Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT SV

IP/04/1065

Bryssel, 3 September 2004

Komissio määrää sakkoja kuparisten vesi- ja viemäriputkien alan kartellin osanottajille

Euroopan komissio on päättänyt määrätä yhteensä 222,3 miljoonan euron sakot yrityksille, jotka osallistuivat kartelliin vesi-, lämpö- ja kaasuputkien Euroopan markkinoilla jopa 12 vuoden ajan. Kyseessä ovat ruotsalainen Boliden-konserni, kreikkalainen Halcor S.A., HME Nederland BV, brittiläinen IMI-konserni, KME-konserni (Saksa, Italia ja Ranska), Mueller Industries, Inc. (Yhdysvallat, Yhdistynyt kuningaskunta ja Ranska), suomalainen Outokumpu ja saksalainen Wieland Werke AG. Tänään tehdyn päätöksen johdosta nykyisen komission lokakuussa 1999 alkaneen toimikauden aikana kilpailusääntöjen rikkomisesta Euroopan unionissa määrättyjen sakkojen kokonaismäärä nousee 4,55 billion euroon.

”Yritysten sääntöjenvastaisen toiminnan vuoksi eurooppalaiset kuluttajat joutuivat maksamaan putkia uusiessaan tai taloa ostaessaan enemmän kuin he olisivat maksaneet, jos alalla olisi vallinnut terve kilpailu. Tänään tehty päätös kuvaa komission väsymätöntä taistelua kartellien torjumiseksi”, totesi kilpailuasioista vastaava komissaari Mario Monti.

Komissio katsoi, että rakennuksiin johtavien kuparisten vesi-, lämpö- ja kaasuputkien suurimmat tuottajat osallistuivat kesäkuun 1988 ja maaliskuun 2001 välisenä aikana kartelliin, joka kattoi suurimman osan Euroopan talousalueesta. Näin ollen ne rikkoivat selvästi Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81 artiklaa ja ETA-sopimuksen 53 artiklaa, joissa kielletään rajoittavat liiketavat.

Markkinoiden arvo kartellin viimeisenä kokonaisena toimintavuotena (2000) oli noin 1,15 miljardia euroa.

Komissio sai tietää sääntöjenvastaisesta toiminnasta tammikuussa 2001, kun Mueller Industries otti yhteyttä komissioon sakkojen määräämättä jättämistä tai lieventämistä koskevan vuoden 1996 tiedonannon nojalla. Kyseisen tiedonannon mukaan yritys voi selvitä kilpailusääntöjen rikkomisesta sakoitta, jos se paljastaa ensimmäisenä kartellin olemassaolon.

Komission tutkimuksessa ilmeni, että kyse oli hyvin organisoidusta klassisesta kartellista, jossa muun muassa käytettiin koodinimiä ja järjestettiin tapaamisia lentoasemien lounge-tiloissa. Kartellin selkeänä tavoitteena oli välttää kilpailu jakamalla tuotantomäärät ja markkinaosuudet ja sopimalla hintatavoitteista, hinnankorotuksista ja muista yksinkertaisten kuparisten vesi- ja viemäriputkien (KME- ja Wieland-konsernien kohdalla myös muovitettujen kuparisten vesi- ja viemäriputkien) kaupallisista ehdoista.

Tavoite on pyrkiä pitämään korkean hintatason maiden hinnat edelleen korkeina – mikäli mahdollista jopa nostamaan niitä, todetaan erään yrityksen muistiinpanoissa, jotka koskevat Zürichissä (”Airport Forum”) 29. syyskuuta 1989 pidettyä ensimmäistä Euroopan laajuista kokousta.

Kyseisessä kokouksessa osanottajat sopivat tapaavansa uudelleen vajaa kuukausi myöhemmin Amsterdamin lentoaseman neuvotteluhuoneessa. Kokouksissa valvottiin laittomien järjestelyjen täytäntöönpanoa vaihtamalla tietoa myynnistä, tilauksista, markkinaosuuksista ja hinnoista.

Kartelli toimi kolmella tasolla, joista ensimmäisen muodosti niin sanottu Sanco-klubi, johon kuuluivat alun perin KME ja Boliden ja myöhemmin myös Tréfimétaux, Europa Metalli ja Wieland. Sanco on korkealaatuisten kuparisten vesi- ja viemäriputkien tavaramerkki.

Outokumpu ja IMI tulivat mukaan järjestelyihin vuotta myöhemmin syyskuussa 1989 ja Mueller vuonna 1997. Nämä kolme yritystä yhdessä Wielandin ja KME:n kanssa (tytäryhtiöt Tréfimétaux ja Europa Metalli mukaan luettuina) olivat suurimpia eurooppalaisia tuottajia, jotka tunnettiin myös ”viiden ryhmänä”.

Asian vakavuuden, rikkomisen keston, yritysten suhteellisen koon ja niiden tutkimuksen aikana tekemän yhteistyön perusteella komissio on määrännyt seuraavat sakot:

- Boliden AB, Boliden Fabrication AB and Boliden Cuivre & Zinc S.A.: € 32,6 million

- Halcor S.A.: € 9,16 million

- HME Nederland BV: € 4,49 million

- IMI plc, IMI Kynoch Ltd. and IMI Yorkshire Copper Tube Ltd.: € 44,98 million

- KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA and Europa Metalli SpA: € 67,08 million

- Mueller Industries, Inc., WTC Holding Company, Inc., Mueller Europe Ltd., DENO Holding Company, Inc. and DENO Acquisition EURL: € 0

- Outokumpu Oyj and Outokumpu Copper Products OY: € 36,14 million

- Wieland Werke AG, Austria Buntmetall AG and Buntmetall Amstetten Ges.m.b.H.: € 27,8411 million

Outokummulle, KME-konsernille, Wielandille ja Halcorille määrättyjä sakkoja on alennettu sillä perusteella, että yritykset toimittivat vapaaehtoisesti komissiolle tietoja ja auttoivat näin rikkomisten toteamisessa. Outokummulle määrätyn sakon määrässä näkyy myös se, että yrityksen oli todettu rikkoneen kilpailulainsäädäntöä jo vuonna 1990 sen osallistuessa ruostumattoman teräksen tuottajien kartelliin (ks. IP/90/584).


Side Bar