Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/04/171

Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2004

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εορτάζει, στις 6 Φεβρουαρίου, την ημέρα ασφαλούς χρήσης του Ίντερνετ

Στις 6 Φεβρουαρίου του 2004 θα εορτασθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη η ημέρα ασφαλούς χρήσης του Ίντερνετ. Οι εκδηλώσεις θα εστιασθούν στα δικαιώματα των παιδιών για ασφαλέστερο Ίντερνετ, ως μέρος του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ. Θα προβληθούν υφιστάμενα έργα για ασφαλέστερο Ίντερνετ, βίντεο και θα παρουσιαστούν βραβεία που έχουν θεσμοθετηθεί με την υποστήριξη του προγράμματος. Στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν συντελεστές από τον ιδιωτικό, το δημόσιο και τον εθελοντικό τομέα. Τα μέλη που συμμετέχουν στα έργα για ασφαλέστερο Ίντερνετ έχουν συμβάλει σε διάφορα σημαντικά επιτεύγματα. Τον Οκτώβριο του 2003, διαλύθηκε παγκόσμιο κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας, έπειτα από υπόδειξη που προήλθε από την INHOPE, την ένωση των γραμμών άμεσης επικοινωνίας/βοήθειας στο Ίντερνετ. Το Νοέμβριο του 2003 τέθηκε σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα φιλτραρίσματος περιεχομένου ICRAplus, της ένωσης για τη διαβάθμιση περιεχομένου στο Ίντερνετ (Internet Content Rating Association). Σε 12 ευρωπαϊκές χώρες (Δανία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς και στην Αυστραλία, πρόκειται να διοργανωθούν ταυτόχρονα εκδηλώσεις. Στις εκδηλώσεις αυτές συμμετέχουν δημόσιες αρχές, ο κλάδος του Ίντερνετ καθώς και εκατοντάδες άλλων οργανισμών.

«Για να μπορέσει το Ίντερνετ να φτάσει σε κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητο οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς χρησιμοποιώντας το και να γνωρίζουν ότι είναι ασφαλές για τα παιδιά τους», είπε ο αρμόδιος Επίτροπος για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία της πληροφορίας, κ. Erkki Liikanen. «Το πρόγραμμα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ δείχνει πώς η καλά εστιασμένη δράση σε μικρή κλίμακα μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στην αύξηση της εμπιστοσύνης. Με την ημέρα για την ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ επιδιώκεται να επισημανθούν αυτές οι επιτυχίες. Ωστόσο, πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι απομένουν πολλά ακόμα να γίνουν για την ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση του κοινού. Σύμφωνα με έρευνα του ευρωβαρομέτρου που πρόκειται σύντομα να δοθεί στη δημοσιότητα, ποσοστό σχεδόν 60% των Ευρωπαίων δεν γνωρίζουν πού ή σε ποιον μπορούν να καταγγείλουν παράνομο και επιβλαβές δικτυακό περιεχόμενο, ώστε να μπορεί να απομακρυνθεί από το Ίντερνετ».

Στις εκδηλώσεις της ημέρας θα περιλαμβάνονται η απονομή βραβείων στους νικητές διαγωνισμών παιδικής αφίσας (Γερμανία και Κάτω Χώρες), η έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος και βίντεο για ασφαλέστερο Ίντερνετ στην Ιρλανδία, καθώς και η παρουσίαση, από παιδιά, μιας χάρτας δικτυακών δικαιωμάτων ενώπιον μελών του Ισπανικού Κοινοβουλίου.

Η ημέρα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ προωθείται από την εκστρατεία ευαισθητοποίησης για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ, μια πρωτοβουλία η οποία προέκυψε από τις εργασίες δύο έργων που πραγματοποιήθηκαν με χρηματοδότηση του προγράμματος της ΕΕ για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ: SafeBorders και Safety, Awareness, Facts and Tools (SAFT). Με το πρόγραμμα, που λειτουργεί από το 1999, επιδιώκεται επίσης η εξασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος και για άλλες μορφές άμεσης ηλεκτρονικής (επιγραμμικής) επικοινωνίας, όπως περιπτώσεις περιεχομένου που διανέμεται μέσω ευρυζωνικών και κινητών επικοινωνιών, επιγραμμικά παιχνίδια, διομότιμη (peer-to-peer) μεταφορά αρχείων, καθώς και για όλες τις μορφές επικοινωνιών σε πραγματικό χρόνο, όπως δικτυακοί χώροι συζήτησης και άμεσα μηνύματα. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ειδικά ώστε να συμβάλει στην προστασία των παιδιών και των νέων από την εκμετάλλευσή τους.

Το πρόγραμμα αυτό, για το οποίο διατέθηκαν 38 εκατομμύρια € μεταξύ 1999 και 2004, έχει τέσσερα κύρια πεδία δράσης:

  • υποστήριξη της δημιουργίας ευρωπαϊκού δικτύου γραμμών άμεσης επικοινωνίας για την καταγγελία παράνομου περιεχομένου·

  • ενθάρρυνση της αυτορρύθμισης·

  • ανάπτυξη διαβάθμισης και φιλτραρίσματος περιεχομένου, συγκριτική αξιολόγηση λογισμικού και υπηρεσιών φιλτραρίσματος και

  • αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ.

Κατά τη διάρκεια της τετραετίας, περισσότεροι από 130 οργανισμοί προερχόμενοι από 17 ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Στις μελλοντικές εργασίες περιλαμβάνεται η καθιέρωση δικτύου κέντρων ευαισθητοποίησης για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ, καθώς και η επέκταση του υφιστάμενου δικτύου γραμμών άμεσης επικοινωνίας για την καταγγελία παράνομου περιεχομένου. Τις αμέσως επόμενες εβδομάδες αναμένεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει απόφαση σχετικά με επακόλουθο πρόγραμμα, με την επωνυμία "Safer Internet plus", που θα καλύψει τη χρονική περίοδο 2005 έως 2008.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ημέρα ασφαλέστερης χρήσης του Ίντερνετ και για τα εθνικά σημεία επαφής επισκεφθείτε την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.safer-internet.net/sid-programme.asp

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ θα βρείτε στη διεύθυνση:

http://europa.eu/iap


Side Bar