Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV

IP/04/1210

Bryssel 13. lokakuuta 2004

Julkiset hankinnat: komissio tutkii tietokoneiden julkisiin hankintoihin liittyviä syrjiviä eritelmiä neljässä jäsenvaltiossa

Euroopan komissio on päättänyt pyytää virallista selvitystä Ranskalta, Alankomailta, Suomelta ja Ruotsilta tietyistä julkisista hankintamenettelyistä, jotka näiden maiden viranomaiset ovat käynnistäneet tietotekniikkahankintoja varten. Komissio epäilee, että näissä tapauksissa esitetyt vaatimukset, joiden mukaan on tarjottava Intel-merkkisiä tai tietyllä kellotaajuudella toimivia mikroprosessoreita, eivät ole julkisia hankintoja koskevien direktiivien mukaisia. Viittaukset tiettyyn merkkiin ovat komission kannan mukaan julkisia tavaranhankintoja koskevan neuvoston direktiivin 93/36/ETY vastaisia. Viittaus vain yhteen kellotaajuuteen, mikä ei ole riittävää tietokoneen suorituskyvyn arvioimiseksi, on EY:n perustamissopimuksen 28 artiklan vastaista; artiklassa kielletään kaikki yhteisön sisäisen kaupan esteet. Komissio esitti tiedustelunsa virallisella ilmoituksella, joka on EY:n perustamissopimuksen 226 artiklassa tarkoitetun rikkomismenettelyn ensimmäinen vaihe. Kyseisillä jäsenvaltioilla on kaksi kuukautta aikaa vastata. Jos komissio ei ole tyytyväinen saamiinsa vastauksiin ja toteaa, että kyseessä on yhteisön lainsäädännön rikkominen, se voi esittää jäsenvaltioille virallisen pyynnön lainvastaisuuksien korjaamiseksi kyseisissä julkisissa hankinnoissa. Ellei hankintamenettelyjä saateta yhteisön lainsäädännön mukaisiksi, komissio voi saattaa asian Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Komissio on päättänyt lähettää virallisen ilmoituksen Ranskalle, Suomelle, Alankomaille ja Ruotsille, koska on aihetta olettaa, että näiden maiden viranomaiset ovat kuvanneet syrjivästi teknisiä ominaisuuksia hankinnan kohteena olevissa tietokoneissa. Tarjouspyynnöissä on havaittu kolmenlaisia tapauksia: on vaadittu tarjoamaan Intel-merkkisiä taikka Intel-merkkisiä tai vastaavia taikka tietyllä kellotaajuudella toimivia mikroprosessoreita. Julkisia hankintoja koskevan yhteisön lainsäädännön mukaan tietty merkki voidaan mainita vain, jos tuotetta on muutoin mahdoton kuvata riittävän tarkasti ja ymmärrettävästi. Mikroprosessoreiden ja etenkin niiltä vaaditun suorituskyvyn kuvausta varten on kuitenkin olemassa muitakin keinoja, esimerkiksi erilaisia vertailuarvoja (benchmarks). Pelkkä kellotaajuuden mainita ei ole riittävä tietokoneen suorituskyvyn arvioimiseksi.

Ranska

Ranskassa paikallisyhteisöt ja julkiset laitokset ovat julkaisseet kymmenkunta tietoteknisiin hankintoihin liittyvää tarjouspyyntöä, joissa vaaditaan tarjoamaan tietokoneita, palvelimia tai työasemia, jotka on varustettu Intel-merkkisellä (tai vastaavalla) mikroprosessorilla taikka mikroprosessorilla, joissa on vähimmäisarvoa korkeampi taajuus (mikä suosii Intelin mikroprosessoreita).

Alankomaat

Amsterdamin kunta on käynnistänyt tietokoneiden, kannettavien tietokoneiden ja näyttöpäätteiden sekä niihin liittyvien palveluiden hankintamenettelyn, ja IGEA-ryhmä (useiden hankintaviranomaisten ryhmittymä) on käynnistänyt tietokoneiden ja niihin liittyvien palveluiden hankintamenettelyn. Näissä molemmissa vaatimuksena on ollut tarjota Intel-merkkisiä tai vastaavia mikroprosessoreita. Amsterdamin kunnan tapauksessa pyydettiin lisäksi tarjoamaan mikroprosessoreita, jotka toimivat tietyllä kellotaajuudella.

Suomi

Jyväskylän ja Tampereen yliopistot sekä Hämeen ammattikorkeakoulu ovat julkaisseet kolme erillistä tarjouspyyntöä tietokoneiden hankkimiseksi. Kussakin on tekninen eritelmä, jonka mukaan tietokoneissa on oltava Intel-merkkinen (tai vastaava) mikroprosessori.

Ruotsi

Filipstadin kunta ja Chalmersin tekninen korkeakoulu ovat julkaisseet kaksi erillistä tarjouspyyntöä tietokoneiden hankkimiseksi. Molemmissa tapauksissa teknisissä eritelmissä vaaditaan, että tarjottavissa tietokoneissa on Intel Pentium -mikroprosessori. Poliisiylihallitus (Rikspolisstyrelsen) on julkaissut tarjouspyynnön kannettavien tietokoneiden hankkimiseksi, ja sen teknisissä eritelmissä on ilmoitettu, että kyseisissä tietokoneissa on oltava Intel Centrino -mikroprosessori tai vastaava. Uppsalan lääni on julkaissut tietokoneiden hankkimiseksi tarjouspyynnön, jonka mukaan niissä on oltava tietyllä kellotaajuudella toimiva mikroprosessori.

Vuoden alussa komissio lähetti jo samanlaisia tapauksia koskevat viralliset ilmoitukset Italialle ja Saksalle.


Side Bar