Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/05/105

Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2003

Επιβεβαίωση του Κρούσματος Βοείας Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας στις κατσίκες: η Επιτροπή επεκτείνει τις εξετάσεις

Ένα ύποπτο κρούσμα BSE σε κατσίκα που είχε σφαγεί στη Γαλλία το 2002, επιβεβαιώθηκε σήμερα από ομάδα ειδικευμένων Ευρωπαίων επιστημόνων (http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/bse/crl_statement_tse_goats_28-01-05_en.pdf).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να επιτείνει τις ιατρικές δοκιμές ούτως ώστε να εξακριβωθεί κατά πόσο αυτό ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Παρόλο ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται BSE σε κατσίκα κάτω από φυσικές συνθήκες, προληπτικά μέτρα έχουν ήδη εφαρμοστεί στην ΕΕ εδώ και μερικά χρόνια, για την προστασία των καταναλωτών σε κάθε ενδεχόμενο. Εντούτοις, ο βαθμός προσβολής της μεταδοτικής σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας (TSE) στις κατσίκες φαίνεται να είναι άκρως χαμηλός και οι πιθανοί κίνδυνοι για τους καταναλωτές αρκετά χαμηλοί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τις Γαλλικές αρμόδιες αρχές να καταθέσουν τα αρχικά τους πορίσματα στο Επιστημονικό Εργαστήριο Αναφοράς της Κοινότητας (CRL) που ειδικεύεται σε TSE και βρίσκεται στο Weybridge του Ηνωμένου Βασιλείου (IP/04/1324). Οι νόσοι TSE είναι μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες οι οποίες προσβάλλουν τα βοοειδή (BSE) καθώς επίσης και τρομώδης νόσος (scrapie) που προσβάλλει τις κατσίκες και τα πρόβατα.

Ο κ. Μάρκος Κυπριανού, Επίτροπος της ΕΕ υπεύθυνος σε θέματα Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή, δήλωσε ότι ¨θέλω να διαβεβαιώσω τους καταναλωτές ότι τα υφιστάμενα μέτρα ασφαλείας της ΕΕ προσφέρουν προστασία υψηλού επιπέδου. Το συγκεκριμένο κρούσμα ανακαλύφθηκε λόγω του συστήματος ελέγχου με βάση τα Ευρωπαϊκά δεδομένα το οποίο υπάρχει στη Γαλλία. Με βάση το πρόγραμμα ελέγχου τα αποτελέσματα έχουν δείξει ότι υπάρχει πολύ χαμηλός αριθμός περιστατικών κατσικών με TSE και αυτό μας επέτρεψε να εντοπίσουμε τα ύποπτα ζώα ούτως ώστε να απομακρυνθούν από τις αλυσίδες τροφίμων, όπως και έγινε με τη συγκεκριμένη κατσίκα και το υπόλοιπο κοπάδι. Εισήγηση μου είναι όπως συνεχιστεί ο έλεγχος και οι δοκιμές ούτως ώστε να εξακριβωθεί κατά πόσο αυτό ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Υφιστάμενα Μέτρα Ασφαλείας

Για πολλά χρόνια, τα μέτρα ασφαλείας έχουν εφαρμοστεί σε όλα τα μηρυκαστικά ζώα (κατσίκες, πρόβατα, βοοειδή) για να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό προστασίας της υγείας στις περιπτώσεις επιβεβαίωσης εντοπισμού BSE στις κατσίκες. Τα εν λόγω μέτρα ασφαλείας συμπεριλαμβάνουν την απαγόρευση παροχής ζωικών πρωτεϊνών σε μορφή γεύματος με κρέας και οστούν (MBM), την απομάκρυνση συγκεκριμένων επικίνδυνων υλών (π.χ την απομάκρυνση ιστών όπως ο εγκέφαλος, ο νωτιαίος μυελός, μέρος των εντέρων) από την αλυσίδα τροφίμων, τη σφαγή αγελών οι οποίες έχουν προσβληθεί από το scrapie (ασθένεια στις κατσίκες και στο πρόβατα παρόμοια με τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια με τη διαφορά ότι δεν μεταδίδεται στους ανθρώπους), καθώς επίσης και ένα πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου του ΤSE σε όλα τα κράτη μέλη. Περισσότερες από 140,000 κατσίκες έχουν περάσει από έλεγχο από τον Απρίλιο του 2002, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων τυχαία επιλεγμένων υγιών ζώων, άρρωστων ζώων καθώς επίσης και ζώων που ήταν ήδη νεκρά στη φάρμα.

Παράταση του ελέγχου: Μετά την επιβεβαίωση των εμπειρογνωμόνων, η Επιτροπή εισηγείται αυξημένη παρακολούθηση των κατσικών για ΒSE, για μια περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών (200 000 δοκιμές σε υγιείς κατσίκες της ΕΕ) για να εξακριβωθεί κατά πόσο αυτό ήταν απλά ένα μεμονωμένο περιστατικό. To μέγεθος του προγράμματος παρακολούθησης θα βασίζεται στον αριθμό κατσικών που βρίσκονται σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και θα επικεντρωθεί αρχικά στα Κράτη Μέλη τα οποία έχουν ήδη αγέλες βοοειδών που έχουν προσβληθεί από BSE. Όλες οι επιβεβαιωμένες περιπτώσεις TSE θα υπόκεινται σε ένα υφιστάμενο σχέδιο δοκιμής τριών σταδίων, το οποίο θα βοηθήσει στον διαχωρισμό μεταξύ scrapie και ΒSE. Αυτά τα επιπρόσθετα μέτρα θα υποβληθούν για την έγκριση των Κρατών Μελών στην επόμενη συνάντηση της σχετικής Επιτροπής σε αυτά τα θέματα (Standing Committee on the Food Chain and Animal Health) η οποία προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 2-3 Φεβρουαρίου 2005.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι το συγκεκριμένο περιστατικό BSE είναι ένα ευρύτατα διαδεδομένο πρόβλημα ;

Οι συνθήκες οι οποίες υπήρχαν το 2000 όταν γεννήθηκε η συγκεκριμένη κατσίκα δεν υπάρχουν πλέον και τα υπάρχοντα στοιχεία υποδεικνύουν ότι ακόμη και αν η νόσος εξακολουθεί να υπάρχει στις κατσίκες, το ποσοστό θα ήταν πάρα πολύ μικρό. Η παροχή τροφής του γεύματος MBM στα μηρυκαστικά ζώα θεωρείται ως ο τρόπος μετάδοσης του BSE. Τον Ιανουάριο του 2001, η υφιστάμενη απαγόρευση της παροχής τροφής MBM σε όλα τα μηρυκαστικά ζώα επεκτάθηκε στην ολική απαγόρευση παροχής τροφής MBM σε όλα τα ζώα που βρίσκονται σε φάρμες. Οι κατσίκες στις χώρες της ΕΕ έχουν μικρή διάρκεια ζωής, που σημαίνει ότι η πλειονότητα των κατσικών στην Ευρώπη σήμερα έχουν γεννηθεί αφ’ότου η απαγόρευση παροχής τροφής ήταν ήδη σε εφαρμογή.

Το κατσικίσιο γάλα, το τυρί και το κρέας είναι ασφαλή για κατανάλωση;
Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων έχει συμβουλεύσει ότι με βάση τις παρούσες επιστημονικές γνώσεις, το κατσικίσιο γάλα και τα παράγωγα του είναι απίθανο να αποτελέσουν οποιοδήποτε κίνδυνο μόλυνσης από TSE ενώσω η προέλευση του γάλακτος είναι από υγιή ζώα.

(http://efsa.europa.eu/science/biohaz/biohaz_documents/709/bdoc_statement_goatsmilk_en1.pdf)

Στο παρόν στάδιο, σαν προληπτικό μέτρο και με βάση τις εισηγήσεις των εμπειρογνωμόνων, το γάλα και το κρέας που προέρχεται από κατσίκες οι οποίες είχαν προσβληθεί από TSE δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αυτοί οι κανόνες ήταν σε ισχύ πριν το συγκεκριμένο περιστατικό του ΒSE σε κατσίκα. Όπως και με τα βοοειδή και τα πρόβατα, οι προσδιορισμένες επικίνδυνες ύλες (οι ιστοί που είναι πιθανό να μεταφέρουν την μόλυνση εάν υπάρχει νόσος) απομακρύνονται από όλες τις κατσίκες ακόμη και σε αυτές στις οποίες δεν είχε εντοπιστεί οποιαδήποτε μόλυνση. Παρόλο ότι δεν είναι ακόμη εφικτό να καταλήξουμε στο ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, οποιοσδήποτε πιθανός κίνδυνος θα αμβληθεί από τα υφιστάμενα μέτρα ασφαλείας.

Εν όψει των ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβουλεύει όπως δεν υπάρξει καμία αλλαγή στην κατανάλωση του κατσικίσιου γάλακτος, τυριού και κρέατος.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων, να ξεκινήσει μια ποσοτική αξιολόγηση των κινδύνων όσο αφορά το κατσικίσιο κρέας και τα παράγωγα του, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2005.

Προϊστορία

Σε συνέχεια των πορισμάτων μιας ερευνητικής ομάδας στη Γαλλία για μια ύποπτη περίπτωση BSE σε μία κατσίκα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα πορίσματα άμεσα στις 28 Οκτωβρίου 2004 (IP/04/1324). Τα δικαιολογητικά στοιχεία υποβλήθηκαν στις 5 Νοεμβρίου, όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες της ΕΕ, από τις Γαλλικές αρχές στο CRL, που ειδικεύεται σε TSE και βρίσκεται στο Weybridge του Ηνωμένου Βασιλείου, για την αξιολόγηση τους από ομάδα ειδημόνων. Οι ειδήμονες ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα των πορισμάτων τους σήμερα. Η προσβληθείσα κατσίκα είχε γεννηθεί το Μάρτιο του 2000 και είχε σφαγεί στη Γαλλία τον Οκτώβριο του 2002. Τα αποτελέσματα γίνονται διαθέσιμα τώρα μια που οι δοκιμές έγιναν και σε ποντίκια (το αποκαλούμενο mouse-bioassay) και χρειάζονται δύο χρόνια για να ολοκληρωθούν.

Η κατσίκα και η αγέλη της είχαν καταστραφεί με βάση τους κανονισμούς της ΕΕ και δεν εισήλθαν στην αλυσίδα τροφίμων αλλά ούτε και στην αλυσίδα κτηνοτροφών και επομένως δεν αποτελούν κίνδυνο στη δημόσια υγεία. Η κατσίκα είχε εντοπιστεί μέσω τού εκτενούς προγράμματος παρακολούθησης της ΕΕ το οποίο έχει δημιουργηθεί για τον εντοπισμό ύποπτων περιπτώσεων TSE σε μικρά μηρυκαστικά, και η κατσίκα που εντοπίστηκε ήταν η μόνη από τις υπόλοιπες 300 του κοπαδιού που είχε αναπτύξει τη νόσο του BSE. Περισσότερες από 140,000 κατσίκες έχουν περάσει από έλεγχο στην Ευρώπη από τον Απρίλιο του 2002.

Περισσότερες πληροφορίες στο MEMO/05/29.


Side Bar