Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV PT FI EL

IP/04/98

Brussel, 26 januari 2004

Nieuwe rechten voor vliegtuigpassagiers in de hele EU

Loyola de Palacio, Vice-Voorzitter van de Europese Commissie, bevoegd voor energie en vervoer, juichte de definitieve goedkeuring door de Raad en het Europees Parlement toe van het voorstel voor een verordening om de rechten van vliegtuigpassagiers te beschermen wanneer zij worden geconfronteerd met instapweigering, annulering van hun vlucht of langdurige vertraging. "De actie in verband met passagiersrechten is één van de belangrijkste initiatieven van deze Commissie om de burgers een centrale plaats te geven in het EU-beleid," zei ze. "Al te dikwijls zijn vliegtuigpassagiers het slachtoffer van praktijken waarvoor zij een billijke behandeling en een behoorlijke schadevergoeding verdienen: voortaan zal iedereen meer rechten genieten", voegde zij eraan toe. De verordening moet in de komende weken van kracht worden en de nieuwe rechten zullen tegen 2005 in werking treden. Loyola de Palacio concludeerde: "Zoals in het verleden zal de Europese Commissie ervoor zorgen dat de passagiers op de hoogte worden gebracht van hun nieuwe rechten en zal er in alle luchthavens correcte informatie worden verstrekt".

Naar schatting wordt een kwart miljoen vliegtuigpassagiers per jaar op EU-luchthavens met een kwalijke verrassing geconfronteerd wanneer zij inchecken voor hun vlucht. Zij hebben een ticket gekocht en een plaats gereserveerd.

Er wordt hen dan door de luchtvaartmaatschappij meegedeeld dat hun vlucht is overboekt en dat zij een latere vlucht moeten nemen. Instapweigering veroorzaakt de passagiers grote ongemakken en tijdverlies. Even onaangename verrassingen zijn annuleringen zonder verwittiging en vertragingen waardoor de passagiers urenlang op een luchthaven gestrand blijven.

De nieuwe verordening vervangt de bestaande, die van 1991 dateert. Deze hield ernstige beperkingen in want luchtvaartmaatschappijen werden er niet daadwerkelijk van weerhouden instap te weigeren en annuleringen om commerciële redenen of langdurige vertragingen vielen er niet onder. Noch was ze van toepassing op niet-geregelde vluchten, gecharterd door toeroperators.

Dit zal radicaal veranderen met de nieuwe verordening, die passagiers doeltreffende all-round bescherming zal geven wanneer ze over ongeveer een jaar in werking treedt. De verordening introduceert vier belangrijke nieuwe rechten.

Uitbreiding van de rechten van vliegtuigpassagiers tot alle soorten vluchten.

Tot nog toe vielen niet-geregelde vluchten, een groot gedeelte van de markt, niet onder de regeling. De nieuwe verordening heeft betrekking op zowel geregelde als niet-geregelde vluchten (met inbegrip van luchtvervoer dat als deel van een pakketreis wordt verkocht).

Ook zal de nieuwe verordening niet alleen van toepassing zijn op passagiers die vertrekken vanuit een luchthaven in een lidstaat maar ook, indien de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert een communautaire luchtvaartmaatschappij is, voor passagiers die vanuit een derde land naar een lidstaat vliegen, tenzij ze in het derde land een gelijkaardige behandeling krijgen.

Drastische vermindering van instapweigering.

Door de nieuwe verordening zal de frequentie van instapweigering tegen de wil van de passagier drastisch verminderen, door een combinatie van twee maatregelen.

 • Ten eerste worden luchtvaartmaatschappijen, wanneer zij verwachten dat zij passagiers moeten weigeren, en vóór ze iets anders doen, verplicht vrijwilligers te vragen hun zitplaats op te geven in ruil voor voordelen; met andere woorden ze moeten trachten tot een overeenkomst te komen met passagiers die er belang bij hebben hun zitplaats op te geven. Alleen als er zich onvoldoende vrijwilligers melden, mogen zij passagiers die aan boord komen, tegen hun wil de instap weigeren.

 • Ten tweede moeten luchtvaartmaatschappijen of toeroperators die toch de instap weigeren aan passagiers, schadevergoeding betalen op een dissuasief niveau:

  • € 250 voor vluchten van minder dan 1500 km

  • € 400 voor intracommunautaire vluchten van meer dan 1500 km en voor andere vluchten 1500 en 3500 km

  • € 600 voor alle andere vluchten.

  Dit is een sterke stimulans om het vrijwillig afstaan van een stoel voor passagiers aantrekkelijk te maken en een krachtig afschrikmiddel tegen instap- weigering.

Bovenop deze financiële schadevergoeding zullen passagiers die de instap wordt geweigerd, de volgende rechten blijven genieten:

 • de keuze tussen terugbetaling van hun ticket en een andere vlucht, en

 • maaltijden, drank en hotelaccommodatie.

Het ongemak van annuleringen zoveel mogelijk beperken.

Wanneer luchtvaartmaatschappijen of toeroperators op eigen verantwoordelijkheid vluchten annuleren, hebben passagiers recht op schadevergoeding tegen de koers die is vastgesteld voor instapweigering, tenzij zij:

 • twee weken vóór de geplande vertrektijd zijn geïnformeerd , of

 • te zijner tijd zijn geïnformeerd en hun route is verlegd naar een tijdstip dat zeer dicht bij dat van hun oorspronkelijke vlucht ligt.

Bovendien krijgen de passagiers, bij annulering, drie andere rechten:

 • maaltijden en verfrissingen/drank, en

 • hotelaccommodatie, wanneer een passagier door een vertraging verplicht is te overnachten, en

 • terugbetaling, wanneer een passagier door een vertraging ten minste vijf uur wordt opgehouden.

Bijstand aan passagiers die met langdurige vertragingen worden geconfronteerd.

Wanneer luchtvaartmaatschappijen een langdurige vertraging verwachten, worden zij verplicht de passagiers het volgende te verstrekken:

 • maaltijden en verfrissingen/drank, en

 • hotelaccommodatie, wanneer een passagier door een vertraging verplicht is te overnachten, en

 • terugbetaling, wanneer een passagier door een vertraging ten minste vijf uur wordt opgehouden.

Bijlage: cijfers inzake rechten van vliegtuigpassagiers

De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED


Side Bar