Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV PT FI EL

IP/03/333

Bruxelles, den 6. marts 2003

Sikre fødevarer og støtte til bedre levevilkår på landet bør prioriteres højest af EU ifølge borgerne i de kommende medlemsstater

Sikre og sunde fødevarer og støtte til bedre levevilkår på landet blev prioriteret højest af borgerne i de kommende medlemsstater i en nylig Eurobarometer-meningsmåling om, hvordan EU's landbrugspolitik bør føres. 88 % af de adspurgte mener, at den fælles landbrugspolitik bør bruges til at opnå dette. Et klart flertal (67 %) støtter den linje, som den fælles landbrugspolitik følger, med mindre støtte til landbrugsprodukter og flere midler til udvikling og beskyttelse af landbrugsøkonomien sammen med direkte støtte til landmændene. Målingen viser også, at de fleste borgere i de kommende medlemsstater forventer, at den fælles landbrugspolitik vil blive til gavn for landmændene, forbrugerne, fødevareindustrien og også miljøet på landet. Sammenholder man resultaterne af denne meningsmåling med en tilsvarende måling i EU sidste år, ser man, at borgerne både i de nuværende og de kommende EU-medlemsstater i nogenlunde lige høj grad støtter de fleste af den fælles landbrugspolitiks mål.

I en kommentar til meningsmålingen sagde Franz Fischler, kommissær med ansvar for landbrug, udvikling af landdistrikterne og fiskeri, at sikre og sunde fødevarer helt klart prioriteres højt af alle borgere i Europa, hvilket målingen viser. Borgerne både i de nuværende og de kommende medlemsstater er også enige om, at der er behov for at beskytte miljøet og yde støtte for at få økonomien i landdistrikterne til at blomstre i alle henseender, og disse spørgsmål behandles indgående i de forslag til reform af den fælles landbrugspolitik, som Kommissionen fremlagde i januar.

Et repræsentativt udsnit af befolkningerne i 13 lande var med i meningsmålingen (de 10, der skal tiltræde EU i 2004: Cypern, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet og Slovenien, tiltrædelseslandene Bulgarien og Rumænien samt ansøgerlandet Tyrkiet).

Adspurgt om EU's landbrugspolitik gik et stort flertal ind for følgende mål. (Resultaterne vises sammen med de svar, der blev givet på de samme spørgsmål i en tidligere måling i EU-15)

Spørgsmål

Hvad bør EU bruge den fælles landbrugspolitik til?

Ja kommende medlemsstater

Ja EU 15

sørge for, at landbrugsprodukterne er sunde og sikre?

88%90 %
støtte og forbedre levevilkårene på landet?88%77 %
sikre landmændene stabile og rimelige indkomster?86% 77%
sikre hensynet til miljøet?84%87 %
hjælpe landmændene med at tilpasse deres produktion til forbrugernes forventninger?84%80%
beskytte små og mellemstore bedrifter?83%81 %
forsvare landmændenes interesser over for mellemmænd og distributører?81%69 %
gøre EU's landbrug mere konkurrencedygtigt på verdensmarkedet?80%77 %
fremme diversiteten i landbrugsprodukterne og i aktiviteterne på landet?80%73 %
reducere udviklingsforskellene mellem regionerne?80%72 %
beskytte EU's landbrugsprodukter?78%

73 %

fremme økologisk landbrug?69%72 %

Mens der var stort set samme opbakning til de fleste af målene i begge grupper, var der en endnu større japrocent blandt de adspurgte i de kommende medlemsstater til mange af målene. Tilslutningen var størst til de mål, der vedrører landmændenes interesser.

Samtidig med at der var høje forventninger til den fælles landbrugspolitik, viste målingen også, at man især i Tjekkiet og Slovenien er bange for, at indførelsen af EU's landbrugspolitik vil blive til større skade end gavn for landmændene. Det er også helt klart, at der stadig må gøres en stor indsats for at oplyse den brede offentlighed i de nye medlemsstater om den fælles landbrugspolitiks principper og mål. Kendskabet til den er lille for øjeblikket, de bedst informerede er polakkerne (36 % kender til den fælles landbrugspolitik) og slovenerne (31 %).

Den fuldstændige rapport findes på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/agriculture/survey/cc/index_en.htm


Side Bar