Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

IP/04/775

Brussel, 22 juni 2004

EU-onderzoek naar goedkopere, milieuvriendelijkere en stillere vliegtuigen

De door de Europese Unie gefinancierde projecten om het lawaai en brandstofverbruik van vliegtuigen te verminderen, draaien op volle toeren. Een van deze projecten staat bekend onder de naam SILENCE(R) en is een van de grootste onderzoeksprojecten naar lawaaibestrijding die ooit in Europa zijn uitgevoerd. Een consortium van 51 bedrijven test nieuwe technologieën om tegen 2008 het vliegtuiglawaai tot 6 decibel (dB) te doen afnemen. SILENCE(R) beschikt over een budget van meer dan 110 miljoen euro, waarvan de helft door de EU wordt gefinancierd. Andere belangrijke initiatieven zijn onder meer FRIENDCOPTER, dat tot doel heeft het lawaai van helikoptermotoren en -rotors te doen afnemen, TANGO, dat tot doel heeft lichtere vliegtuigstructuren te creëren, EEFAE, dat tot doel heeft vliegtuigmotoren te ontwikkelen die minder brandstof verbruiken en minder emissies produceren, en AWIATOR, dat tot doel heeft het structurele gewicht van vliegtuigen te verkleinen, vliegtuiglawaai te beperken en de prestaties te verbeteren.

Philippe Busquin, het lid van de Europese Commissie dat bevoegd is voor onderzoek verklaarde hierover: "Via EU-financiering en samenwerking in het technologieplatform van de Adviesraad voor luchtvaartonderzoek in Europa (ACARE) werken Europa's belangrijkste vliegtuigfabrikanten, onderzoeksinstellingen, universiteiten en kleine en middelgrote ondernemingen aan goedkopere, schonere en stillere vliegtuigen. Deze projecten zullen ertoe bijdragen dat de negatieve gevolgen van het toegenomen luchtverkeer voor het milieu tot een minimum worden beperkt en dat het concurrentievermogen van de Europese luchtvaartindustrie behouden blijft".

De technologie helpt het vliegtuiglawaai te verminderen

Geluid wordt niet langer alleen als hinderlijk beschouwd, maar ook als een ernstige bedreiging voor de gezondheid. Een derde van alle Europeanen wordt blootgesteld aan geluidsniveaus die de slaap verstoren. Recente onderzoeksprogramma's zijn er op gericht het geluid van straalmotoren in de komende vijf jaar met 10 decibel te doen afnemen.

In het kader van het vierjarige SILENCE(R)-project worden technologieën voor geluidsvermindering beoordeeld op basis van hun kostprijs, gewicht en prestaties. De technologieën die worden getest, zijn onder meer geluidsarme rotors, innovatieve inlaatbekledingen, bekledingen van omloopkanalen en warmeluchtleidingen, systemen om het geluid van straalbuizen te onderdrukken, technieken voor actieve besturing en technologieën om de niet-motorgebonden geluiden van vliegtuigen te doen afnemen.

Het FRIENDCOPTER-project heeft tot doel het motor- en cabinegeluid te verminderen, geluidsarme vluchtprocedures in te voeren, geluidsabsorberende motorinlaten te ontwikkelen, methodes voor de identificatie van cabinegeluidslekken op te stellen, besturingstechnologie te ontwikkelen om rotorgeluiden, vibraties en het brandstofverbruik te doen afnemen en een modelrotor te fabriceren voor windtunneltest bij mach-snelheden.

Lichtere en schonere vliegtuigen

Het doel van het TANGO-project is het gewicht en de kosten van de huidige vliegtuigstructuren en fabricageprocessen met 20% te verlagen en aldus het concurrentievermogen te verbeteren. Er worden vier vliegtuigonderdelen (een lateraal vleugelcaisson, een centraal vleugelcaisson, een gedeelte van de vliegtuigromp en een geavanceerd metalen rompgedeelte) getest om de brandstofefficiëntie te verbeteren en de emissies te doen afnemen.

In het kader van het vijfjarige EEFAE-project, waarbij alle belangrijke Europese vliegtuigmotorfabrikanten en een aantal universiteiten zijn betrokken, worden technologieën ontwikkeld en getest die tot doel hebben het brandstofverbruik, de emissies en de kosten te doen afnemen en de betrouwbaarheid te verbeteren. Zo zullen onder meer technologieën voor gebruik in nieuwe drie-assige motoren, een turbofanmotor met transmissie en een vliegtuigmotor met uitlaatgasterugvoer en intercooler worden getest. Deze technologieën moeten gebruiksklaar zijn tussen 2008 en 2015.

Het doel van het AWIATOR-project is de efficiënte van vliegtuigen te doen toenemen door ze lichter te maken en door hun prestaties te verbeteren. Dit kan door geavanceerde technologieën te integreren in nieuwe vastevleugelconfiguraties.

Ongeveer 500 onderzoekers uit alle lidstaten werken mee aan deze projecten.

Voor nadere informatie, zie:
http://ec.europa.eu/research/aeronautics/index_en.html


Side Bar