Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/03/695

Brussel, 15 mei 2003

Laatste stand van zaken van de vogelpest in Nederland, België en Duitsland

Het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid kwam vandaag bijeen om de situatie van de vogelpest in Nederland, België en Duitsland opnieuw te bespreken. In Nederland zijn de bestaande maatregelen om de ziekte in te dammen en uit te roeien tot 30 mei verlengd. In België zullen de bestrijdingsmaatregelen vanaf 27 mei beperkt worden tot de provincies Antwerpen en Limburg. In Duitsland zijn de door de Europese Commissie aangenomen maatregelen bevestigd en verlengd tot 30 mei, met een aantal nieuwe uitzonderingen voor transporten binnen Duitsland.

Nederland

Tot op heden zijn in Nederland 252 besmettingen met vogelpest vastgesteld en bestaan er vermoedens van besmetting in 6 andere bedrijven. In totaal zijn ongeveer 28 miljoen stuks pluimvee geruimd. De laatste uitbraak in een pluimveebedrijf dateert van 29 april 2003.

Het Comité keurde vandaag een voorstel van de Commissie goed om de bestaande bestrijdingsmaatregelen te verlengen tot 30 mei. Levend pluimvee, broedeieren en verse, onbewerkte mest en strooisel mogen niet naar andere lidstaten of derde landen worden uitgevoerd en op een paar uitzonderingen na mogen binnen Nederland geen levend pluimvee en broedeieren worden vervoerd. De uitzonderingen gelden voor broedeieren, eendagskuikens, legrijpe hennen en pluimvee voor onmiddellijke slachting.

België

Sinds 16 april zijn in België acht besmettingen vastgesteld. De laatste uitbraak dateert echter van 28 april en sindsdien zijn geen verdachte bedrijven meer gevonden. De pluimveebedrijven in de bufferzones zijn geruimd en zullen pas na een wachttijd worden herbevolkt. In totaal zijn 3 miljoen stuks pluimvee geruimd. Men mag er dus van uitgaan dat de ziekte met succes is bestreden.

Het Comité stemde er dan ook mee in om de bestaande bestrijdingsmaatregelen vanaf 27 mei te beperken tot de provincies Antwerpen en Limburg, op voorwaarde dat intussen geen nieuwe besmettingen worden vastgesteld. Daardoor mag de uitvoer van levend pluimvee en broedeieren vanuit de rest van België vanaf die datum worden hervat. De beperkingen in de twee provincies gelden tot 30 mei.

Duitsland

In Duitsland werd op 9 mei één enkele uitbraak van vogelpest vastgesteld in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De maatregelen die de Commissie reeds op 12 mei (zie IP/03/666) had genomen, werden door het Comité vandaag goedgekeurd en verlengd tot 30 mei. Het vervoer van pluimvee voor onmiddellijke slachting en mestkuikens afkomstig van een bedrijf in Noordrijn-Westfalen ten oosten van de Rijn naar andere delen van Duitsland kan echter onder strikte voorwaarden worden toegelaten.

Duitsland kan ook beslissen om voor het virus vatbare vogels in dierentuinen en erkende centra voor bedreigde diersoorten ten westen van de Rijn in Noordrijn-Westfalen in te enten tegen vogelpest.

De situatie en de maatregelen ten aanzien van de vogelpest in Nederland, België en Duitsland zullen opnieuw worden bekeken tijdens de volgende vergadering van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid die op 28 mei is gepland.


Side Bar