Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/04/1191

Brusel, 6 October 2004

Boeing USA: EU podala u WTO stížnost na USA ohledně dotací ve prospěch společnosti Boeing

Evropská unie dnes kvůli údajným dotacím ve prospěch společnosti Boeing požádala o možnost konzultace Spojených států v rámci Světové obchodní organizace (WTO). EU je přesvědčená, že tyto dotace jsou závažným porušením Dohody o  WTO o dotacích a vyrovnávacích opatřeních. USA odstartovaly kauzu týkající se evropské podpory společnosti Airbus dnes.Pascal Lamy, komisař EU pro obchod, uvedl : „Krok USA v rámci  WTO ohledně evropské podpory společnosti Airbus je zřejmým pokusem o odvrácení pozornosti od obtížné situace, kterou si však společnost Boeing způsobila sama. Je to i důkazem toho, že USA se nikdy vážně nesnažily o změnu v rámci stávající dvoustranné dohody 92 EU-US, kterou USA neustále porušovaly. Pokud USA zvolily tuto cestu, my tuto výzvu přijímáme. I proto, že je nejvyšší čas ukončit rozsáhlé protiprávní dotace společnosti Boeing, které poškozují společnost Airbus, zejména dotace pro nový program 7E7 Boeingu. Litujeme však, že se USA vydaly cestou tohoto sporu, který může destabilizovat trh a investice, včetně projektu Boeingu 7E7. Lidé pracující v leteckém průmyslu se mohou spolehnout na Evropskou komisi, že bude hájit jejich zájmy.“

Vláda USA dotovala společnost Boeing po mnoho let, převážně prostřednictvím NASA, ministerstva obrany, ministerstva obchodu a dalších vládních agentur, které hradily náklady na výzkum a vývoj. Od roku 1992 obdržela společnost Boeing v dotacích od americké vlády přibližně 23 miliard USD. Vláda USA navíc dále podporuje společnost Boeing dotacemi na podporu vývozu v hodnotě přibližně 200 miliónů USD ročně, a to na základě zákona o vyloučení příjmů nabytých mimo území USA (Extraterritorial Income Exclusion Act, který nahradil tzv. právní předpisy „FSC“ – Foreign Sales Corporations – právní předpisy týkající se tržeb, které společnosti získaly v zahraničí), i přes rozhodnutí WTO, která tyto dotace výslovně označila za nezákonné.

Nejnovějším a nejhrubším porušením jsou vydatné dotace v hodnotě přibližně 3,2 miliardy USD, které mají mimo jiné podobu daňových slev, výjimek a podpory infrastuktury při vývoji a výrobě nového letadla snů společnost Boeing tzv. 7E7“, známého pod označením „Dreamliner“ . Důkazy, které Evropská komise během let nashromáždila, jasně ukazují, že výše uvedené dotace porušují Dohodu o WTO o dotacích a vyrovnávacích opatřeních.

Porušují také Dohodu 1992 EU-US o obchodu týkající se velkých dopravních letadel, která přesně stanoví formu a úroveň vládní podpory, kterou USA můžou poskytovat společnosti Boeing a EU společnosti Airbus.

Spojené státy se i přes opakované žádosti Komise odmítají již více než dva roky účastnit dvoustranných jednání stanovených dohodou z roku 1992. Přesto Komise souhlasila s žádostí, kterou USA podaly teprve před několika týdny, a kterou by se znovu projednala otázka možné revize dohody z roku 1992, tak aby zahrnovala všechny formy dotací, včetně těch, které využívají Spojené státy, jež by tak jakékoli dotace pro Boeing 7E7 poskytovaly v souladu s touto dohodou.

Během těchto jednání (naposledy se konalo konstruktivní setkání dne 16. září) však nakonec Spojené státy požádaly WTO, aby projednala případ evropské podpory společnosti Airbus. Z toho vyplývá, že žádost Spojených států o nové sjednání dohody z roku 1992 nebyla nikdy míněna vážně.

Postupy při konzultacích a řešení sporů v rámci Světové obchodní organizace (WTO)

Prvním krokem k řešení sporu v rámci WTO je podání žádosti o konzultaci ze strany člena, který podal stížnost. Odpůrce má 10 dnů na odpověď a konzultace musí začít nejpozději do 30 dnů (pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak). Cílem konzultace je dosáhnout pozitivního řešení daného případu.

Pokud se do 60 dnů od přijetí žádosti o konzultaci spor nepodaří touto konzultací vyřešit, stěžovatel může požádat orgán pro řešení sporů (Dispute Settlement Body – DSB), aby ustanovil rozhodčí výbor (stěžovatel však může požádat o zřízení výboru již během lhůty 60 dnů, pokud jsou obě zúčastněné strany přesvědčené, že konzultace nepovedou k vyřešení sporu).

Jakmile jsou jmenováni členové výboru, stěžovatel má obvykle 3 až 6 týdnů k učinění písemného podání a odpůrce má další 2 až 3 týdny na odpověď. Poté následují dvě ústní slyšení a druhé písemné podání. Tento postup řešení sporu ve výboru trvá většinou 12 měsíců. Může být následován odvoláním, které by nemělo trvat více než 90 dnů.

Další informace:

http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/industry/aircraft/index_en.htm

http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/dispute/index_en.htm


Side Bar