Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

IP/04/801

Brussel, 24 juni 2004

"De planten van de toekomst": een visie voor de Europese plantenbiotechnologie tot 2025

De stijging van de wereldbevolking van 6 tot 9 miljard mensen in de komende 50 jaar en de afname van fossiele grondstoffen zal leiden tot een toename van de behoefte aan voedsel, "biobrandstoffen" en "biomaterialen" op basis van hernieuwbare plantaardige grondstoffen. In een rapport dat vandaag in Brussel is voorgesteld, wordt bijzondere aandacht besteed aan de manier waarop doorbraken in plantgenomica en biotechnologie, zoals stressbestendige planten, Europa kunnen helpen om tegemoet te komen aan deze behoeften. Vooraanstaande vertegenwoordigers van de onderzoekssector, de voedsel- en biotechnologie-industrie, de landbouwsector en consumentenorganisaties hebben een langetermijnvisie voor Europese plantbiotechnologie tot 20025 voorgesteld aan Philippe Busquin, het lid van de Europese Commissie dat bevoegd is voor onderzoek. In deze visie worden drie prioriteiten naar voren geschoven: goedkopere, gezondere en kwalitatief betere levensmiddelen produceren; duurzaamheid in landbouw en milieu aanmoedigen; het concurrentievermogen van de Europese landbouw, industrie en bosbouw verbeteren. Belanghebbenden en beleidmakers zullen aan het nieuwe biotechnologieplatform deelnemen om tegen eind dit jaar een strategische onderzoeksagenda op te stellen.

"Europa heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld op het vlak van plantgenomica en biotechnologie, maar de afgelopen jaren is deze leidinggevende positie merkelijk verslechterd omdat het publiek zich zorgen maakt over de gevolgen van deze technologieën, omdat we de voordelen van deze technologieën onvoldoende duidelijk hebben gemaakt aan het publiek en omdat we minder strategische onderzoeksprogramma's uitvoeren dan onze concurrenten", verklaarde Philippe Busquin. "Dit is verontrustend gezien de uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd, namelijk op duurzame wijze gezonder voedsel leveren aan een stijgende wereldbevolking en fossiele materialen vervangen door nieuwe, milieuvriendelijke biomaterialen die van hernieuwbare, plantaardige grondstoffen zijn vervaardigd".

Europa ligt achterop

De biotechnologiebedrijven in de VS spenderen jaarlijks 650 miljoen euro aan O&O, hun Europese tegenhangers slechts 400 miljoen. Afgelopen jaar heeft de regering van de VS een nationaal initiatief voor plantgenomica genomen, waarvoor in totaal een budget van 1,1 miljard euro is uitgetrokken voor de periode 2003-2008. In de EU15 wordt de steun voor dergelijk onderzoek op ongeveer 80 miljoen euro per jaar geraamd.

Naar een duurzame bio-economie

Europa telt 17 miljoen boerderijen en 8% van de beroepsbevolking van de EU25 werkt in de landbouw. De jaaromzet van de agro-voedselindustrie bedraagt 600 miljard euro. In het rapport wordt bijzondere aandacht besteed aan de rol die biotechnologie en genomica kunnen spelen om Europa op weg te zetten naar een op kennis gebaseerde bio-economie die gebruik maakt van hernieuwbare plantaardige grondstoffen.

Dankzij nieuwe stressbestendige planten zal de landbouwproductiviteit stijgen, ondanks de klimaatverandering en de toegenomen wisselvalligheid van de seizoenen. Deze planten hebben ook minder meststoffen, pesticiden en water nodig. De onderzoeksagenda kan ook leiden tot een toename van de genetische diversiteit van gewassen en kan de ontwikkeling van "groene" materialen, zoals biobrandstoffen, bevorderen.

De visie

In het rapport waarin de visie is uiteengezet, wordt gepleit voor een Europees technologieplatform voor biotechnologisch plantenonderzoek, dat tot doel heeft:

  • een strategische onderzoeksagenda inzake genomica, fysiologie, agronomie, ecologie, bio-informatica en andere nieuwe vaardigheden op te stellen;
  • de publieke en private O&O-investeringen te verhogen en het onderzoek transparanter te maken;
  • de steun van het bedrijfsleven voor de onderzoeksagenda van het platform te versterken;
  • de maatschappelijke consensus te bevorderen via wederzijdse verstandhouding en communicatie.

Het rapport waarin de visie wordt uiteengezet:
http://www.epsoweb.org/catalog/TP/index.htm
http://www.europabio.org/plant_genomics_platform.htm
Actieplan en rapporten van de Commissie op het vlak van biotechnologie:
http://ec.europa.eu/biotechnology


Side Bar