Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI

IP/03/621

Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2003

Από τον πίνακα αποτελεσμάτων της Εσωτερικής Αγοράς προκύπτει ότι τα κράτη μέλη καθυστερούν όλο και περισσότερο στην εφαρμογή των νόμων της ΕΕ

Από τον τελευταίο πίνακα αποτελεσμάτων της Εσωτερικής Αγοράς προκύπτει ότι το μέσο έλλειμμα εφαρμογής των οδηγιών της εσωτερικής αγοράς ανέρχεται τώρα σε 2,4% ανά κράτος μέλος, από 1,8 % που ήταν πριν από ένα έτος. Το έλλειμμα εφαρμογής είναι το ποσοστό των οδηγιών που δεν έχει μεταφερθεί σε εθνικό δίκαιο, μετά από την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας. Μόνο πέντε κράτη μέλη (Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Ισπανία, ΗΒ) πέτυχαν τον στόχο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και είχαν έλλειμμα μικρότερο ή ίσο του 1,5%. Η Ιταλία βρίσκεται προς το παρόν στη χειρότερη θέση, ενώ την ακολουθούν σε μικρή απόσταση η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Ο αριθμός των εκκρεμών διαδικασιών παραβάσεων αυξήθηκε κατά 6% σε σύγκριση με το παρελθόν έτος. Ο πίνακας αποτελεσμάτων παρουσιάζει επίσης στοιχεία για τις τιμές στα μελλοντικά κράτη μέλη, οι οποίες είναι κατά μέσον όρο σχεδόν 50% χαμηλότερες από τον μέσο όρο της EΕ15. Κατά κανόνα, οι υπηρεσίες είναι πολύ φθηνότερες στα μελλοντικά κράτη μέλη, ενώ οι τιμές των καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών πλησιάζουν τον μέσο όρο της ΕΕ15. Οι προηγούμενες διευρύνσεις προκάλεσαν σύγκλιση των τιμών και αναμένεται το ίδιο αποτέλεσμα και από την παρούσα διεύρυνση.

Ο αρμόδιος για την εσωτερική αγορά επίτροπος κ. Frits Bolkestein δήλωσε ότι "τα κράτη μέλη τα οποία δεν εφαρμόζουν έγκαιρα τις οδηγίες απαρνούνται δεσμεύσεις που έχουν τα ίδια αναλάβει. Το χειρότερο είναι ότι δημιουργούν άσκοπους φραγμούς οι οποίοι εμποδίζουν την ευρωπαϊκή οικονομία να επιτύχει το πλήρες δυναμικό της και συγκρατούν τις εταιρείες και τους πολίτες μας. Βλάπτουν επίσης τις προοπτικές της ομαλής διαδικασίας διεύρυνσης. Η σημασία της μείωσης του ελλείμματος εφαρμογής έχει τονιστεί από αρχηγούς κυβερνήσεων σε διαδοχικά Ευρωπαϊκά Συμβούλια. Καλώ τώρα τους αρχηγούς κυβερνήσεων να υποστηρίξουν τα λόγια αυτά με πράξεις, καθιστώντας την τήρηση των ευρωπαϊκών νόμων έναν από τους προσωπικούς στόχους τους για το παρόν έτος."

Εφαρμογή των οδηγιών της Εσωτερικής Αγοράς

Μετά από πολλά χρόνια αδιάλειπτης προόδου, η τάση του ελλείμματος μεταφοράς επιδεινώθηκε σημαντικά. Πριν από 12 μήνες ήταν 1,8% τώρα είναι 2,4%. Τα οκτώ κράτη μέλη, τα οποία δεν κατόρθωσαν κατά το παρελθόν έτος να πετύχουν τον στόχο του 1,5% που όρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά που σε ορισμένες περιπτώσεις τον πλησίασαν, παρουσιάζουν τώρα ελλείμματα της τάξης του 3% ή μεγαλύτερα.

Απόδειξη των φτωχών συνολικών επιδόσεων τους αποτελεί το γεγονός ότι η Γαλλία, η οποία κατείχε τη χειρότερη θέση πριν από ένα έτος, κατόρθωσε να πηδήξει πέντε θέσεις αν και το έλλειμμα της επιδεινώθηκε ελαφρά κατά την ενλόγω περίοδο από 3,1% έως 3,3%. Μόνο πέντε κράτη μέλη πέτυχαν τον στόχο του 1,5% (Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Ισπανία, ΗΒ).

λλείμματα εφαρμογής των κρατών μελών ("ελλείμματα μεταφοράς") στις 15 Απριλίου 2003 (ποσοστό %)

IPIRLAELFLDNLBUKEFINSDK
3,93,73,53,43,33,33,23,02,01,81,51,21,01,00,6

Η Ιταλία, η οποία σύντομα θα αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται τώρα στην τελευταία θέση. Αυτή είναι η συνέπεια μιας αργής αλλά σταθερής επιδείνωσης της θέσης της από το 2001. Η Επιτροπή θα ζητήσει από τις ιταλικές αρχές να εξετάσουν τους λόγους αυτής της ανησυχητικής εξέλιξης και να βρουν τρόπους για να επιταχύνουν τη διαδικασία εφαρμογής.

Μόνο τέσσερα κράτη μέλη (Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο και Δανία) έχουν λιγότερες εκκρεμείς οδηγίες σε σύγκριση με πριν από έξη μήνες.

εταβολή του αριθμού των εκκρεμών οδηγιών από την 1η Οκτωβρίου 2002

IIRLLNLPASFINDELUKDKBEF
211615121110107632-1-3-5-6

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης, τον Μάρτιο 2002, καθόρισε επίσης ένα στόχο "μηδενικής ανοχής" για οδηγίες των οποίων η εφαρμογή καθυστερεί επί δύο ή περισσότερα έτη. Στις ενλόγω περιπτώσεις, ο λόγος της καθυστέρησης είναι συνήθως ο ανεπαρκής προγραμματισμός, αλλά μπορεί να υπάρχουν και βαθύτερα αίτια: μπορεί να είναι σύμπτωμα σοβαρών πολιτικών δυσκολιών ή ακόμη και καθαρής απροθυμίας για εφαρμογή των οδηγιών. Μόνο τέσσερα κράτη μέλη πέτυχαν τον ενλόγω στόχο (Δανία, Φινλανδία, Πορτογαλία και ΗΒ).

ριθμός εκκρεμών οδηγιών με ημερομηνία μεταφοράς πριν την 1η Μαρτίου 2001

FLBIRLDELAIENLSDKFINPUK
965544331110000

Διαδικασίες παραβάσεων και εναλλακτική επίλυση προβλημάτων

Είναι λυπηρό το γεγονός ότι οι εκκρεμείς υποθέσεις παράβασης αυξήθηκαν επίσης κατά 6%, από 1505 στον πίνακα αποτελεσμάτων του Νοεμβρίου 2002 σε 1598 σήμερα. Η κατανομή των περιπτώσεων δεν μεταβλήθηκε καθόλου κατά τα 2 τελευταία έτη· η Γαλλία και η Ιταλία εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 30% του συνόλου των υποθέσεων.

κκρεμείς υποθέσεις παράβασης ανά κράτος μέλος στις 28 Φεβρουαρίου 2003

FIEELBDIRLUKANLPFINDKLS
22020015314413813613212179685747363432

Οι διαδικασίες παράβασης είναι το 'κλασσικό' εργαλείο της Επιτροπής με το οποίο διασφαλίζεται η τήρηση του δικαίου της ΕΕ. Ο αριθμός των διαδικασιών παράβασης αυξήθηκε σημαντικά κατά την τελευταία δεκαετία και για τον χειρισμό τους σήμερα απαιτούνται σημαντικοί πόροι τόσο στην Επιτροπή όσο και στα κράτη μέλη. Με τη διεύρυνση, ο αριθμός των παραβάσεων μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Για την επίλυση της πλειοψηφίας των υποθέσεων παράβασης απαιτούνται περισσότερα από δύο έτη.

Κατά συνέπεια, στην πρόσφατη ανακοίνωσή της για τη 'Βελτίωση του ελέγχου της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου' (COM (2002) 725 τελικό), η Επιτροπή επέλεξε μια διαφοροποιημένη προσέγγιση όσον αφορά την αντιμετώπιση των καταγγελιών. Λόγω της σοβαρότητας μιας εικαζόμενης παραβίασης του κοινοτικού δικαίου, η Επιτροπή αποφασίζει κατά περίπτωση εάν θα δοθεί η δυνατότητα σε εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης του προβλήματος να λύσουν το πρόβλημα ή αν πρέπει ευθύς εξ'αρχής να προσφύγει στα επίσημα ένδικα μέσα. Η βασική φιλοσοφία είναι, όπου αυτό είναι δυνατό, η ταχεία εξεύρεση λύσεων (σύμφωνων με το δίκαιο της ΕΕ) στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ενάγοντες. Όμως, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να έχουν την πλήρη ευθύνη για την ορθή και έγκαιρη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, η δε Επιτροπή διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα έναρξης διαδικασιών παράβασης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Μεταξύ των χρησιμοποιούμενων συμπληρωματικών μηχανισμών είναι οι συνεδριάσεις "πακέτα" και το SOLVIT.

Συνεδριάσεις "πακέτα" για παραβάσεις

Στις συνεδριάσεις "πακέτα" έρχονται σε επαφή εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, με σκοπό να εξετάσουν ένα "πακέτο" υποθέσεων που εξετάζονται από την Επιτροπή για παράβαση του δικαίου της ΕΕ. Σκοπός αυτών των συνεδριάσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται από το 1987, αλλά των οποίων ο ρυθμός έχει επιταχυνθεί τα τελευταία έτη, είναι η επίλυση των υποθέσεων χωρίς προσφυγή σε ένδικα μέσα. Σχεδόν οι μισές από όλες τις υποθέσεις που εξετάζονται σε συνεδριάσεις "πακέτα" επιλύονται ή θεωρούνται ότι βρίσκονται καθ'οδόν προς την επίλυσή τους, συνήθως επειδή το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ανέλαβε την υποχρέωση να αλλάξει τη νομοθεσία του.

SOLVIT

Το SOLVIT βρίσκεται σε λειτουργία από τον Ιούλιο 2002. Ασχολείται με περιπτώσεις εσφαλμένης εφαρμογής των κανόνων της Εσωτερικής Αγοράς εκ μέρους των εθνικών και των τοπικών δημόσιων διοικήσεων· για παράδειγμα η άρνηση αναγνώρισης ενός εγκύρου διπλώματος ή η άρνηση παροχής έγκρισης για διάθεση στην αγορά ενός προϊόντος το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών. Τα θύματα μιας τέτοιας εσφαλμένης εφαρμογής μπορούν να παραπέμπουν την υπόθεσή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικώς στο κέντρο SOLVIT του κράτους μέλους του οποίου είναι υπήκοοι· το ενλόγω κέντρο προωθεί την υπόθεση στο αντίστοιχο κέντρο της χώρας στην οποία έλαβε χώρα η εσφαλμένη εφαρμογή. Το κύριο πλεονέκτημα του SOLVIT είναι η ταχύτητα: ορίζει προθεσμίες - στόχους 10 εβδομάδων για την επίλυση των καταγγελιών και βρίσκει λύσεις σε περισσότερο από το 70 % των υποθέσεων.

    έσος χρόνος (ημέρες) για την επίλυση μιας υπόθεσης μέσω SOLVIT. Κατάσταση στις 15 Απριλίου 2003

IDKIRLFINSUKENLELLPFDBISLέσος όρος
1011009383777362615857564845403764

Η χρήση του SOLVIT είναι ανόμοια. Η Γερμανία, η Πορτογαλία και οι Κάτω Χώρες χρησιμοποίησαν κατά τον πλέον δραστήριο τρόπο το SOLVIT για λογαριασμό των επιχειρήσεων και των πολιτών τους.

    ποθέσεις που προωθήθηκαν από το κέντρο SOLVIT της χώρας καταγωγής. Κατάσταση στις 15 Απριλίου 2003

DPNLSFBELDKAUKEIRLNORLIEFINIISLL
211713987765533321100

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SOLVIT και σχετικά με τις διευθύνσεις των εθνικών κέντρων SOLVIT, βλ. IP/02/1110 και

http://ec.europa.eu/internal_market/solvit/index_en.htm

Σημαντικά μικρότερες τιμές στα μελλοντικά κράτη μέλη

Οι περισσότερες από τις χώρες που σύντομα θα ενταχθούν στην ΕΕ έχουν ένα πολύ χαμηλό επίπεδο τιμών σε σύγκριση με τα σημερινά κράτη μέλη. Όταν η Ισπανία και η Πορτογαλία εντάχθηκαν το 1985, το επίπεδο τιμών τους ήταν αντίστοιχα 60 και 72% του μέσου όρου της ΕΕ12. Τα μισά από τα νέα κράτη μέλη έχουν επίπεδο τιμών κατώτερο του 50% του μέσου όρου της ΕΕ15.

πίπεδο τιμών αγαθών και υπηρεσιών (ιδιωτική τελική κατανάλωση) ως ποσοστό του μέσου όρου της ΕΕ15 (=100)

άλταύπροςλοβενίαολωνίαετονίαιθουανίασθονίασεχική Δημοκρατίαυγγαρίαλοβα-κία
87826655544746464641

Το χαμηλό γενικό επίπεδο τιμών στα μελλοντικά κράτη μέλη μπορεί να εξηγηθεί κατά μεγάλο ποσοστό από τους σχετικά χαμηλούς μισθούς και ενοίκια. Έτσι, προϊόντα με υψηλό ποσοστό τοπικής εργασίας που παράγονται στα μελλοντικά κράτη μέλη (π.χ. κόμμωση, ψωμί) έχουν σημαντικά χαμηλότερες τιμές, ενώ οι τιμές για ομάδες προϊόντων, όπου πολλά αγαθά εισάγονται, είναι παρόμοιες με τις τιμές στην σημερινή ΕΕ (αναψυκτικά, πλυντήρια, στεγνωτήρια).

Η παρακολούθηση της σύγκλισης των τιμών στα σημερινά και στα μελλοντικά κράτη μέλη παρέχει πολύτιμες υποδείξεις για τον βαθμό πραγματικής ολοκλήρωσης των αγορών. Υπάρχει κάθε λόγος να πιστεύουμε ότι και η παρούσα διεύρυνση θα ακολουθήσει το παράδειγμα των προηγούμενων διευρύνσεων και θα οδηγήσει σε σύγκλιση των τιμών. Πράγματι, για τα δέκα νέα κράτη μέλη που θα ενταχθούν το επόμενο έτος, η σύγκλιση φαίνεται ότι έχει ήδη αρχίσει. Είναι πολύ νωρίς για να εξάγουμε συμπεράσματα από τα ήδη διαθέσιμα στοιχεία. Όμως, από το 1999 έως το 2001, η διασπορά των τιμών στην ΕΕ25 έχει μειωθεί από 27,2% σε 25,6%. Κατά την ίδια περίοδο η διασπορά των τιμών στην EΕ15 παρέμεινε σταθερή. Επομένως, φαίνεται ότι η μείωση του χάσματος είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας σύγκλισης που έχει αρχίσει στα νέα κράτη μέλη.

Μόλις οι ενλόγω χώρες γίνουν μέρος της ΕΕ θα συνεχίσουν να πλησιάζουν τα επίπεδα ζωής της ΕΕ15. Καθώς οι χώρες θα γίνονται πλουσιότερες, θα αυξάνονται οι μισθοί και τα εισοδήματα και αυτό θα έχει επιπτώσεις στις τιμές, ειδικά των μη εμπορεύσιμων αγαθών και των υπηρεσιών. Επομένως, με την πάροδο του χρόνου, αναμένεται να μειωθούν οι μεγάλες διαφορές στις τιμές των υπηρεσιών μεταξύ των νέων και των παλαιών κρατών μελών.

Όμως, η διεύρυνση μπορεί να επιβάλει συρρίκνωση των τιμών ορισμένων εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών στα νέα κράτη μέλη. Η δημιουργία πιο αποτελεσματικών οικονομικών δομών στα νέα κράτη μέλη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερες τιμές σε ορισμένους τομείς. Για παράδειγμα, η εμπειρία από την απελευθέρωση των βιομηχανιών τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ15 δείχνει ότι ο ανταγωνισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, η Εσωτερική Αγορά παίζει ένα σημαντικό ρόλο, όχι μόνο διασφαλίζοντας την ανταγωνιστική πίεση, αλλά επίσης διευκολύνοντας τις διασυνοριακές επενδύσεις και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Φορολογικά εμπόδια στην Εσωτερική Αγορά

Ο παρών πίνακας αποτελεσμάτων είναι επίσης ενδεικτικός του τρόπου κατά τον οποίο οι διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές, βάσεις και συστήματα φορολογίας στους τομείς της φορολογίας επιχειρήσεων, του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), των αυτοκινήτων οχημάτων και των επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, εμποδίζουν την Εσωτερική Αγορά από το προσφέρει το πλήρες δυναμικό της.

Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες κείμενο του πίνακα αποτελεσμάτων διατίθενται στον ιστοχώρο της Επιτροπής:

http://ec.europa.eu/internal_market/en/update/score/index.htm


Side Bar