Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/04/1191

Briselē, 6 October 2004.

ASV-Boeing: ES aicina ASV uz PTO apspriest Boeing piešķirtās subsīdijas

Šodien Pasaules tirdzniecības organizācijā (PTO) ES pieprasījusi apspriedi ar Amerikas Savienotajām Valstīm par iespējamām subsīdijām Boeing. ES uzskata, ka šīs subsīdijas ir nopietns PTO nolīguma par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem pārkāpums. ASV šodien izskatījušas lietu saistībā ar Eiropas atbalstu Airbus. ES tirdzniecības komisārs Pascal Lamy paziņoja: „ASV rīcība PTO attiecībā uz Eiropas atbalstu Airbus acīmredzot ir mēģinājums novērst uzmanību no Boeing pašizraisītā panīkuma. Tas arī liecina, ka ASV nekad nav bijušas nopietni ieinteresētas atkārtoti pārrunāt spēkā esošo 1992. gada ES un ASV divpusējo nolīgumu. Ja ASV ir izvēlējušās šo ceļu, mēs pieņemam izaicinājumu ne tikai tāpēc, ka ir pēdējais laiks izbeigt masveida prettiesiskās ASV subsīdijas Boeing, jo īpaši Boeing jaunajai 7E7 programmai, kas rada kaitējumu Airbus. Tomēr ir žēl, ka ASV ir izvēlējušās tiesāties, kas varētu destabilizēt tirdzniecību un ieguldījumus, tostarp Boeing 7E7 projektu. Aviācijas nozarē strādājošie var balstīties uz Eiropas Komisiju, lai aizsargātu savas intereses.”

Daudzus gadus ASV valdība subsidējusi Boeing, galvenokārt sedzot pētniecības un attīstības izmaksas ar NASA, Aizsardzības departamenta, Tirdzniecības departamenta un citu valsts aģentūru starpniecību. Kopš 1992. gada Boeing no ASV subsīdijām saņēmis apmēram 23 miljardus USD. Turklāt ASV valdība turpina segt Boeing eksporta subsīdijas aptuveni 200 miljonu USD apmērā gadā saskaņā ar Eksteritoriālo ieņēmumu izslēgšanas tiesību aktu („FSC”, ārvalstu tirdzniecības sabiedrību, tiesību aktu tiesību pārņēmējs), neraugoties uz PTO nolēmumu, kas skaidri pasludina šīs subsīdijas par prettiesiskām.

Pēdējie un neiedomājamākie pārkāpumi ir masveida subsīdijas aptuveni 3,2 miljardu ASV dolāru apmērā, cita starpā kā nodokļu samazināšana, nodokļu atbrīvojumi un infrastruktūras atbalsts Boeing 7E7, pazīstama arī kā „sapņu lainera”, izstrādāšanai un ražošanai. Pierādījumi, ko Eiropas Komisija ir savākusi vairāku gadu laikā, skaidri parāda, ka iepriekš minētās subsīdijas pārkāpj PTO nolīgumu par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem.

Turklāt tās pārkāpj arī 1992. gada ES un ASV nolīgumu par lielo civilās aviācijas gaisa kuģu tirdzniecību, kas precīzi reglamentē valdības atbalsta shēmu un līmeni, ko ASV un ES sniedz attiecīgi Boeing un Airbus.

Neraugoties uz atkārtotiem Komisijas uzaicinājumiem, ASV jau vairāk nekā divus gadus vilcinās piedalīties divpusējās apspriedēs, kas paredzētas 1992. gada nolīgumā. Tomēr, sekojot pirms dažām nedēļām izskanējušam ASV priekšlikumam, Komisija piekrita apspriest jautājumu par iespējamo 1992. gada nolīguma pārskatīšanu, ja tas attiecas uz visiem subsīdiju veidiem, tostarp tos, ko izmanto ASV, un ja ASV saskaņo visas Boeing 7E7 subsīdijas ar 1992. gada nolīgumu.

Visbeidzot, šīs apspriedes laikā (nesen konstruktīvā sanāksmē 16. septembrī), ASV pieprasīja PTO apspriedi par Eiropas atbalstu Airbus. No tā var secināt, ka ASV pieprasījums pārrunāt 1992. gada nolīgumu nekad nav bijis īpaši nopietns.

PTO konsultāciju un strīdu izšķiršanas norise

Pirmajā PTO strīdu izšķiršanas etapā sūdzības iesniedzējs iesniedz konsultācijas pieprasījumu. Atbildētajam ir dotas 10 dienas, lai atbildētu uz pieprasījumu, un ne vairāk kā 30 dienas (ja abas puses nav vienojušās citādi), lai uzsāktu konsultācijas. To mērķis ir rast pozitīvu strīda atrisinājumu.

Ja konsultācijās strīdu neizdodas atrisināt 60 dienu laikā pēc konsultācijas pieprasījuma saņemšanas, sūdzības iesniedzējs var pieprasīt Strīdu izšķiršanas organizācijai (DSB) izveidot apakškomisiju (tomēr sūdzības iesniedzējs var pieprasīt apakškomisijas izveidi jau šo 60 dienu laikā, ja abas puses uzskata, ka konsultācijās domstarpības atrisināt nav izdevies).

Kad nosaukti apakškomisijas locekļi, sūdzības iesniedzējam parasti ir 3 līdz 6 nedēļas, lai iesniegtu savu pirmo rakstisko iesniegumu, un atbildētāja pusei vēl 2/3 nedēļas, lai atbildētu. Seko divas noklausīšanās un otrs rakstiskais iesniegums. Apakškomisijas process ilgst vidēji 12 mēnešus. Tam var sekot apelācija, kam nevajadzētu būt ilgākai par 90 dienām.

Papildu informācijai:

http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/industry/aircraft/index_en.htm

http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/dispute/index_en.htm


Side Bar