Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/04/552

Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2004

Η Επιτροπή προτείνει νέα μέτρα δημοσιονομικής εποπτείας για την Πορτογαλία, τις Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία

Μετά την απόφαση που λήφθηκε στις 7 Απριλίου (IP/04/466), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα μία σειρά αποφάσεων δημοσιονομικής εποπτείας σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης και το Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Πρώτον, η Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο Υπουργών να περατωθεί η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για την Πορτογαλία. Το έλλειμμα της Πορτογαλίας, το οποίο υπερέβη το όριο του 3% του ΑΕΠ το 2001, διαμορφώθηκε σε επίπεδο χαμηλότερο του 3% του ΑΕΠ τόσο το 2002 όσο και το 2003, σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου που απευθύνθηκαν στην Πορτογαλία το Νοέμβριο του 2002. Η περίπτωση της Πορτογαλίας δείχνει ότι η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος μπορεί να περατωθεί όταν τα κράτη μέλη λάβουν τα απαραίτητα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης. Δεύτερον, η Επιτροπή συνέταξε έκθεση για την δημοσιονομική κατάσταση των Κάτω Χωρών, το έλλειμμα των οποίων υπερέβη την τιμή αναφοράς του 3% το 2003. Επίσης, η Επιτροπή συνέταξε έκθεση για την δημοσιονομική κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου, το έλλειμμα του οποίου εκτιμάται σε επίπεδο υψηλότερο της τιμής αναφοράς του 3% το οικονομικό έτος 2003-04. Ωστόσο, στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, το έλλειμμα αναμένεται να επανέλθει σε επίπεδο χαμηλότερο του 3% του ΑΕΠ ήδη κατά το τρέχον έτος μετρούμενο τόσο σε ημερολογιακή βάση όσο και με βάση το οικονομικό έτος. Η οικονομική και δημοσιονομική επιτροπή θα ετοιμάσει γνωμοδότηση σχετικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής εντός δύο εβδομάδων από την σύνταξή τους. Οι δύο αυτές περιπτώσεις δείχνουν ότι οι διαδικασίες εποπτείας έχουν αρκετή ευελιξία έτσι ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις προσωρινές καταστάσεις χωρίς ένα κράτος μέλος να κηρύσσεται αναγκαστικά σε κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος εάν ληφθούν έγκαιρα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Τέλος, η Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο να απευθύνει έγκαιρη προειδοποίηση στην Ιταλία. Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ιταλίας προβλέπεται να υπερβεί το 2004 την τιμή αναφοράς του 3% με βάση τις σημερινές πολιτικές. Επιπλέον, ο ρυθμός μείωσης του χρέους στην Ιταλία προκαλεί ιδιαίτερες ανησυχίες και έχει ανακοπεί. Η έγκαιρη προειδοποίηση είναι προληπτικό μέσο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης που σκοπό έχει να βοηθήσει τη σχετική χώρα να λάβει τα κατάλληλα πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα, αποφεύγοντας έτσι να οδηγηθεί σε κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος.

Οι εκθέσεις της Επιτροπής για τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο και οι συστάσεις της Επιτροπής για την Πορτογαλία και την Ιταλία συντάχθηκαν με πρωτοβουλία του Joaquνn Almunia, του Ευρωπαίου Επιτρόπου που είναι αρμόδιος για τις οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις.

Στην Πορτογαλία, μετά την εμφάνιση του δημοσιονομικού ελλείμματος ύψους 4,4% του ΑΕΠ για το 2001, που είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί η χώρα σε κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος, η κυβέρνηση μείωσε το έλλειμμα σε επίπεδο χαμηλότερο του 3% το 2002 και 2003. Το αποτέλεσμα αυτό, που επιτεύχθηκε παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, είναι σύμφωνο με τους όρους της σύστασης του Συμβουλίου για τη μείωση του υπερβολικού ελλείμματος που εκδόθηκε το Νοέμβριο του 2002. Συνεπώς, η Επιτροπή συνιστά στο Συμβούλιο να καταργήσει την απόφαση σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος. Οι πορτογαλικές αρχές έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να εφαρμόσουν πρόσθετα μέτρα έτσι ώστε να έλλειμμα να διατηρηθεί σε επίπεδο χαμηλότερο του 3% του ΑΕΠ το 2004. Η κατάργηση της απόφασης περί υπερβολικού ελλείμματος για την Πορτογαλία αναμένεται να ληφθεί από το Συμβούλιο κατά τη σύνοδό του της 11ης Μαΐου 2004.

Το 2003, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στις Κάτω Χώρες διαμορφώθηκε σε επίπεδο υψηλότερο της τιμής αναφοράς του 3% του ΑΕΠ της συνθήκης. Δεδομένου ότι αυτό εκ πρώτης όψεως αποτελεί ένδειξη για την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος η Επιτροπή οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 της συνθήκης να συντάξει έκθεση. Στην έκθεση διαπιστώνεται ότι η υπέρβαση της τιμής αναφοράς του 3% το 2003 δεν ήταν αποτέλεσμα ασυνήθιστου γεγονότος εκτός του ελέγχου των ολλανδικών αρχών ούτε οφειλόταν σε έντονη οικονομική ύφεση κατά την έννοια της Συνθήκης και του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ωστόσο, πρέπει να αναγνωριστεί ότι η υπέρβαση της τιμής αναφοράς έλαβε χώρα σε ένα εξαιρετικά αρνητικό αναπτυξιακό πλαίσιο και παρά τα σημαντικά μέτρα εξοικονόμησης που είχαν ληφθεί. Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2004, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης των Κάτω Χωρών αναμένεται να διατηρηθεί σε επίπεδο υψηλότερο της τιμής αναφοράς το 2004 και 2005. Οι προβλέψεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με τη συνήθη παραδοχή της μη περαιτέρω μεταβολής των πολιτικών. Ωστόσο, εν τω μεταξύ, και συγκεκριμένα στις 16 Απριλίου, η κυβέρνηση των Κάτω Χωρών ανακοίνωσε περαιτέρω μέτρα που αποσκοπούσαν στη διατήρηση του ελλείμματος σε επίπεδο χαμηλότερο του 3% του ΑΕΠ το 2004. Η οικονομική και δημοσιονομική επιτροπή θα διατυπώσει γνωμοδότηση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής εντός δύο εβδομάδων, και στη συνέχεια η Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσο η Ολλανδία θα πρέπει να λάβει πρόσθετα μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εμφάνισε έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης υψηλότερο του 3% του ΑΕΠ το ημερολογιακό έτος 2003 και προβλέπεται να εμφανίσει έλλειμμα υψηλότερο του 3% του ΑΕΠ για το οικονομικό έτος 2003-04 (που αποτελεί τη βάση για τη δημοσιονομική εποπτεία στο ΗΒ βάσει της συνθήκης). Συνεπώς, όπως και στις Κάτω Χώρες, η Επιτροπή συνέταξε έκθεση για τη δημοσιονομική κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο δυνάμει του άρθρου 104 παράγραφος 3 της συνθήκης. Η υπέρβαση της τιμής αναφοράς του 3% του ΑΕΠ το 2003 δεν ήταν αποτέλεσμα ασυνήθιστου γεγονότος εκτός του ελέγχου των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου, ούτε οφειλόταν σε οξεία οικονομική ύφεση κατά την έννοια της Συνθήκης και του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις Κάτω Χώρες, σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2004, το έλλειμμα του Ηνωμένου Βασιλείου αναμένεται να επανέλθει σε επίπεδο χαμηλότερο της τιμής αναφοράς το 2004 και 2005. Κατά συνέπεια, η υπέρβαση σε σχέση με την τιμή αναφοράς είναι πιθανό να είναι μικρή και προσωρινή, πράγμα που παρέχει τα περιθώρια να θεωρηθεί ότι δεν θα υπήρχε κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος με την έννοια της Συνθήκης. Η οικονομική και δημοσιονομική επιτροπή θα διατυπώσει γνώμη σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής.

Η εξέλιξη των δημοσίων οικονομικών στην Ιταλία δείχνουν σημαντική απόκλιση από τους στόχους που είχαν τεθεί σε διαδοχικά προγράμματα σταθερότητας. Η Επιτροπή προβλέπει για το 2004 δημοσιονομικό έλλειμμα ύψους 3,2% του ΑΕΠ σε σύγκριση με τον στόχο του 2,2% του ΑΕΠ στην επικαιροποίηση του προγράμματος του 2003 και 0,6% του ΑΕΠ στην επικαιροποίηση του 2002. Η απόκλιση από τους στόχους είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου διαρθρωτική. Το κυκλικά προσαρμοσμένο δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να επιδεινωθεί κατά 0,7% του ΑΕΠ το 2004, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής. Ο δημοσιονομικός προγραμματισμός στηρίχθηκε κατ' επανάληψη σε υπερβολικά αισιόδοξες παραδοχές για την ανάπτυξη, και ιδίως όσον αφορά τις μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές. Η προβλεπόμενη διακοπή της πορείας μείωσης του χρέους, το οποίο φθάνει σε 106% του ΑΕΠ και είναι το υψηλότερο στη ζώνη ευρώ, αποτελεί πρόσθετη πηγή ανησυχίας. Αν δεν είχαν ληφθεί έκτακτα μέτρα ο δείκτης του χρέους στην Ιταλία δεν θα είχε μειωθεί παρά ελάχιστα από το 2001. Συνεπώς, με βάση το άρθρο 99 παράγραφος 4 της συνθήκης και το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού 1466/97 του Συμβουλίου, η Επιτροπή συνιστά να απευθυνθεί στην Ιταλία έγκαιρη προειδοποίηση ώστε να αποφευχθεί η εμφάνιση υπερβολικού ελλείμματος.

Το πλήρες κείμενο της εκτίμησης της Επιτροπής για την Πορτογαλία διατίθεται στην διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/procedures_en.htm

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης της Επιτροπής για τις Κάτω Χώρες διατίθεται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/procedures_en.htm

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης της Επιτροπής για το Ηνωμένο Βασίλειο διατίθεται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/procedures_en.htm

Το πλήρες κείμενο της εκτίμησης της Επιτροπής για την Ιταλία διατίθεται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/economy_finance/about/activities/sgp/proceduresew_en.htm


Side Bar