Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/04/755

Brussel, 16 juni 2004

De Commissie verleent toestemming voor een Waalse steunregeling ter bevordering van de binnenscheepvaart

De Commissie heeft vandaag haar toestemming verleend voor de Waalse steunregeling ter bevordering van binnenscheepvaart voor de periode 2004-2007. Voor deze regeling wordt een begroting van 1,2 miljoen euro per jaar uitgetrokken.

Het doel van deze nieuwe steunregeling is de ontwikkeling van het vervoer over de binnenwateren in Wallonië aan te moedigen in het kader van de invoering van een beleid voor duurzaam en milieuvriendelijk vervoer. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon uit de sector van het vervoer over de binnenwateren die actief is in Wallonië komt in aanmerking voor deze steun.

Deze regeling is eigenlijk de voortzetting van het Waalse plan voor vervoer over de binnenwateren voor de periode 2000-2003[1]. Ze bestaat uit een premie voor de technische aanpassing van de Waalse binnenvloot en een premie voor de aankoop van overslagmateriaal.

De regeling omvat ook een nieuwe maatregel, namelijk steun voor nieuwe en bestaande exploitanten die regelmatige diensten voor gecombineerd vervoer van containers over de binnenwateren aanbieden vanuit een terminal die verbonden is met een waterweg in Wallonië. De subsidie wordt berekend op basis van het aantal containers die naar of van de desbetreffende waterweg zijn overgeslagen.

Het doel van deze steun is de ontwikkeling van diensten voor gecombineerd vervoer over de binnenwateren van en naar Wallonië te bevorderen zodat deze vervoerswijze de concurrentie kan aangaan met het wegvervoer, dat momenteel bijna alle containervervoer in deze regio voor zijn rekening neemt.

De Commissie is van oordeel dat deze steunregeling verenigbaar is met de mededingingsregels [2].


[1] N 567/99, beslissing van de Commissie van 6.9.2000.

[2] Zij baseert zich hiervoor op artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag en op artikel 3, lid 1, onder b), van Verordening 1107/70.


Side Bar