Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/04/1343

Brüssel, den 5 november 2004

Dioxineverontreiniging: EU-systeem voor traceerbaarheid en dringende kennisgevingen werkt goed

Na de ontdekking van de dioxineverontreiniging van aardappelrestproducten in Nederland is de Commissie direct in actie gekomen door via het systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders het traceren van de leveringsketen te coördineren. Aardappelrestproducten zoals aardappelschillen van een Nederlands aardappelverwerkingsbedrijf bleken een verhoogde concentratie dioxine te bevatten. De restproducten worden verwerkt in diervoeder. Om die reden hebben de bevoegde autoriteiten al het diervervoer geblokkeerd van 162 Nederlandse, 8 Belgische en 3 Duitse veehouderijen waaraan het voeder was geleverd. De nationale autoriteiten van deze lidstaten traceren momenteel de voedselketen, maar er is vooralsnog geen sprake van gevaar voor de gezondheid en veiligheid van de consument.

Bij het traceren van de producten langs de hele productieketen is aan het licht gekomen dat het Nederlandse bedrijf bij het sorteren van de aardappels op kwaliteit klei gebruikte die afkomstig was van een Duits bedrijf. Deze klei bleek verontreinigd te zijn met dioxinen en zou vervolgens de aardappelrestproducten (schillen), die worden verwerkt in diervoeder, hebben besmet. De nationale autoriteiten hebben het vervoer van dieren van de veehouderijen waaraan dit voeder is geleverd tijdelijk stopgezet. Momenteel worden de aardappelrestproducten die aan de bedrijven zijn geleverd en de dierlijke producten van deze bedrijven bemonsterd en onderzocht. Binnen een paar dagen moet duidelijk worden of de vervoersbeperkingen op sommige bedrijven kunnen worden opgeheven. Vooralsnog blijkt uit onderzoek dat de aardappelproducten voor menselijke consumptie van het Nederlandse bedrijf geen onaanvaardbare dioxineniveaus bevatten.

“De autoriteiten van de lidstaten en de Commissie werken nauw samen om te garanderen dat de veiligheid van de consument niet in gevaar komt. Het is van belang om doortastend en verantwoordelijk op te treden. Tot nu toe werkt ons systeem voor traceerbaarheid en dringende kennisgevingen goed. Het is cruciaal dat de consument vertrouwen houdt in onze voedselproductie”, aldus commissaris David Byrne.

De Commissie heeft de distributielijst van het Duitse kleibedrijf opgevraagd om te kunnen vaststellen of nog andere voedingsbedrijven de klei hebben gekocht voor het sorteren van levensmiddelen. Daarnaast heeft de Commissie alle lidstaten gevraagd na te gaan of sorteerprocédés waarbij klei wordt gebruikt op hun grondgebied worden toegepast.


Side Bar