgende boeten op:

Coats Ltd 15,05 miljoen EUR

Amann und Söhne GmbH 13,09 miljoen EUR

Gütermann AG 4,021 miljoen EUR

Barbour Thread Ltd 2,145 miljoen EUR

Belgian sewing thread N.V. 0,979 miljoen EUR

Bieze Stork B.V. 0,514 miljoen EUR

Zwicky 0,174 miljoen EUR

Voor het kartel op de markt voor garen voor afnemers in de automobielsector in de EER legde de Commissie de volgende boeten op:

Cousin/Amann 4,888 miljoen EUR

Coats 0,65 miljoen EUR

Oxley 1,271 miljoen EUR

Barbour 0,715 miljoen EUR

Voor het kartel op de markt voor garen voor industriële afnemers in het Verenigd Koninkrijk werd geen geldboete opgelegd omdat de Commissie er geen bewijs van heeft dat de ondernemingen hebben deelgenomen aan een voortdurend kartel in de vijf jaar voorafgaand aan de inspecties van de Commissie in november 2001.


Side Bar