Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/04/903

Brussel, 14 juli 2004

De Commissie stemt in met de Vlaamse steun voor de binnenvaartsector

De Commissie heeft vandaag toestemming gegeven voor een Vlaamse steunregeling die tijdens de werkzaamheden aan de Antwerpse Ring[1] de toegang tot de haven van Antwerpen via de binnenvaart moet helpen waarborgen.

De regeling houdt in dat de extra kosten voor het overladen van containers op binnenvaartschepen door een nachtploeg[2] en twee weekendploegen (1e ploeg op zaterdag en 2e ploeg op zondag) worden vergoed zodat ontmoediging van het verkeer op de binnenwateren van en naar de Antwerpse haven tijdens de ringwerkzaamheden kan worden voorkomen.

De extra kosten voor het 's nachts overladen van containers op binnenvaartschepen zullen gedeeltelijk worden gedragen door de Belgische overheid: 1/3 door de Vlaamse regio[3] en 1/3 door het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA), de havenautoriteit van de Antwerpse haven. Het resterende derde van de extra kosten wordt gedragen door de in de haven actieve particuliere containerbehandelingsbedrijven.

De steunregeling geldt voor de periode 2004-2005 en voor alle EU-bedrijven die via de binnenwateren containers, ongeacht hun oorsprong en bestemming, verschepen van en naar de Antwerpse haven. Op basis van een raming is daarvoor een totaalbedrag van 1 788 000 € uitgetrokken.

De Commissie heeft de regeling bestudeerd en is van oordeel dat zij verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt[4] aangezien zij de handel tussen de lidstaten niet verstoort, noch indruist tegen het gemeenschappelijk belang.


[1] De snelweg rond Antwerpen bestaat uit vier rijvakken in elke richting. Tijdens de werken wordt het aantal rijvakken teruggebracht tot twee in elke richting.

[2] Tussen 10.00 u 's avonds en 6.00 u 's ochtends.

[3] De praktische organisatie en coördinatie is toevertrouwd aan de openbare autoriteit voor de waterwegen, de N.V.Zeekanaal (NVZ).

[4] Uit hoofde van artikel 3, lid 1, sub b), van Verordening 1107/70, juncto artikel 73 van het EG-Verdrag.


Side Bar