Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL

IP/04/171

Bryssel, den 6 februari 2004

EU firar dagen för ett säkrare Internet den 6 februari

Den 6 februari 2004 kommer dagen för ett säkrare Internet att firas över hela Europa. Detta evenemang är avsett att skydda barns rätt till säkrare Internetanvändning och omfattas av Europeiska kommissionens program för ett säkrare Internet. Bland annat skall existerande projekt för ett säkrare Internet visas upp, och videofilmer och priser skall utvecklas med stöd från programmet. I dessa projekt deltar aktörer från den privata, offentliga och frivilliga sektorn. Deltagare i projekt för ett säkrare Internet har redan bidragit till betydande framgångar. I oktober 2003 knäcktes ett världsomfattande barnporr-nät efter tips från Internet-telefonjouren INHOPE. I november 2003 inrättades en ny plattform för filtrering av innehåll (ICRAplus) inom ramen för Internet Content Rating Association (ICRA). Evenemang kommer at äga rum samtidigt i 12 europeiska länder (Danmark, Tyskland, Grekland, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige och Förenade kungariket), samt i Australien. I dessa evenemang deltar offentliga myndigheter, Internetbranschen och hundratals andra organisationer.

"En förutsättning för att man skall kunna få varje hem och företag anslutet till Internet är att folk känner sig säkra när de använder det, och kan lita på att det är säkert för deras barn" sade kommissionsledamoten med ansvar för företagspolitik och informationssamhället, Erkki Liikanen. "Programmet för ett säkrare Internet visar att små, men välriktade insatser kan få stora effekter när det gäller att skapa förtroende. Dagen för ett säkrare Internet är tänkt att fira dessa framsteg. Men vi får inte glömma att mycket återstår att göra för att öka medvetenheten. Enligt en undersökning som Eurobarometern kommer att lägga fram inom kort vet nästan 60 % av européerna inte var eller till vem de kan anmäla olagligt eller skadligt innehåll på Internet så att det kan avlägsnas".

Bland evenemangen märks utställningar av plakat från barnkampanjer i Tyskland och Nederländerna, invigningen av ett utbildningsprogram för säkrare Internet och en videofilm i Irland samt ett evenemang i Spanien där barn presenterar en stadga för Interneträttigheter inför ledamöter i det spanska parlamentet.

Dagen för ett säkrare Internet främjas av medvetenhetskampanjen för ett säkrare Internet (Safer Internet Awareness Campaign). Denna är resultatet av två projekt som finansieras genom EU:s program för ett säkrare Internet; SafeBorders och Safety, Awareness, Facts and Tools (SAFT). Programmet har pågått sedan 1999 och skall också sörja för en säker miljö med andra nättjänster, till exempel mobilt innehåll och bredband, online-spel, icke-hierarkisk filöverföring, alla typer av realtidskommunikation som chatt-rum och direktmeddelanden. Det är särskilt utformat för att skydda barn och ungdomar från att bli utnyttjade.

Programmet, som har tillhandahållit 38 miljoner euro mellan 1999 och 2004 består av fyra verksamhetsområden:

  • Bidrag till skapandet av ett europeiskt nät av telefonjourer där man kan anmäla illegala innehåll.

  • Främjande av självreglering.

  • Utveckling av innehållsklassificering och filtrering, jämförande av programvara för filtrering och andra tjänster.

  • Utveckling av medvetenheten om säker Internetanvändning.

Under fyra år har över 130 organisationer från 17 europeiska länder varit inblandade i programmet. För framtiden planeras ett nät av informationscentra för ett säkrare Internet och en utvidgning av det befintliga nätet av telefonjourer för anmälan av illegalt innehåll. Under de närmaste veckorna kommer Europeiska kommissionen förmodligen att fatta ett beslut om ett uppföljningsprogram, "Safer Internet plus", som skall täcka perioden 2005 till 2008.

Ytterligare upplysningar om dagen för ett säkrare Internet och nationella kontaktpunkter finns på följande nätadress:

http://www.safer-internet.net/sid-programme.asp

För upplysningar om programmet för ett säkrare Internet, se:

http://europa.eu/iap


Side Bar