Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/03/3

Bruxelles, den 6. januar 2003

Kommissionen skrider til handling for at sikre EU-forbrugernes rettigheder: overtrædelsesprocedurer mod 8 medlemsstater

Europa-Kommissionen har sendt begrundede udtalelser til myndighederne i Belgien, Frankrig, Irland, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien og Det Forenede Kongerige, fordi de tilsyneladende ikke har gennemført garantidirektivet (1999/44/EF). Direktivet, som blev vedtaget i maj 1999 (jf. IP/99/332), indeholder visse minimumsrettigheder for forbrugere, som køber varer i EU. De omfatter ret til at returnere mangelfulde varer eller til at få dem repareret eller erstattet i op til to år efter levering. Medlemsstaterne var forpligtet til at gennemføre direktivet inden den 1. januar 2002. De otte medlemsstater har endnu ikke meddelt Kommissionen, hvilke foranstaltninger de har truffet i henhold til national ret med henblik på at gennemføre direktivet. Fremsendelse af en begrundet udtalelse er det andet skridt i overtrædelsesprocedurerne i henhold til EU-traktatens artikel 226. Hvis de berørte medlemsstater ikke kan godtgøre over for Kommissionen, at forbrugernes rettigheder i henhold til direktivet faktisk er gennemført i national ret, bliver det næste skridt, at Kommissionen anlægger sag mod dem ved EF-Domstolen.

Rettighederne i henhold til garantidirektivet er ikke alene af afgørende betydning for forbrugerne, men også for EU. Hvis forbrugerne ikke kan have tillid til, at deres rettigheder beskyttes, så undlader de at handle på tværs af grænser. Direktivet blev med rette udråbt som et vigtigt resultat, da Rådet og Parlamentet vedtog det i 1999. Nu er den frist for gennemførelse, som medlemsstaterne skrev under på, overskredet med mere end et år. Otte medlemsstater har endnu ikke meddelt Kommissionen, hvordan forbrugernes rettigheder i henhold til direktivet beskyttes under national ret. Kommissionen har ingen andre muligheder end at fortsætte med overtrædelsesprocedurerne. Kommissæren for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse, David Byrne, er fast besluttet på at sikre, at ingen af EU's forbrugere bliver snydt.

Forbrugerrettigheder i henhold til garantidirektivet

Direktivet indeholder et sæt fælles forbrugerrettigheder, som gælder, uanset hvor varerne købes i Den Europæiske Union. Som det vigtigste har forbrugerne i tilfælde af mangelfulde varer eller varer, som ikke er i overensstemmelse med aftalen på købstidspunktet, regresret over for sælger i to år efter modtagelse af varerne. Forbrugeren kan anmode om reparation af varer, levering af nye varer, afslag i prisen ved et andet køb eller tilbagebetaling af hele prisen. I seks måneder efter leveringstidspunktet ligger bevisbyrden hos sælger og ikke køber. Sælger skal således kunne bevise, at de solgte varer er i overensstemmelse med købsaftalen, og at de ikke er mangelfulde.

Den endelige sælger, som er ansvarlig over for forbrugeren kan - på betingelser fastsat af medlemsstaterne - drage producenten til ansvar. Medlemsstaterne kan indføre krav i national ret om, at forbrugerne skal informere sælgeren om mangler ved varer eller manglende overensstemmelse i løbet af to måneder, efter at de har konstateret forholdet, hvis de ønsker at gøre brug af deres regresret.

I henhold til direktivet skal handelsgarantier f.eks. producenters eller detailhandleres garantier være gennemskuelige og klart formuleret. Når sådanne garantier udstedes, skal det fremgå, at de supplerer forbrugernes lovbestemte rettigheder.

Medlemsstaternes gennemførelse af direktivet

Fristen for gennemførelse af direktivet blev sat til den 1. januar 2002. Indtil videre har Kommissionen fået meddelelse om følgende nationale foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 1999/44/EF:

  Østrig: 01. Bundesgesetz, mit dem das Gewährleistungsrecht im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch und im Konsumentenschutzgesetz sowie das Versicherungsvertragsgesetz geändert werden (Gewährleistungsrechts--Änderungsgesetz - GewRÄG)  ref : BGBl. Nr. 48/2001, del I, 08/05/2001, side 1019

  Danmark: 01. Lov om ændring af lov om markedsføring  ref: Lov Nr. 342 af 02/06/1999, side 1731  02. Lov om ændring af lov om køb  ref: Lov Nr. 213 af 22/04/2002.

  Tyskland: 01. Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts  ref: Bundesgesetzblatt nr.° 61, årgang 2001, del I, 29/11/2001, side 3138

  Grækenland: 01. Beslutning nr.° 3043/2002  ref: FEK nr.° 192/A af 21/8/2002, side 3745

  Finland: 01. Laki kuluttajansuojalain muuttamiesta  ref: Suomen Säädökokoelma nr.° 1258/2001 af 19/12/2001, side 3509

  Italien: 01. DECRETO LEGISLATIVO af 2. februar 2002, nr. 24  Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo  ref: GURI - serie generale - nr. 57 - 8/3/2002

  Sverige: 01. Lag (2002 : 587) om ändring i konsumentköplagen (1990 : 932)  02. Lag (2002 : 588) om ändring i konsumenttjänstlagen (1985 : 716)  03. Lag (2002 : 565) om ändring i marknadsföringslagen (1995 : 450)

Yderligere informationer

For yderligere informationer om direktiv 1999/44/EF, jf.:

http://ec.europa.eu/consumers/policy/developments/guar/index_en.html


Side Bar