Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/04/1366

Brussel, 16 november 2004

Europese Commissie geeft toestemming voor verlenging Belgische steunregeling ter bevordering van de binnenvaart tot 2010

De Commissie heeft beslist geen bezwaar te maken tegen het plan van de Vlaamse Overheid om de financiële steunregeling voor de bouw van laad- en losinstallaties langs de Belgische binnenwateren in België te verlengen tot 2010. De steunregeling werd reeds goedgekeurd door de Commissie in 2001 en heeft tot doel de binnenwateren toegankelijker te maken en het gebruik ervan voor vrachtvervoer te bevorderen.

Het Vlaams Gewest zal de steunregeling, die de Commissie in haar besluit van 11 december 2001 goedgekeurd heeft, verlengen. De regeling voorziet in financiële steun voor de aanleg van laad- en losinstallaties langs Vlaamse binnenwateren via Publiek-Private Samenwerking. De overheid draagt bij in de kosten voor de aanleg van de infrastructuur, terwijl de privé-partner zorgt voor alle andere noodzakelijke investeringen en nieuwe of bijkomende tonnage aantrekt voor de binnenvaart. De overheidsbijdrage mag in geen geval meer dan 50 % van de bouwkosten bedragen.

De Commissie heeft beslist geen bezwaar te maken tegen de verlenging van deze regeling aangezien de voorwaarden die in 2001 werden goedgekeurd, met uitzondering van de volgende kleine aanpassingen, blijven gelden:

  • De looptijd van het programma is zes jaar
  • Het budget wordt verhoogd van € 8,5 miljoen tot € 10 miljoen per jaar
  • Bijkomende infrastructuurelementen komen in aanmerking voor subsidie (d.i. glijgoot en bunkers voor tijdelijke opslag van goederen, overkapping om de goederen te beschermen tijdens de behandeling en los- en persleidingen voor het vervoer van vloeibare bulkgoederen).

De verlenging van de steunregeling is verenigbaar met de concurrentieregels en het goede functioneren van de interne markt. De uitbouw van binnenvaartterminals vergt aanzienlijke investeringen in infrastructuur (kaaien, toegang via de weg, baggerwerken enz.). Medefinanciering door de overheid zal investeringen in dit segment van de vervoersmarkt aanmoedigen. Bovendien sluiten de voorgestelde maatregelen aan bij de doelstelling van het gemeenschappelijk vervoersbeleid van de Europese Unie, met name het terugdringen van de congestie en het promoten van een doeltreffend gebruik van de capaciteit van milieuvriendelijke vervoerswijzen zoals de binnenvaart. Het Vlaamse steunprogramma zou moeten bijdragen tot de integratie van de binnenvaart in de intermodale vervoersketen en is bijgevolg in het belang van de EU.


Side Bar