Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/04/1191

Bruselj, 6 October 2004

ZDA - Boeing: EU sprožila postopek v STO zoper ZDA zaradi subvencij Boeingu

EU je danes v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO) zahtevala posvetovanja z Združenimi državami Amerike o domnevnih subvencijah, dodeljenih družbi Boeing. EU meni, da te subvencije predstavljajo hudo kršitev Sporazuma STO o subvencijah in izravnalnih ukrepih. ZDA so sprožile postopek v zvezi z evropsko podporo družbi Airbus pred tem na isti dan. Komisar EU za trgovino Pascal Lamy je izjavil: »Poteza, ki so jo ZDA potegnile v STO v zvezi z evropsko podporo družbi Airbus, je očiten poskus odvračanja pozornosti od poslovnega nazadovanja, za katerega je Boeing sam odgovoren. Ta poteza je tudi dokaz, da ZDA nikoli zares ni zanimal nov dogovor v okviru obstoječega dvostranskega sporazuma med EU in ZDA iz leta 1992. Če je to pot, ki so si jo izbrale ZDA, sprejemamo ta izziv, tudi zato, ker je skrajni čas za ukinitev ogromnih nezakonitih subvencij, ki jih ZDA dajejo Boeingu in ki povzročajo škodo Airbusu, kar zlasti velja za subvencije Boeingovemu novemu programu 7E7. Kljub temu je obžalovanja vredno, da so se ZDA odločile za sprožitev sodnih postopkov, ki bi lahko destabilizirali trgovino in naložbe, vključno z naložbami v Boeingov projekt 7E7. Delavci v letalstvu se lahko zanesejo na Evropsko komisijo, da bo branila njihove interese.«

Vlada ZDA že veliko let subvencionira Boeing, predvsem s plačevanjem stroškov raziskav in razvoja prek agencije NASA, obrambnega ministrstva, ministrstva za trgovino in drugih vladnih agencij. Boeing je od leta 1992 prejel približno 23 milijard dolarjev subvencij od vlade ZDA. Poleg tega vlada ZDA še naprej namenja Boeingu približno 200 milijonov dolarjev izvoznih subvencij na leto na podlagi Zakona o izključitvi ekstrateritorialnih dohodkov (naslednik ti. »FSC« - zakonskega akta o zunanjetrgovinskih podjetjih), kljub odločbi STO, v kateri je izrecno zapisano, da so te subvencije nezakonite.

Najnovejša in najočitnejša kršitev so velikanske subvencije v višini približno 3,2 milijarde dolarjev, ki med drugim obsegajo davčne olajšave in oprostitve ter infrastrukturno podporo za razvoj in proizvodnjo Boeingovega letala 7E7, znanega tudi kot »Dreamliner«. Dokazi, ki jih je Evropska komisija zbirala več let, jasno kažejo, da zgoraj navedene subvencije kršijo Sporazum STO o subvencijah in izravnalnih ukrepih.

Te subvencije kršijo tudi Sporazum iz leta 1992 med EU in ZDA o trgovini z velikimi civilnimi zrakoplovi, ki natančno ureja oblike in obseg vladne podpore, ki jo ZDA zagotavljajo Boeingu, EU pa Airbusu.

Kljub večkrat ponovljenim pozivom Komisije ZDA že več kot dve leti zavračajo sodelovanje v dvostranskih posvetovanjih, predvidenih v Sporazumu iz leta 1992. Komisija je kljub temu, in sicer na zahtevo, ki so jo ZDA vložile zgolj pred nekaj tedni, privolila v pogovore glede vprašanja morebitnih popravkov Sporazuma iz leta 1992 pod pogojem, da bi ti popravki zajeli vse oblike subvencij, vključno s tistimi, ki jih uporabljajo ZDA, in da bodo ZDA vse subvencije Boeinga 7E7 uskladile s Sporazumom iz leta 1992.

Nazadnje pa so ZDA, prav med razpravami o tej zadevi (nazadnje v okviru konstruktivnega srečanja 16. septembra), od STO zahtevale posvetovanja v zvezi z evropsko podporo družbi Airbus. To nas navaja k sklepu, da zahteva ZDA za vnovično dogovarjanje v zvezi s Sporazumom iz leta 1992 nikoli ni bila preveč resna.

Postopek posvetovanja in reševanja sporov v okviru STO

Prvi korak pri reševanju sporov v okviru STO je zahteva tožeče stranke za posvetovanje. Tožena stranka ima na voljo 10 dni, da se na zahtevo odzove, nakar se vključi v posvetovanje najpozneje v 30 dneh (razen če se stranki ne dogovorita drugače). Cilj posvetovanja je najti pozitivno rešitev obravnavane zadeve.

Če posvetovanja ne privedejo do rešitve spora v 60 dneh od prejema zahteve za posvetovanje, lahko tožeča stranka od Organa za poravnavo sporov (OPS) zahteva, da ustanovi ugotovitveni svet (tožeča stranka lahko zahteva ustanovitev ugotovitvenega sveta v roku 60 dni, če obe stranki menita, da posvetovanja niso obrodila sadov pri reševanju spora).

Po imenovanju članov ugotovitvenega sveta ima tožeča stranka običajno na voljo od 3 do 6 tednov časa, da predloži svoj prvi pisni dokument, tožena stranka pa ima na voljo nadaljnje 2 do 3 tedne, da se odzove. Temu sledita dve ustni zaslišanji in predložitev drugega pisnega dokumenta. Postopek, ki ga vodi ugotovitveni svet, traja v povprečju 12 mesecev. Temu lahko sledi priziv, pri čemer prizivni postopek naj ne bi bil daljši od 90 dni.

Več informacij je na voljo na:

http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/industry/aircraft/index_en.htm

http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/dispute/index_en.htm


Side Bar