Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/04/171

Bruxelles, den 6. februar 2004

EU fejrer "sikker Internet-dag" den 6. februar

Den 6. februar 2004 vil begivenheden "sikker Internet-dag" blive fejret henover hele Europa. Med denne begivenhed fokuseres på børns ret til et sikkert Internet som en del af Europa-Kommissionens handlingsplan for et sikrere internet. Der gives eksempler på eksisterende projekter, videoer og priser for sikkert internet, som er udarbejdet med støtte fra handlingsplanen. Disse handlingsplaner inddrager aktører fra private, offentlige and frivillige organisationer. Medlemmerne af projektet "sikkert internet" har medvirket til at opnå adskillige bemærkelsesværdige resultater. I oktober 2003 blev en verdensomspændende børneporno-ring optrevlet efter et tip fra Internet hotlinesammenslutningen INHOPE. I november 2003 lanceredes den nye platform for indholdsfiltrering ICRAplus fra Internet Content Rating Association (sammenslutning vedrørende klassificering af internetindhold). Der vil sideløbende blive afholdt arrangementer i 12 europæiske lande (Danmark, Det Forenede Kongerige, Grækenland, Irland, Island, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Spanien, Sverige og Tyskland), samt i Australien. Offentlige myndigheder, Internet-industrien og i hundredvis af andre organisationer deltager i disse arrangementer.

"At skabe sikkerhed for, at folk føler sig trygge ved at benytte Internettet, og at de kan stole på, at det er sikkert for deres børn at benytte det, er en forudsætning for at opfylde målet om at få hvert hjem og virksomhed i hele Unionen koblet på Internettet", sagde kommissæren med ansvar for erhvervspolitik og informationssamfundet Erkki Liikanen. "Handlingsplanen for et sikrere internet viser, hvordan små, men målrettede tiltag kan have stor, tillidsskabende effekt. Med begivenheden "sikker Internet-dag" markeres disse succeser. Vi må imidlertid også erkende, at der må gøres mere for at skabe opmærksomhed om emnet. Ifølge en Eurobarometer-undersøgelse, som snart offentliggøres, ved næsten 60 % af EU-borgerne ikke, hvor eller til hvem de kan melde illegalt og skadeligt indhold på internettet, så det kan fjernes".

I Nederlandene og Tyskland afholdes konkurrencer om plakatmateriale lavet af børn, i Irland iværksættes et undervisningsprogram med brug af video om sikker brug af Internettet, og i Spanien forelægger børn et charter om internet-rettigheder for medlemmerne af det spanske parlament.

"Sikker Internet-dag" støttes af oplysningskampagnen til fordel for et sikrere Internet (Safer Internet Awareness Campaign). Begivenheden er et resultat af to projekter, som er finansieret via handlingsplanen for et sikrere internet: "SafeBorders" og "Safety, Awareness, Facts and Tools (SAFT)". Programmet, der har været i gang siden 1999, tilstræber også at skabe sikkerhed i forbindelse med andre online situationer som f.eks. indhold leveret med bredbånd og mobilkommunikation, online-spil, direkte filoverførsel mellem terminaler (peer-to-peer) og alle former for tidstro kommunikation, såsom chatrum og øjeblikkelige beskeder (IMS). Det er specifikt udformet til at sikre, at børn og unge ikke udnyttes.

Programmet, som har ydet støtte på i alt 38 mio. EUR mellem 1999 og 2004, har fire hovedaktionsområder:

  • støtte til etablering af et europæisk net af hotlines med henblik på at rapportere illegalt indhold

  • tilskyndelse til selvregulering

  • udvikling af klassificering af internetindhold og filtrering, benchmarking af filtreringssoftware og tjenester samt

  • opmærksomhedsskabende foranstaltninger vedrørende sikker brug af Internettet.

I mere end fire år har 130 organisationer fra 17 europæiske lande deltaget i programmet. Fremover vil der bl.a. blive oprettet et netværk af centre, der oplyser om sikker brug af internettet, og det eksisterende net af hotlines med henblik på at rapportere illegalt indhold vil blive udvidet. Europa-Kommissionen forventes i løbet af de kommende uger at træffe afgørelse om et opfølgende program: "Safer Internet plus", som skal omfatte perioden 2005 til 2008.

De finder yderligere oplysninger om begivenheden "Sikker Internet-dag" og nationale kontaktpunkter på adressen:

http://www.safer-internet.net/sid-programme.asp

og om Safer Internet-programmet på adressen:

http://europa.eu/iap


Side Bar