Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT EL

IP/03/3

Brussels, 6 January 2003

Komissio toimii taatakseen kuluttajien oikeudet EU:ssa: rikkomismenettelyn kohteena 8 jäsenvaltiota

Euroopan komissio on lähettänyt perustellun lausunnon Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Irlannin, Luxemburgin, Portugalin, Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksille, koska ne eivät ole panneet täytäntöön takuita koskevaa direktiiviä (1999/44/EY). Direktiivi annettiin toukokuussa 1999 (ks. IP/99/332), ja siinä säädetään kuluttajien laillisista vähimmäisoikeuksista kulutustavaroiden kaupassa EU:ssa. Näihin kuuluvat oikeus palauttaa virheelliset tavarat tai saada ne korjatuiksi tai korvatuiksi enintään kaksi vuotta toimituksen jälkeen. Jäsenvaltioiden piti panna direktiivi täytäntöön 1. päivään tammikuuta 2002 mennessä. Edellä mainitut kahdeksan jäsenvaltiota eivät ole vielä ilmoittaneet komissiolle toimenpiteistä, joita niiden kansallisessa lainsäädännössä on toteutettu direktiivin täytäntöönpanoa varten. Perustellun lausunnon lähettäminen on toinen vaihe EY:n perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisessa rikkomismenettelyssä. Jos kyseiset jäsenvaltiot eivät pysty vakuuttamaan komissiota siitä, että ne ovat panneet kansallisessa lainsäädännössään täytäntöön direktiivissä säädetyt kuluttajien oikeudet, komission seuraavana askelena on nostaa kanne niitä vastaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa.

"Takuita koskevassa direktiivissä annetut oikeudet ovat erittäin tärkeitä kuluttajille ja koko EU:lle. Jos kuluttajat eivät voi luottaa siihen, että heidän oikeuksiaan suojellaan, he eivät tee ostoksia toisissa jäsenvaltioissa. Direktiiviä pidettiin aiheellisesti erittäin tärkeänä saavutuksena, kun neuvosto ja parlamentti hyväksyivät sen vuonna 1999. Täytäntöönpanon määräaika on nyt ylittynyt jo yli vuodella, eikä kahdeksan jäsenvaltiota ole vieläkään ilmoittanut komissiolle, miten niiden kansallisessa lainsäädännössä turvataan direktiivin mukaiset kuluttajien oikeudet. Komissiolla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa rikkomismenettelyyn liittyviä toimia. Olen vakaasti päättänyt varmistaa, että EU:n kuluttajia ei huijata", totesi terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari David Byrne.

Takuita koskevassa direktiivissä säädetyt kuluttajien oikeudet

Direktiivissä säädetään kuluttajien yhteisistä oikeuksista, jotka ovat voimassa riippumatta siitä, mistä EU:n jäsenvaltiosta tavarat on ostettu. Keskeistä on se, että jos tavarat ovat virheellisiä tai eivät vastaa ostohetkellä tehtyä sopimusta, kuluttajilla on oikeus valittaa myyjälle kahden vuoden kuluessa tavaran toimittamisesta. Kuluttaja voi vaatia, että tavara korjataan, sen tilalle toimitetaan uusi tuote, hintaa alennetaan tai hinta palautetaan kokonaan.

Toimituksen jälkeen todistustaakka on kuuden kuukauden ajan myyjällä ei kuluttajalla , eli myyjän on todistettava, että myyty tavara on myyntisopimuksen mukainen eikä ole virheellinen. Vähittäismyyjä, joka on vastuussa kuluttajalle, voi jäsenvaltion määrittelemien ehtojen mukaisesti pitää vastuullisena valmistajaa.

Jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä saa olla sääntöjä, joilla velvoitetaan kuluttajat, jotka haluavat käyttää valitusoikeuttaan, ilmoittamaan tuotteen virheestä tai sopimuksenvastaisuudesta myyjälle kahden kuukauden kuluessa sen havaitsemisesta.

Direktiivissä myös edellytetään, että kaupalliset takuut kuten valmistajan takuu tai myyjän takuu ovat ymmärrettäviä ja selkeitä. Tällaisen takuun myöntämisen yhteydessä on ilmoitettava, että sillä ei ole vaikutusta kuluttajan laillisiin oikeuksiin.

Direktiivin täytäntöönpano jäsenvaltioissa

Direktiivin täytäntöönpanolle asetettu määräaika oli 1. tammikuuta 2002. Komissiolle on tähän mennessä ilmoitettu seuraavista direktiivin 1999/44/EY täytäntöönpanoa koskevista kansallisista toimenpiteistä:

  Itävalta: 01. Bundesgesetz, mit dem das Gewährleistungsrecht im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch und im Konsumentenschutzgesetz sowie das Versicherungsvertragsgesetz geändert werden (Gewährleistungsrechts--Änderungsgesetz - GewRÄG)  ref: BGBl. Nr. 48/2001 Teil I, 8.5.2001 seite 1019

  Tanska: 01. Lov om aendring af lov om markedsforing  ref: Lov Nr. 342 du 02/06/1999, page 1731  02. Lov om aendring af lov omkob  ref: Lov Nr. 213, 22.4.2002.

  Saksa: 01. Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts  ref: Bundesgesetzblatt n° 61, Jahrgang 2001, Teil I, 29/11/2001, Seite 3138

  Kreikka: 01. Laki n° 3043/2002  ref: FEK n° 192/A, 21.8.2002, sivu 3745

  Suomi: 01. Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta  ref: Suomen Säädöskokoelma nro 1258/2001, 19.12.2001, sivu 3509

  Italia: 01. DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2002, n. 24  Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo  ref: GURI - serie generale - n. 57 - 8.3.2002

  Ruotsi: 01. Lag (2002 : 587) om ändring i konsumentköplagen (1990 : 932)  02. Lag (2002 : 588) om ändring i konsumenttjänstlagen (1985 : 716)  03. Lag (2002 : 565) om ändring i marknadsföringslagen (1995 : 450)

Lisätietoja

Lisätietoja direktiivistä 1999/44/EY saa seuraavasta osoitteesta:

http://ec.europa.eu/consumers/policy/developments/guar/index_en.html.


Side Bar