Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/04/1191

Brüssel, 6 October 2004

EL nõuab USA Boeingu-subsiidiumide arutamist WTO raames

EL esitas täna nõude konsultatsioonideks Ameerika Ühendriikidega Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) raames seoses Boeingu väidetava subsideerimisega. EL-i arvates rikuvad kõnealused subsiidiumid tõsiselt WTO subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete lepingut. USA nõudis [samal päeval veidi varem] EL-ilt läbirääkimiste alustamist seoses Airbusi toetusega. EL-i kaubandusvolinik Pascal Lamy märkis: “USA WTO raames astutud samm, mis puudutab Euroopa toetust Airbusile, on ilmselgelt katse pöörata tähelepanu kõrvale Boeingu omasüüliselt allakäigult. See näitab ka seda, et USA ei ole kunagi kavatsenudki tõsiselt kaaluda uusi läbirääkimisi 1992. aasta EL-i ja USA vahelise kahepoolse lepingu osas, mida USA on pidevalt rikkunud. Kui see on tee, mille USA on valinud, siis me võtame selle väljakutse vastu - ka sellepärast, et on tõesti viimane aeg teha lõpp USA tohututele ebaseaduslikele subsiidiumidele, mida ta Boeingule, eriti Boeingu uuele 7E7 programmile eraldab, ja mis kahjustavad Airbusi. Siiski on kahju, et USA on langetanud otsuse asuda protsessima, mis võib destabiliseerida kaubandust ja investeeringuid, sealhulgas ka Boeingu 7E7 projekti. Lennundusvaldkonna töötajad võivad olla kindlad, et Euroopa Komisjon kaitseb nende huve.“

USA valitsus on aastaid subsideerinud Boeingut peamiselt uurimis- ja arendustegevuse kulusid NASA, kaitseministeeriumi, kaubandusministeeriumi ja muude valitsusasutuste kaudu kinni makstes. Alates 1992. aastast on Boeing saanud subsiidiumina ligikaudu 23 miljardit USA dollarit. Lisaks sellele eraldab USA valitsus jätkuvalt Boeingule umbes 200 miljonit dollarit aastas eksporditoetusena vastavalt välismüügitulu vabastuse seadusele (Extraterritorial Income Exclusion Act, asendab välismüügikorporatsioonide seadusi), kuigi WTO otsuse kohaselt on sellised subsiidiumid ebaseaduslikud.

Viimane ja kõige jämedam rikkumine seisneb ligikaudu 3,2 miljardi USA dollari suuruses subsiidiumis, sealhulgas maksusoodustustes ja erandites ning infrastruktuuritoetuses Boeingu 7E7 ehk “Dreamlineri” arendamiseks ja tootmiseks. Euroopa Komisjoni aastatega kogutud tõendid näitavad selgelt, et mainitud subsiidiumid rikuvad WTO subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete lepingut.

Lisaks rikuvad need 1992. aasta EL-i ja USA vahelist lepingut suurte tsiviillennukite osas, mis määratleb üksikasjalikult valitsusepoolse toetuse vormid ja taseme, mida USA ja EL võivad Boeingule ja Airbusile osutada.

Komisjoni korduvatest üleskutsetest hoolimata on USA keeldunud enam kui kahe aasta jooksul osalemast kahepoolsetel konsultatsioonidel, mida näeb ette 1992. aasta leping.

Sellele vaatamata soostus komisjon USA vaid mõne nädala eest esitatud soovile vastu tulles arutama küsimust 1992. aasta lepingu võimaliku muutmise osas tingimusel, et see hõlmab kõiki subsiidiumivorme, sealhulgas neid, mida kasutab USA, ja et USA viib kõik Boeingu 7E7 projektile osutatavad subsiidiumid vastavusse 1992. aasta lepingu nõuetega.

Ja lõpuks, just kõnealuste arutelude ajal – viimane konstruktiivne kohtumine toimus 16. septembril –, esitas USA nõude alustada WTO raames konsultatsioone seoses Euroopa toetusega Airbusile. See lubab oletada, et USA ei võtnud soovi 1992. aasta leping üle vaadata sugugi tõsiselt.

Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) konsultatsioonid ja vaidluste lahendamise menetlus

WTO vaidluste lahendamise menetluse esimene järk on kaebuse esitanud liikme konsultatsioonitaotlus. Kostjal on 10 päeva aega taotlusele vastata ning konsultatsioone tuleb alustada hiljemalt 30 päeva jooksul (kui osapooled ei lepi kokku teisiti). Konsultatsioonide eesmärk on mõlemaid pooli rahuldava lahenduse leidmine.

Kui konsultatsioonide käigus ei õnnestu vaidlusele lahendust leida 60 päeva jooksul alates konsultatsioonitaotluse saamisest, võib kaebuse esitanud pool taotleda, et vaidluste lahendamise organ (Dispute Settlement Body, DSB) moodustaks vaekogu (kaebuse esitanud pool võib taotleda vaekogu moodustamist ka eelneva 60-päevase perioodi jooksul, kui osapooled leiavad, et konsultatsioonide käigus ei õnnestu vaidlust lahendada).

Alates vaekogu liikmete nimetamisest on kaebuse esitanud poolel tavaliselt 3-6 nädalat aega esitada esimene kirjalik esildis. Poolel, kelle vastu on esitatud kaebus, on omakorda vastamiseks aega 2-3 nädalat. Järgnevad kaks suulist ärakuulamist ja teine kirjalik esildis. Keskmiselt kestab menetlus vaekogus 12 kuud. Sellele võib järgneda apellatsioonimenetlus, mis ei tohiks kesta kauem kui 90 päeva.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/industry/aircraft/index_en.htm

http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/dispute/index_en.htm


Side Bar