Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/03/580

Brussel, 28 april 2003

Vogelpest: Byrne bezoekt crisiscentrum in Nederland

EU-commissaris David Byrne bracht vandaag een bezoek aan een van de crisiscentra die in Nederland zijn opgericht om de uitbraak van vogelpest te bestrijden, in Stroe, waar hij een ontmoeting had met de Nederlandse Minister van Landbouw Veerman en Staatssecretaris Ross-van Dorp van Volksgezondheid. Verder nam de heer Byrne, die verantwoordelijk is voor Gezondheid en Consumentenbescherming in de Europese Commissie, deel aan een rondetafelgesprek met plaatselijke veehouders en regionale en lokale vertegenwoordigers in Barneveld.

Na een rondleiding door het crisiscentrum zei de heer Byrne: "De bestrijding van deze onfortuinlijke uitbraak van vogelpest is heel professioneel en grondig aangepakt. Ik heb geconstateerd dat de minister en zijn ambtenaren alles in het werk stellen om de ziekte uit te roeien. Maar iedereen die bij de sector betrokken is, moet zijn uiterste best doen om dit te ondersteunen en alle voorzorgsmaatregelen in acht nemen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Het stelt mij gerust dat de tot nu toe genomen maatregelen hebben geleid tot een daling van het aantal nieuwe besmette of mogelijk besmette bedrijven en ik hoop dat de ziekte nu is ingedamd. Als de uitvoerige maatregelen die zijn getroffen nauwgezet worden nageleefd, zal naar ik hoop ook de handel weer zo snel mogelijk kunnen worden hervat. De sector heeft een zware klap gekregen en het is belangrijk dat zij daar weer zo gauw mogelijk bovenop komt."

Hij vervolgde: "Dit is helaas al de tweede keer dat ik dit crisiscentrum moet bezoeken. Nog maar twee jaar geleden werd Nederland geteisterd door een uitbraak van mond- en klauwzeer. Toen heeft de Europese Commissie de aanpak van de Nederlandse regering gesteund en de getroffen veehouders gedeeltelijk gecompenseerd voor het verlies van hun dieren. Dat zullen we nu weer doen, maar uiteraard kan de EU maar een deel van de totale kosten voor haar rekening nemen."

De Commissie draagt uit het Veterinair Fonds voor ongeveer 50% bij in de kosten die de lidstaten maken voor het ruimen en vernietigen van pluimvee in besmette en mogelijk besmette bedrijven. Ook vergoedt zij sommige andere kosten, zoals voor het reinigen en ontsmetten van de bedrijven.

Volgens de momenteel beschikbare cijfers komen de kosten voor de EU naar verwachting uit op minstens 70 miljoen euro.

Gevolgen voor de volksgezondheid

Commissaris Byrne zei de dood van de Nederlandse dierenarts Jan Bosch zeer te betreuren en betuigde via de Nederlandse regering zijn medeleven aan de familie. "Niettemin mogen we er op grond van de huidige wetenschappelijke inzichten van uitgaan dat deze stam van het vogelpestvirus geen risico voor de bevolking inhoudt."

Ter afsluiting benadrukte Byrne dat de Europese Commissie de Nederlandse en Belgische autoriteiten zal blijven steunen. "De Commissie heeft in totaal 13 beschikkingen goedgekeurd met specifieke maatregelen om de ziekte in Nederland en België beter te bestrijden en uit te roeien, en kreeg daarbij de volledige steun van de deskundigen van de overige EU-lidstaten. Op 6 mei zullen de lidstaten en de toetredende landen opnieuw bijeenkomen om de ontwikkelingen te bespreken.

Meer in het algemeen zijn er al geruime tijd een aantal acties aan de gang surveillance, wetenschappelijk advies en onderzoek die op termijn zullen bijdragen tot de herziening van de EU-wetgeving inzake de bestrijding van vogelpest."


Side Bar