Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/03/837

Brussel, 13 juni 2003

Vogelpest: eerste versoepeling maatregelen in Nederland

Het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid heeft er vandaag mee ingestemd dat levend pluimvee en broedeieren uit bepaalde delen van Nederland vanaf 18 juni weer mogen worden uitgevoerd, mits zich geen nieuwe uitbraken of verdenkingen voordoen. De beperkende maatregelen blijven van kracht in de vijf provincies met toezichtsgebieden. Voor België en Duitsland werden geen nieuwe besluiten genomen.

Nederland

Sinds het uitbreken van de vogelpestepidemie in Nederland op 28 februari 2003 mogen levend pluimvee, broedeieren en verse, onbewerkte mest en strooisel niet meer naar andere lidstaten of derde landen worden uitgevoerd en op een paar uitzonderingen na mogen levend pluimvee en broedeieren ook niet binnen Nederland worden vervoerd. De uitzonderingen gelden voor eendagskuikens, legrijpe jonge hennen en pluimvee voor onmiddellijke slachting.

Aangezien er sinds begin mei in Nederland geen uitbraken meer geconstateerd zijn, heeft het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid vandaag unaniem ingestemd met een voorstel van de Europese Commissie om die maatregelen met ingang van 18 juni te beperken tot een aantal Nederlandse provincies, namelijk Flevoland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Utrecht.

België en Duitsland

Zoals het comité op 28 mei had besloten, zijn de beperkingen die nog golden voor de provincies Antwerpen en Limburg op 11 juni afgelopen. Zij gelden nu alleen nog in de toezichtsgebieden (10 km-zones rond de uitbraken). In Duitsland blijven de beperkende maatregelen in het deel van Noordrijn-Westfalen ten westen van de Rijn tot en met 24 juni van kracht. Vanaf 25 juni gelden zij alleen nog in het toezichtsgebied rond de enige uitbraak die in Duitsland is geconstateerd.


Side Bar